Restituce? Proč za každou cenu!?

Romuald Štěpán Rob OP
Autor: Facebook.com

V poslední době jsme svědky emotivních projevů jak zástupců církví, tak reprezentantů levicových stran, či nových politických uskupení na téma tzv. církevních restitucí.

Jistou nervozitu a emotivní projevy bych ale opravdu přenechal politikům. Ať ztrácejí body oni. Vždycky bylo v jejich zájmu vyřešit otázku blokovaného církevního majetku, který svazoval ruce městům a obcím a byl pomalu a nenápadně oškubáván státními podniky, které je měly ve správě.

Dokonce bych se odvážil s ulehčením a úsměvem přenechat státu jím zabavený církevní majetek zároveň s jasným a nekompromisním požadavkem po plnění zákona z doby Klementa Gottwalda, kterým se zavázal financovat život církví a náboženských společností.

Ovšem s požadavkem řádného financování života církví. Žádné prošení o granty ze strany církví na opravy a udržování památek. Chceme dostatečnou podporu církevnímu školství a charitativní práci církví v sociální oblasti a na misiích. Požadavek srovnatelného platu farářů s platy státních zaměstnanců je samozřejmostí.

Není nad to se umět svobodně usmát. Humor léčí. A zákon o financování církví z doby Klementa Gottwalda nás k tomu vybízí. Bude na čase si založit církevní odbory.