Tomáš Halík obdržel Templetonovu cenu

Tomáš Halík
Autor: www.halik.cz / Martin Sedláček

Tomáš Halík, profesor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, farář Akademické farnosti u kostela Nejsvětějšího Salvátora, prezident Křesťanské akademie a člen Evropské akademie věd a umění, obdržel dnes v Londýně Templetonovu cenu za rok 2014. Christnet.eu o tom informovalo Halíkovo dvorní Nakladatelství Lidové noviny s odvoláním na agenturu Reuters.

K Templetonově ceně:

Tato prestižní cena, původem z USA, srovnatelná s Nobelovou cenou pro duchovní oblast a také tak nazývaná („Nobelova cena za náboženství“), je od roku 1973 každoročně udělována osobnostem, jejichž dílo či působení významně posunulo a prohloubilo naše dosavadní poznání či vnímání duchovního světa. S cenou je podle webu příslušné britské nadace spojena odměna 1,1 milionu liber (asi 36 milionů korun).

O udělení ceny rozhoduje na základě nominací z vědeckých a teologických institucí z celého světa porota sestávající z devíti významných osobností různého náboženského vyznání. Značný finanční obnos, převyšující podle pokynu zakladatele vždy obnos Nobelovy ceny, je určen pro osvětové účely podle volby laureáta. Templetonova cena bývá slavnostně předávána princem Filipem v Buckinghamském paláci. Slavnost předání se koná v polovině května.

První nositelkou této ceny v r. 1973 byla Matka Tereza z Kalkaty a následovalo 32 významných světových osobností včetně indického prezidenta Rádhakrišnana, Alexandra Solženicyna či Carla Friedricha von Weizsäcker; v posledních dvou letech byli touto cenou odměněni nositelé Nobelovy ceny míru Tändzin Gjamccho (14. tibetský dalajláma) a biskup Desmond Tutu. Tomáš Halík se stává 44. nositelem této ceny.

Cenu uděluje tzv. Templetonova nadace, založená v roce 1972 Johnem Templetonem, úspěšným americkým obchodníkem a filantropem. Její současné označení zní Templeton Prize for Progress Toward Research or Discoveries about Spiritual Realities (do roku 2001 se jmenovala Templeton Prize for Progress in Religion).

Zdůvodnění ceny pro Tomáše Halíka

Ve zdůvodnění poroty, která cenu udělila, je kromě ocenění postojů a činnosti Tomáše Halíka v době totalitního útlaku zdůrazněna zejména jeho mimořádná, dlouhodobá a úspěšná mezinárodní aktivita v oblasti komunikace mezi i velmi odlišnými náboženskými směry. Rovněž je jako výjimečný vnímán osobní přínos Tomáše Halíka k překonávání předsudků v dialogu mezi věřícími a nevěřícími:

 „Tomáš Halík, český kněz a filozof, který riskoval uvěznění pro ilegální rozvíjení náboženských a kulturních svobod po sovětské invazi své vlasti a posléze se stal mezinárodně uznávanou osobností obhajující dialog mezi různými vyznáními a s nevěřícími, získává Templetonovu cenu za rok 2014. Odmítán od roku 1972 komunistickou vládou své země, jako nepřítel režimu Halík (65) strávil téměř dvě dekády let organizováním rozsáhlé sítě akademiků, teologů, filozofů a studentů odhodlaných k budování intelektuálních a duchovních základů pro demokratický stát, který on a další předjímali, avšak většině se tehdy zdál být pouze vzdáleným snem. V rozhodujících letech jako poradce vůdčích osobností, jako byl Václav Havel a kardinál Tomášek, napomáhal přechodu Československa k demokracii po sametové revoluci 1989.

Od té doby se  mons. Prof. Tomáš Halík prostřednictvím své literární tvorby a přednášek zasazoval o náboženskou toleranci a porozumění a o sdílení myšlenek mezi velmi vzdálenými zastánci kulturních a duchovních tradic a také a především s nevěřícími. Jeho úsilí o mezináboženský dialog zahrnuje i návrh, že dlouhá intelektuální tradice katolicismu může vytvářet most mezi západním sekularismem, tradičními náboženstvími a islámskou kulturou.

Velká část Halíkova díla, zaměřeného na kulturu dialogu mezi různými náboženstvímii nevěřícími, je spojena s Českou křesťanskou akademií, s jedním z největších občanských sdružení v zemi. Vyrostla z ilegální, podzemní univerzity studentů a učitelů, která pomáhala v době komunismu vytvářet morální a duchovní biosféru, připravující českou společnost na život ve svobodě.“