Kázání na závěr Prague Pride 2013

Martin C. Putna
Autor: Flickr.com / Ondřej Lipár / Creative Commons

Stává se, že pohané zahanbují křesťany. To je vždycky dobrá lekce. Festival Prague Pride obsahoval kromě průvodu celou řadu akcí, z toho několik s duchovním obsahem. Jedné z nich se jako host účastnil Richard LaFortune, americký Indián z prastaré komunity, která si říká „two-spirit“, „dvojího ducha“, čímž se rozumí „mužského i ženského zároveň“. Při besedě mimo jiné pravil, že je rád, že v indiánské tradici jsou lidé jako on nazýváni slovem, v jehož základu je „spirit“, „duch“ – a nikoliv „sex“, jako v evropském pojmenování „homosexuál“. Americký „pohan“ tedy připomněl, že přemýšlení o člověku, jeho přirozenosti a jeho identitě, má začínat „shora“, od ducha, a nikoliv „zdola“, od jeho sexuality. A že to platí i pro téma, které se po evropsku nazývá „homosexualitou“ - pro pochopení, kdo jsou lidé, jež patří k této komunitě a jaké je jejich místo ve společnosti.

V křesťanském kontextu ovšem usilovat o duchovní chápání skutečnosti znamená usilovat o ducha Kristova. Ale co to je „duch Kristův“? Úryvek z Janova evangelia předkládá „nové přikázání“, ono známé „milujte se navzájem“, „mějte lásku jedni k druhým“. „Nové přikázání“! Ale v kostelích jako by bylo už příliš staré. Kolikrát jsme slyšeli z kazatelen řeči o lásce – které se vzápětí obrátily v chrlení nenávisti. V posledních desetiletích to bývá často i nenávist vůči gayům a lesbám. Někdy je špatně skrývaná za falešný soucit, někdy vůbec neskrývaná.

Jak se tedy pozná, že za řečí o lásce stojí opravdu duch Kristův? Čtení z Izaiáše popisuje mesiášskou říši – ten svět, ve kterém vládne duch Kristův. A jak ta říše vypadá? Boží pomazaný v ní rozhoduje a soudí ne podle toho, co se zdá, ale co je v hlubině. Zastává se „nuzných“ a „pokorných v zemi“. A kdo jsou „nuzní“ a „pokorní v zemi“? V různých dobách a zemích různí lidé a skupiny. Ale v současném světě jsou to kromě jiných právě lesby, gayové a translidé. V mnoha zemích světa jsou napadáni, vysmíváni, vláčeni, biti, odsuzováni a dokonce vražděni a popravováni – a jejich pronásledovatelé k tomu často vykřikují náboženská hesla. Platí to od černé Afriky až po Rusko. V takzvaně pravoslavném Rusku byl právě přijat zákon, který trestá údajnou „propagaci homosexuality“. V praxi to znamená zákaz jakéhokoliv veřejného projevení respektu vůči gayům a lesbám, i samotného veřejného přiznání se k tomu, že je někdo lesba či gay. V některých afrických, takzvaně křesťanských zemích platí tresty vězení až po doživotí a někdy až po trest smrti. Toto je duch Kristův?

Čtěme dále v Izaiášovi o mesiášské říši. Žijí v ní všelijaká zvířata. Je tam vlk a beránek, levhart a kůzle, tele a lvíče, kráva a medvědice a dokonce i bazilišek. A všichni spolu žijí v míru. Všichni mají lásku jedni k druhým. Včera v průvodu Prague Pride a na zakončení festivalu na Letné byla k vidění také všelijaká zvířata. Některá hodně barevná, některá hodně bizarní, některá i na můj vkus hodně, hodně zvláštní. Letenská pláň, ohraničená stromovím, připomínala trochu rajskou zahradu a trochu zahradu zoologickou. Ale všechna ta zvířátka tam pobývala v míru a lásce. Byli tam gayové a lesby, translidé, a rovněž velmi a velmi mnoho spřátelených a sympatizujících heterosexuálů. Byli tam i leckteří křesťané, ti homosexuální i ti heterosexuální, kteří účast na akci berou jako výraz své solidarity, jako výraz své bratrské lásky.

A o tu tady jde! Ne prvotně o lásku erotickou, ale o tu bratrskou. Jak praví evangelium, „podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým“. Komunita leseb a gayů si navzájem prokazovala bratrskou lásku čili podporu a pomoc v době, kdy byla i v našich zemích potlačována a zamlčována, a prokazuje ji i nadále, a snaží se ji prokazovat i směrem do zemí, kde dodnes pronásledování trvá či dokonce zesiluje. A také mnozí přátelé, kteří ke komunitě sami nepatří, jí prokazují podporu a pomoc čili bratrskou lásku.

Letná v den závěru Prague Pride se určitě jako celek vědomě nehlásila ke křesťanství. Ale duchem mírného spolupřebývání vší té exotické zvířeny; duchem osvobozování těch donedávna nuzných a pokorných v zemi; duchem, v němž nebylo nenávisti vůči nikomu, měla v sobě jakýsi záblesk mesiášské říše.

Amen.

POST ILLA: Kázání je literární útvar, který vychází nejen ze specifického biblického textu, ale často také ze specifické situace, v níž byl pronesen. To platí i pro toto kázání v tradičním podžánru „řeči příležitostné“. Koho by zajímal systematický výklad teologických premis tohoto kázání, najde jej například zde:

Daniel A. Helminiak: Co vlastně Bible říká o homosexualitě? Brno, CDK 2007.

Martin C. Putna: Křesťanství a homosexualita. Pokusy o integraci. Praha, Torst 2012.

http://www.e-cirkev.cz/data/att/TISK_19-06_Problematika_homosexualnich_vztahu.pdf