Ve Vatikánu začala mimořádná biskupská synoda, tématem je rodina

Synody se účastní 253 delegátů hlasovací právo má ale jen 192 z nich
Autor: Flickr.com / M. Mazur / Creative commons

Ve Vatikánu včera oficiálně začalo dvoutýdenní mimořádné shromáždění biskupské synody, jejím tématem bude krize rodiny a manželství, vyhnout by se neměla ani řadě kontroverzních otázek, jako je například přijímání pro rozvedené a znovu sezdané. Církevní historik Massimo Faggioli v britském týdeníku The Tablet synodu dokonce označil za možný určující moment pontifikátu a snahy papeže Františka o otevřený dialog v církvi.

"Zasedání biskupské synody neslouží k diskusi o krásných a originálních idejích nebo k tomu, aby se ukázalo, kdo je nejvíce inteligentní. Slouží lepší kultivaci a péči o Pánovu vinici, spolupráci na Jeho snu, na Jeho dobrotivém plánu s Jeho lidem," řekl František při zahájení shromáždění na nedělní bohoslužbě v bazilice sv. Petra. Na ní bylo přítomno všech 253 delegátů synody (z nichž 192 má hlasovací právo), mezi nimi i český delegát olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Jako stálá instituce byla biskupská synoda ustanovena papežem Pavlem VI. v roce 1965. Jedná se o shromáždění biskupů,  jehož úkolem je pomáhat papeži svou radou při vedení celé katolické církve. Synoda se schází třemi způsoby, řádným, mimořádným nebo zvláštním. V minulosti synody diskutovaly například o úloze laiků v církvi, zasvěceném životě, nové evangelizaci či církvích v Africe a na Středním východě.

Současné shromáždění je teprve 3. mimořádné a papež ho svolal proto, že tématu rodiny přikládá velký význam a vnímá je jako naléhavé téma dnešní doby. Delegáti se během 14 dnů na základě dokumentu Instrumentum laboris vyjádří k tématům, jako je výchova, předávání víry v rodině, rozvedení a znovu sezdaní, svobodné matky, nevěřící, kteří žádají o sňatek, lidé s odlišnou sexuální orientací, vztahu rodiny a práce, rodiny a zdravotnictví, vztahu mezi generacemi a mnoha dalším.

Ve Vatikánu začala mimořádná biskupská synoda, tématem je rodina

Ilustrační foto
Autor: Flickr.com / Creative commons

Podle italského kardinála Baldisseri je cílem nadcházejícího synodu “ukázat dnešnímu světu krásu rodiny a její hodnoty, vycházející najevo při hlásání Ježíše Krista, který zahání strach a nastoluje naději”.

Jaký postoj zaujme církev k rozvedeným a znovu sezdaným?

Jedním z nejožehavějším témat shromáždění bude postoj církve k možnosti podávání svatého přijímání rozvedeným a znovu sezdaným. Již v únoru tohoto roku při papežské konzistoři přednesl na žádost papeže kardinál Walter Kasper zprávu, ve které navrhl například to, aby církev zaujala k rozvedeným "realističtější postoj". "Církev může najít nový způsob, jak rozvedeným, kteří znovu vstoupí do manželství, po nějaké době povolit přístup ke svátostem," řekl tehdy Kasper. Na druhý den ho papež ocenil, když Kasperovu teologii označil za „teologii dělanou na kolenou.“

Proti této zprávě se postupně objevilo značné množství kritických hlasů. Vystoupila například pětice vlivných kardinálů - Carlo Caffarra, Walter Brandmüller, Velasia De Paolise, Raymond Leo Burke a prefekt Kongregace pro nauku víry Gerhard Ludwiga Müller. Ti v knize Zůstávat v Kristově pravdě, která vyšla na začátku října v Itálii a v USA se zprávou kardinála Kaspera polemizují a východisko pro rozvedené v této otázce nevidí, protože by to podle nich bylo odporovalo nerozlučitelnosti manželství.

Ve Vatikánu začala mimořádná biskupská synoda, tématem je rodina

Papež František
Autor: Facebook.com / Don Guido Marini

Synoda bez předem určeného scénáře

Profesor Faggioli v The Tablet upozorňuje, že synod je výjimečný snahou o opravdový dialog a diskuzi. Od roku 1967, kdy se konala první synoda po Druhém vatikánském koncilu, byla podle něj většina z nich zklamáním a spíš připomínala slavnostními ceremonie, ze kterých se biskupové často vraceli domů zklamáni, především za pontifikátu Jana Pavla II. A například Benedikt XVI. na volnou diskuzi poskytoval během synod jednu hodinu, která se odehrávala pod jeho dohledem.

František zahrnul mezi delegáty, které jmenoval přímo (těch bylo jen 26) nejen ty, kteří mají pro manželství podobnou pastorační vizi jako on, pokračuje Faggioli, ale například i kardinály Caffarru a Pella, kteří tuto problematiku vidí odlišně či biskupy a kardinály stavící se otevřeně proti jakékoli inovaci, ale také sobě navzájem. To podle něj hodně vyjadřuje papežovu touhu po tom, aby byly v církvi slyšet různé hlasy a vedla se skutečná diskuse.

“To samo je zpochybnění statusu quo: předchozí synody začínaly s fungujícím scénářem a každý to věděl. Tento synod je jiný, ten takto připravený scénář postrádá,” říká Faggioli.

Na mimořádnou synodu, která skončí 19. října, naváže příští rok  4. – 25. října 14. řádné shromáždění na téma Ježíš Kristus odhaluje tajemství a povolání rodiny.