Pavel VI. již brzy rozšíří řady blahořečených papežů

Pavel VI., původním jménem Giovanni Battista Montini, byl papežem v letech 1963–1978. Předsedal druhé části Druhého vatikánského koncilu a dohlížel na provádění jím přijatých rozhodnutí.
Autor: Wikipedia.org

Po svatých papežích Piovi X., Janu XXIII. a Janu Pavlovi II. bude vyzdvihnut „k úctě oltáře“ další z pontifiků dvacátého století, Pavel VI. Během uplynulého týdne skupina kardinálů a biskupů z Kongregace pro kauzy svatých jednohlasně schválila zázrak, který se připisuje přímluvě Giovanni Battisty Montiniho u Boha.

Zázrak se měl stát před třinácti lety ve Spojených státech amerických. Mělo jít o náhlé vyléčení nenarozeného dítěte, u kterého lékaři ještě v děloze diagnostikovali závažné zdravotní potíže spojené s rizikem neodvratného poškození mozku. Vyšetření dokazovala přítomnost tekutiny v dutině břišní a poškození močového měchýře. Každé úsilí změnit nepříznivý stav vývoje plodu se ukázalo jako zbytečné a vedlo lékaře ke konstatování, že dítě buď zemře ještě před narozením, nebo se narodí s nevyléčitelnými tělesnými komplikacemi. Jednou z možností, jak postupovat, byl umělý potrat, který však matka odmítla. Namísto toho přijala radu řeholní sestry, jejich rodinné přítelkyně, která se kdysi osobně potkala s papežem Montinim.

Ta jí poradila, aby se v těžké životní situaci obrátila právě na Pavla VI., který stál v čele katolické církve v letech 1963–1978. Během modliteb za uzdravení nenarozeného dítěte řeholní sestra darovala matce relikvii: kousek oblečení, které kdysi papeži patřilo. Za dva týdny poté klinická vyšetření ukázala podstatné zlepšení zdravotního stavu dítěte, které se následně narodilo v 39. týdnu těhotenství císařským řezem. Byl to právě Pavel VI., který v roce 1968 publikoval svou poslední Humanae vitae o regulaci početí, ve které odsoudil antikoncepční prostředky a zdůraznil důležitost ochrany lidského života.

Celý případ zázračného uzdravení, které nebylo možné vysvětlit prostřednictvím současného stavu vědeckého poznání, představil tehdejší postulátor kauzy, jezuita Paolo Molinari, který nedávno zemřel v Římě. Dítě, které se narodilo, už dosáhlo třináctého roku svého života a jeho zdravotní stav je neustále sledovaný a hodnocený jako normální. Lékaři podnikají nefrologická vyšetření za účelem zkoumání stavu funkce ledvin. Loni v prosinci lékařští konzultanti Kongregace pro kauzy svatých, vedeni profesorem Patriziem Poliscem, potvrdili, že z medicínského hlediska není možné vysvětlit tento nečekaně kvalitní zdravotní stav. Teologové této kongregace poskytli stvrzující stanovisko ve druhé polovině února tohoto roku.

Diecézní fáze beatifikačního procesu začala ještě v květnu 1993 z podnětu Jana Pavla II. a skončila o 5 let později. Titul „ctihodný“, který je předstupněm blahořečení, udělil Pavlu VI. papež Benedikt XVI. před dvěma lety 20. prosince. Slavnost blahořečení se díky nedávnému rozhodnutí papeže Františka uskuteční letos 19. října během trvání mimořádného biskupského synodu o rodině v Římě.

Byl to právě Pavel VI., který v roce 1965 ustanovil institut biskupského synodu jako odpověď na závěry koncilních jednání. Letos také uplyne padesát let od vydání jeho první ze sedmi encyklik, Ecclesiam suam, která je věnována ekleziologii, a kterou napsal zcela sám, což nebývá zvykem, protože na přípravě papežských encyklik se často podílí více poradců, kteří pro papeže připravují odborné textové podklady. Za pozornost stojí i to, že tato rozsáhlá encyklika byla podepsána 6. srpna 1964 na svátek Proměnění Páně, tedy přesně tentýž den, kdy Pavel VI. v roce 1978 zemřel.

Pavel VI. tak – symbolicky – „předběhl“ svého nástupce ve funkci hlavy církve Jana Pavla I., v jehož případě beatifikační proces ještě stále probíhá, i když začal dřív než Montiniho, v roce 1990. Albino Luciani, jak znělo vlastní jméno bezprostředního nástupce Pavla VI. a předchůdce Jana Pavla II., má už přiznaný titul „služebník Boží“, který formálně předchází titulu „ctihodný“. Tento titul už zdobí i jméno Pia XII., který byl papežem v období mezi Piem XI. a Janem XXIII. Postulátorem jeho kauzy je německý jezuita Peter Gumpel, emeritní profesor na Papežské Řehořově univerzitě v Římě. Zajímavostí je, že proces beatifikace byl v jeho případě otevřen 18. listopadu 1965 ještě papežem Pavlem VI. během poslední schůze Druhého vatikánského koncilu. V květnu 2007 Kongregace pro kauzy svatých doporučila v jeho případě udělení titulu „ctihodný“, což učinil Benedikt XVI. v prosinci 2009, společně s udělením stejného titulu Janu Pavlu II.

Na chronologické ose je možné si všimnout, že beatifikační proces Pia XII. začal Pavel VI., který bude blahořečen již tento podzim, i když proces blahořečení u Pia XII. pořád trvá. Jana XXIII. beatifikoval Jan Pavel II., který otevřel beatifikační proces Pavla VI., a který byl nedávno během Neděle Božího milosrdenství spolu s Janem XXIII. kanonizován papežem Františkem.