Co vlastně přinesli Cyril a Metoděj?

Marian Jurečka
Autor: Marian2012.cz

V těchto dnech si připomínáme významné výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Hodně se o těchto mužích dnes hovoří, rozebírá se jejich přínos pro náš národ. Prezident Zeman na Velehradě kupříkladu hovořil o tom, že jim můžeme býti vděčni především za písmo, díky kterému jsme si mohli zaznamenávat naši historii. Úhlů pohledu může být na tyto muže několik. Zásadní je však hlavní důvod jejich cesty na Velkou Moravu  - a tím bylo (jak je uvedeno v Rostislavově žádosti byzantskému císaři,) hlásání evangelia v jazyce srozumitelném slovanskému obyvatelstvu jeho říše. Oba bratři byli ve své zemi vzdělaní, respektovaní a v každém ohledu zkušení mužové. Prostředí, ve kterém žili bylo na mnohem vyšší kulturní i civilizační úrovni, než země Rastislavova. Přesto vyhověli přání svého císaře a postavili se do čela mise, která jako odpověď na žádost moravského knížete zamířila r. 863 na Velkou Moravu.

Byť si to neuvědomujeme, byl kníže Rostislav  na tehdejší dobu politik, který měl vizi a věděl moc dobře, že šíření křesťanství je pro Velkou Moravu životně důležité, protože s vírou přichází do společnosti také významné povznesení kultury a vzdělanosti národa. Bez knížete Rostislava a bez svatých Cyrila a Metoděje bychom se dost možná stali později součástí Německé říše, či bychom byli pohlceni jinými národy.

Cílem cyrilometodějské mise bylo šíření křesťanství v našich končinách slovanským jazykem. Základem takové evangelizace  je  Bible, z níž musely být pro splnění misijního poslání  aspoň části přeloženy do slovanského jazyka. A protože slovanský jazyk do té doby písmo neměl, bylo nutné je vytvořit. Díky nesnadnému úkolu, kterému věnovali Cyril a Metoděj vrcholnou část svého života, máme dnes křesťanskou víru a  jako národ stále jsme.  

Bohužel se v poslední době výrazně zapomíná na tento primární cíl cesty svatých Cyrila a Metoděje - přinést lidem jasné poselství lásky a křesťanských životních principů, které víra obsahuje. Je dobré se i v dnešní uspěchané době občas zastavit a hlouběji se zamyslet nad tím, proč vlastně k nám tito bratři přišli? Jít více než tisíc kilometrů pěšky změnit zásadně svůj život, a to vše jen pro šíření písma někde na Velké Moravě, to by jim určitě nestálo za to. To podstatné z jejich odkazu je ukryto mnohem, mnohem hlouběji. Tak nad tím přemýšlejme…