Otevřený dopis provinciála dominikánů komunistovi Filipovi a socialistovi Sobotkovi

Benedikt Mohelník, provinciál České dominikánské provincie
Autor: cirkev.cz

Vážení pánové!

Problematika tzv. církevních restitucí byla jedním z důležitých témat vašich volebních kampaní. Přestože byl přijat zákon o majetkovém vyrovnání a o zmírnění některých křivd způsobených křesťanským církvím a židovské obci v době komunistické diktatury, a přestože byla jeho platnost potvrzena Ústavním soudem, stále jste vystupovali proti církvím, zejména římsko-katolické. Ladění vašich kampaní bylo silně populistické. Argumenty, které jste vznášeli, byly záměrně lživé, manipulativní a zavádějící. O věcnou diskuzi jste nikdy neměli opravdový zájem, ačkoli církve a židovská obec k ní byly stále připraveny. Vezmeme-li v úvahu např. pouze fakt, že finanční kompenzace za nevydaný majetek představuje asi 1,7 promile obvyklého státního rozpočtu, je zřejmé, že uplatnění zmíněného zákona nemůže ekonomiku České republiky nijak ohrozit. Navíc tyto prostředky budou vynaloženy ve prospěch kulturních a duchovních hodnot a ve prospěch potřebných. Podobně je tomu s majetkem, který má být vydán jeho bývalým vlastníkům. Je jisté, že zůstane v České republice a bude o něj postaráno jistě lépe než doposud.

Vrcholem vašeho tristního počínání jsou události v období samotných voleb. Tři dny před volbami, jak referovala média, se představitelé ČSSD a KSČM sešli v luxusní restauraci v Praze Dejvicích na „tajné schůzce“. Na otázku, o čem vedli jednání, pan předseda, stejně jako soudruh předseda odpověděli, že o církevních restitucích. A jen co se sečetly volební lístky, zavítali komunisté na poradu do Lidového domu. Když odcházeli, na otázku novinářů komunistický předák znovu odvětil, že přece o restitucích.

Tato vaše vyjádření poskytnutá médiím jsou opravdu za hranicí dobrého vkusu! Zostuzujete především sami sebe a nestálo by za to se jimi zabývat, kdyby se jejich dopad týkal pouze vás. Žel není tomu tak. Praktiky, které tímto zavádíte do politického a veřejného života obecně, mají devastující vliv na celou společnost. Ze lži a demagogie se pokoušíte učinit politický nástroj a normální způsob komunikace. Už dříve jste vytrvale vyvolávali zášť vůči věřícím občanům naší země, veřejně jste podněcovali nenávist ke křesťanským církvím a židovské obci a pokoušeli jste se omezovat jejich práva a svobodu. V historii bychom jen těžko hledali příklady, kdy se podobné zhoubné tendence krutě nevymstily nejen jejich protagonistům, ale celku společnosti, a kdy velmi bolestně nepostihly mnoho nevinných lidí.

Skutečně si myslíte, že občané naší země jsou tak hloupí a eticky pokleslí, aby neprohlédli nestoudnost vašeho jednání? Chtěli jste snadno získat politickou moc za sliby, že zásadně zrevidujete přijatý zákon o majetkovém vyrovnání či ho dokonce podrobíte referendu. Sami voliči vám dali dostatečně na srozuměnou, že téma restitucí nepovažují za hlavní problém, který musí naše země řešit. Ukazuje se, že u většiny lidí převažuje zdravý cit pro spravedlnost, sociální soudržnost a společenskou sounáležitost nad nenávistí a perfidní lží. I když se chvíli může zdát, že získala náskok, stále platí, že lež má krátké nohy.

Se zdvořilým pozdravem

Fr. Benedikt Mohelník OP, Th.D.

Provinciál dominikánů

V Praze, 6. listopadu 2013