Radostné Velikonoce!

Plastika Krista v kostele císaře Viléma v Berlíně
Autor: Jan Kirschner

Kristus byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen!

Cristo è risorto!

Resurrexit Christus!

Χριστός ἀνέστη!

Le Christ est ressuscité!

Christ is risen!

Christus ist auferstanden!

Cristo ha resucitado!

Cristo ressuscitou!

Chrystus Zmartwychwstal!

Cristós a inviat!

Pokoj a dobro o Velikonocích a radost ze vzkříšení Krista přeje všem svým čtenářům redakce magazínu Christnet.eu.

Kostel císaře Viléma byl v roce 1943 vybombardován a po válce obnoven jako moderní prosklená stavba. Jako memento byla ponechána stará, částečně zbořená věž. Více fotografií a info o historii kostela.