Bible kralická oslavila 400 let

Bible kralická
Autor: ČCE / Tomáš Najbrt

Za silného deště přijížděly v sobotu do malé obce Kralice nad Oslavou autobusy, auta i vlaky ze všech světových stran na dlouho připravované oslavy 400. výročí vydání Bible kralické. Návštěvníci si mohli vybrat z pěti paralelních programů. Na fotbalovém hřišti za sokolovnou se na hlavním pódiu střídali sváteční řečníci a hudební vystoupení. Zpočátku bojovali naslouchající s deštníky a mokrými lavičkami, postupně se ale počasí k radosti všech umoudřilo. Odpolední galaprogram Kralický klenot i komponovaný pořad žáků olomoucké konzervatoře si mohli všichni již plně vychutnat bez deštníků. Po setmění se fotbalové hřiště proměnilo v letní kino s projekcí filmu Pod ochranou Žerotínů.

V sokolovně bylo možné proběhnout výstavu výtvarných prací k tématu Bible kralické nebo vyslechnout některou z přednášek předních odborníků na Bibli kralickou z kulturně-historického pohledu, u stánků zakoupit literaturu současných křesťanských nakladatelství či výrobky chráněných dílen.

V kostele sv. Martina prožili mnozí hudební dílnu s notováním Žalmů a interaktivní přednášku o kancionálech Jednoty bratrské. Odpoledne opanoval prostor útulného kostelíka uherskobrodský pěvecký sbor Dvořák s Ebenovými skladbami na texty J. A. Komenského a v podvečer autorské čtení.

Základní škola ve středu obce nabídla své prostory pro blok odborných přednášek k Bibli kralické z kulturně-teologického pohledu. Tématem byly tiskaři a grafici Bible kralické, protestantské přístupy k umění, meziválečná architektura protestantských kostelů či ponor do výkladových poznámek kralických překladatelů ke Starému i Novému zákonu.

Celý den bylo možné projít také Památník Bible kralické včetně sklepení na kralickém tvrzišti a zakoupit obsáhlý sborník vydaný k oslavám 400. výročí Bible kralické.

Dětský program probíhal samostatně při výtvarné dílně, bojové hře, procházce přírodou po stopách Ježíšových, v tiskařské dílně a při písních a hrách na biblické motivy.

Každý návštěvník si mohl vybrat, kterou část bohatého programu navštíví, vyslechne nebo se aktivně zapojí. V poněkud těsných školních třídách se posedávalo i po zemi, u četných stánků s pohoštěním se každý mohl občerstvit a rozmyslet si, kam vyrazit dále. Známí potkávali známé, takže proudy návštěvníků přesunující se z jednoho konce obce na druhý byly lemovány hloučky v družném hovoru.

Program oslav 400. výročí vydání Bible kralické pokračoval v Kralicích nad Oslavou také v neděli 15. září. V 9:30 se na hlavním pódiu rozezněl responsoriální zpěv na biblický text. Po něm následovaly ekumenické bohoslužby, které vedl synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Kázáním posloužil biskup Slezské evangelické církve a. v. Jan Waclawek a hudebně bohoslužby doprovodily ženský pěvecký sbor Laudate a dechový orchestr z Oldřichovic. Ekumenických bohoslužeb se zúčastnila také řada hostů z české a zahraniční ekumenické obce.

Celkově se třídenních oslav zúčastnily téměř čtyři tisíce lidí. Jen památníkem Bible kralické prošlo přes 3000 registrovaných návštěvníků.

Kralické oslavy byly součástí širšího projektu Českobratrské církve evangelické Naše reformace, který se věnuje významným církevním výročím od roku 2013 až do roku 2018, v němž by měl projekt vyvrcholit oslavami 100. výročí od založení Českobratrské církve evangelické.

Převzato z oficiálních webových stránek Českobratrské církve evangelické http://www.e-cirkev.cz/