Průzkum v Británii: Děti neznají podstatu Velikonoc

Výřez z obrazu Zmrtvýchvstání Krista, Národní galerie v Praze, okolo 1380
Autor: Mistr třeboňského oltáře

Mezinárodní Biblická společnost v předvečer Velikonoc provedla šetření, které ukázalo fatální pokles znalostí o křesťanském významu svátků. „Děti v Británii se ve Velikonocích přestávají orientovat. Myslí si, že k nim patří i některé z Ezopových bajek. Plných osmadvacet procent dotázaných uvedlo, že bajka o králíkovi a želvě je velikonoční,“ uvádí se v šetření.

Podle deníku Independent proběhl průzkum mezi dětmi od 8 do 15 let. Agentura YouGov po nich chtěla, aby zařazovali různé biblické příběhy k odpovídajícím svátkům. Téměř třetina netušila, že hlavní křesťanskou zvěstí Velikonoc je vzkříšení Ježíše z mrtvých. 

13 procent uvedlo, že Ježíš předal svým učedníkům Desatero přikázání, 20 procent nevědělo, kdo to byl Jidáš, a 56 procent netušilo, že podle evangelií tento učedník zradil Ježíše tím, že ho před chrámovou stráží v Getsemanské zahradě políbil. 

Zjištění podle deníku výsledky jenom potvrzují dřívějších šetření Biblické společnosti. Z výzkumů plyne, že 43 procent dětí ve sledované věkové skupině nikdy neslyšelo o Ježíšově ukřižování. Podobně i 71 procent rodičů uvedlo, že tuto část biblického podání s dětmi nikdy nečetlo ani neprobíralo. 

Biblická společnost se sice snaží zvýšit biblickou gramotnost, ale velké výsledky zatím nemá. „Bible je pevnou součástí naší kultury. Zásadně proměnila nastavení společnosti, ovlivnila myšlení i životy jednotlivců. Zmatky okolo Velikonoc by nás neměly nechávat chladnými,“ řekl ředitel Biblické společnosti James Catford. 

Rostislav Matulík je spolupracovníkem Českého rozhlasu Plus (http://www.rozhlas.cz/plus/portal/)