Policejní zásah při páteční modlitbě rozproudil diskuse o postavení muslimů

Ilustrační foto - Policejní zásah v muslimské modlitebně při páteční modlitbě v Praze
Autor: Youtube.com / repro

Zákrok Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu provedený 25. dubna na různých místech setkávání muslimů v Praze vyvolal v české společnosti rozporuplné reakce. Přinášíme Vám některé z nich.


Policie České republiky na svém webu uvedla, že zásahy na místech shromažďování muslimů byly provedeny v rámci trestního řízení, „které je vedeno pro podezření z trestné činnosti konkrétní osoby, spočívající ve vydání a distribuci knihy, šířící svým obsahem rasismus, antisemitismus, xenofobii a násilí proti tzv. méněcenným rasám“.

Tuto osobu se zřejmě podařilo zadržet. V rámci „akce byly dále předvedeny cca dvě desítky osob na cizineckou policii, a to především z důvodu ověření totožnosti. V několika konkrétních případech bylo cizineckou policií zahájeno řízení o správním vyhoštění a jedna osoba se měla dopustit trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.“

V rámci prohlídek nebyly nalezeny žádné výbušniny. Pokud jde o přiměřenost akce ve vztahu k účelu trestního řízení, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu uvedl, že všechny úkony byly „prováděny s maximální ohleduplností vůči nezúčastněným osobám, s respektováním jejich svobody vyznání“.

Nepřiměřenost a nevhodnost zásahu policie kritizují faráři Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal a Matěj Opočenský, kteří v otevřeném dopise vyzvali policii, „aby vyvrátila podezření, že šlo o zásah, který měl za cíl zejména zastrašit jednu z menšin na našem území“.

Aby podpořili pokojné soužití mezi křesťany a muslimy v české společnosti, rozhodli se autoři otevřeného dopisu uspořádat v sobotu od 19:30 v kapli Evangelické teologické fakulty v Praze setkání, na kterém budou čteny křesťanské a islámské texty podporující mírové soužití. 

Proti zásahu policie se postavil také římskokatolický teolog Tomáš Halík, který se mezináboženským dialogem dlouhodobě zabývá. Ve svém prohlášení, které poskytl magazínu Christnet.eu, mj. uvedl:

„Necitlivý zásah české policie proti našim bratřím a sestrám muslimům v čase modlitby byl nepochybně hřích - jako každý čin, který zraňuje, rozněcuje nenávist a provokuje ducha pomsty. Věřím, že projevy křesťanské solidarity jsou darem milosti: ta léčí rány a přináší smíření, odpuštění a pokoj. Věřím, že odpověď křesťanů na tu smutnou událost nejen zhojí pocity křivdy, nýbrž upevní v muslimech i křesťanech vzájemnou důvěru a odhodlání dosvědčit činy, že jakákoliv nenávist, násilí i předsudky jsou neslučitelné s vírou v milosrdného a spravedlivého Boha. Věřím, že křesťané i muslimové budou schopni jasně odmítnout především ve svých vlastních řadách všechny projevy extrémismu a neúcty k druhým, a tím nejlépe dokážou, že není třeba zásahů světské moci.“

Zásah policie naopak schvaluje kandidát do Evropského parlamentu za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský: „Policie v tomto případě jednala dobře a zaslouží si za své jednání pochvalu. Projevy, které se neslučují se svobodnou společností, musí být potlačovány hned v zárodku, aby v budoucnu nezpůsobily ještě větší škodu.“ Podle Zdechovského by si muslimové měli v rámci budování dobré reputace dávat pozor na to, jaké knihy v Čechách vydávají.

Samotní muslimové se rozhodli na protest proti nepřiměřenosti policejního zásahu dle serveru Lidovky.cz přesunout v pátek 2. května 2014 pravidelnou páteční modlitbu na Letenskou pláň za budovu ministerstva vnitra.


Daniel Bartoň je právník. Dlouhodobě se specializuje na otázky náboženské svobody. Související zamyšlení autora: Nebezpečnější než muslimové jsou naše předsudky o nich - http://christnet.eu/clanky/5284/nebezpecnejsi_nez_muslimove_jsou_nase_predsudky_o_nich.url

Poznámka redakce: Tomáš Zdechovský byl v roce 2003 šéfredaktorem a v letech 2004–2005 ředitelem portálu Christnet.eu, nyní s ním občasně externě spolupracuje.