Zazní varhany a člověk ví, že je Bůh...

Miloš Bok
Autor: milosbok.com

Zazní varhany a člověk ví, že je Bůh...

Miloš Bok
Autor: Christnet.cz

Miloš Bok, dirigent, skladatel, klavírista, sbormistr, varhaník a pedagog poskytl redakci Magazínu ChristNet.eu exkluzivní videorozhovor, který přinášíme.

Videorozhovor Petra Živného s hudebním skladatelem, dirigentem, ředitelem sboru a varhaníkem Mistrem Milošem Bokem

Bok se narodil 16. ledna 1968 v Praze. Vystudoval na Pražské konzervatoři obor klavír u Jaromíra Kříže, a krátce poté se stal posledním žákem profesora Josefa Páleníčka na HAMU v Praze, u něhož studoval do jeho smrti (1991). Za bývalého režimu mu bylo zabráněno studovat dirigování a skladbu. Po pádu komunistické totality vystudoval dirigování u Maria Klemense, opět na Pražské konzervatoři (1991-1993), ve skladbě zůstal autodidaktem.

Od roku 1987 je činný jako pedagog na různých základních školách. V roce 1998 založil spolu se svými přáteli Umělecké sdružení Elgar. Od roku 1999 vede Západočeskou symfoniettu Sv. Cecílie, což je soubor jeho žáků karlovarské ZŠ a ZUŠ, kde vyučuje. V letech 2002 – 2011 také vedl Karlovarský pěvecký sbor. S těmito soubory provádí řadu duchovních děl jak při liturgii, tak koncertně. S Bokem spolupracovala řada významných českých symfonických i sborových těles. Jeho tvorbu dokumentuje celá řada nahrávek, natočil i pořady pro Český rozhlas a Českou televizi. Jeho osobě byl věnován celovečerní dokumentární film Credo fis moll (režie Přemysl Havlík, 2006). Je činný jako varhaník v plzeňské a litoměřické diecézi.

Úvodní odstavec byl převzat ze životopisu Miloše Boka na oficiálních stránkách autora www.milosbok.com, kde je dále uveden seznam Bokových děl. Miloš Bok žije s manželkou a sedmi dětmi na faře v západočeském Močidleci. "Vzhledem ke svému vyhraněnému postoji vůči liberální společnosti a jejím hodnotám působí v oficiálním hudebním establishmentu sporadicky, jako skladatel a dirigent je však současnými špičkovými interprety a publikem velmi respektován", stojí v závěru oficiálního životopisu Miloše Boka.

Rozhovor byl pořízen v srpnu 2013 v Močidleci u Žlutic (Zápodočeský kraj).