Nacistická katolická církev a historický nedouk z ČSSD

Igor Jakubčík
Autor: Cssd.cz

„Katolická církev za druhé světové války netrpěla, byla jedna z největších spojenců nacistického Německa. Katolická církev schvalovala odsuny a vraždy Židů.“  Věta jak vystřižená z učebnic zločineckého komunistického režimu je 25 let po revoluci beztrestně pronášena na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Opravdu katolická církev kolaborovala s nacisty?

Autorem tohoto nesmyslného výroku plného nenávisti byl poslanec vládní strany, která má reprezentovat umírněnou levici. Podobná slova bychom očekávali spíše z úst oheň a síru dštící stalinistky Marty Semelové. O to hůře, že tento člověk se sice honosí titulem bakalář, nicméně svými historickými znalostmi zjevně nedosahuje ani úrovně průměrného šesťáka.

Katolická církve versus nacistické Německo

Dovolím si proto udělat malý historický exkurz do dějin římskokatolické církve ve 30. a 40. letech. Oficiální pozice římskokatolické církve vůči nacismu byla ale jednoznačně odmítavá, čímž samozřejmě nepopírám, že se bohužel vyskytli i katolíci ochotní s nacismem kolaborovat. Pro stranu, která hojně užívala pohanské symboly a hlásala nadřazenost jedné rasy, musel být silný vliv katolické církve trnem v oku.

Za zmínku stojí i skutečnost, že NSDAP byla ve volbách nejslabší právě v oblastech s vysokým podílem katolíků. V roce 1937 vydal nemocný papež Pius XI. encykliku Mit brennenden Sorge. Už samotný fakt, že církevní dokument nevyšel v latině, ale právě v němčině, svědčí o tom, jak velkou starost dělala církvi situace v Německu. Není proto divu, že Hitler měl dokonce za války v plánu uchvátit Vatikán a unést papeže.

Zachráněných 860.000 Židů je důkaz kolaborace?

Ve stejné politice pokračoval i následník Pius XII. Ten už ve své první encyklice „Summi pontificatus“ z 20. 10. 1939 varoval před „teoriemi popírajícími jednotu lidského pokolení“ a hlásajícími nadřazenost jedné rasy nad jinými a před „zbožštěním státu.“ Jinými slovy tak jasně odsoudil německou totalitní vládu. Německo sice nebylo v encyklice výslovně zmíněno, každému ale bylo jasné, na koho papež míří.

Po tzv. křišťálové noci v listopadu 1938 se díky zásahu tehdy ještě kardinála Eugenia Pacelliho podařilo získat 3000 brazilských víz pro německé pokřtěné židy, které útěk zachránil před téměř jistou smrtí. Církev ale pomáhala i nepokřtěným Židům. Na pokyn tehdy už papeže Pia XII. byla židovským rabínům předána tisíce nevyplněných potvrzení o křtu a díky tomu mohly být zachráněny další tisíce Židů.

V roce 1943, když byl Řím obsazen Němci, projevil Pius XII. obrovskou odvahu a díky tomu mu za svůj život mohla vděčit velká část italské židovské komunity. Tehdy vydal papež příkaz otevřít brány církevních objektů a také brány samotného Vatikánu a své sídlo v Castel Gandolfo. Díky tomu mohlo 4447 Židů přečkat dlouhých devět měsíců, kdy byl Řím v rukou Němců. Je zcela pochopitelné, že si musel počínat velmi obezřetně, protože jakékoli pochybení mohlo mít za následek zmaření tisíců lidských životů. Zmínil jsem pouze některé z činů, které církev vykonala na záchranu Židů, protože vyčerpávající shrnutí by vydalo na několik dalších článků.

Židovský historik Pinchas Lapide tvrdí, že papež Pius XII. má zásluhu na záchraně nejméně 700 000, ale pravděpodobně až 860 000 židovských životů. Několikrát bylo Piovi XII. dokonce navrhováno udělení čestného titulu „Spravedlivý mezi národy.“ Nesmíme zapomenout ani na to, že oběťmi koncentračních táborů se stali i duchovní nejen z katolické církve. Jen v Dachau zahynulo 2600 kněží z 24 zemí a další tisíce našly smrt v ostatních vyhlazovacích táborech.

Pokud je Jakubčík chlap, měl by za své výroky odstoupit

Tvrdit, že církev za války netrpěla, znamená plivat na památku všech, kteří byli během války pronásledováni nebo dokonce zemřeli kvůli své víře. Chce-li si poslanec Igor Jakubčík zachovat tvář politika, kterého lze brát vážně, měl by se za své výroky omluvit a ČSSD by se měla od Jakubčíka veřejně distancovat.

Být na jeho místě, tak zvažuji okamžitou rezignaci na poslanecký mandát, protože něco takového by poslanec na veřejnosti neměl vypustit ze svých úst. Jeho slova mě uráží i jako člověka, jehož několik příbuzných zahynulo v nacistickém koncentračním táboře.

Přeji hezký den a veselou mysl!

Tomáš Zdechovský je PR specialista, novinář, básník a poslanec Evropského parlamentu. Bývalý šéfredaktor magazínu Christnet.eu.

 

Některé odkazy na zdroje:

https://otakaro.signaly.cz/1001/pius-xii-hitleruv-papez

http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=472

http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/000/504iizii.asp

http://www.transworldnews.com/NewsStory.aspx?id=77136&cat=15

http://exlaodicea.wordpress.com/2007/07/31/the-truth-about-catholics-and-the-nazis/