SYNODA 2014: Biskupy rozdělil přístup k homosexuálům

Ilustrační foto - Účastnící synodu o rodině v Římě
Autor: Flickr.com / M. Mazur / Creative Commons

Souhrn témat, o kterých se doposud mluvilo na synodě o rodině, ocenil přínos homosexuálů pro církev. Biskupové z Polska a USA podrobili dokument tvrdé kritice.

Po prvním týdnu synodních debat připravil maďarský kardinál Péter Erdö dokument (tzv. Relatio post disceptationem), ve kterém shrnul nejdůležitější témata. Text je rozdělený na 58 článků, z nichž tři se věnují homosexuálům. Právě o nich se rozproudila bouřlivá diskuze.

"Homosexuálové mají dary a kvality, které můžou nabídnout křesťanskému společenství," napsal kardinál Erdö, který se ptal, jestli církev umí tento potenciál zúročit, aniž by kompromitovala katolické učení o manželství a rodině.

Dokument nezapomíná na morální problematiku spjatou s homosexuálními svazky, které nemohou být přirovnávané k manželství mezi mužem a ženou, zároveň ale vyjadřuje pochopení pro vzájemnou podporu, kterou si projevují partneři v homosexuálních svazcích.

Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Jedno z nejtvrdších prohlášení přišlo od arcibiskupa Stanisława Gądeckého, který je předsedou polské biskupské konference. "Tímto dokumentem jsme se vzdálili od učení Jana Pavla II.," řekl Gądecki pro Vatikánský rozhlas. Podle něj je na dokumentu vidět vliv protirodinné ideologie. Poznaňskému arcibiskupovi se nelíbí ani připisování prvků posvěcování volných svazků, v kterých partneři dodržují zásadu věrnosti. "Učení prezentované v dokumentu úplně vypustilo téma hříchu," dodal Gądecki.

Kritický byl i americký kardinál Raymond Leo Burke, který v rámci Římské kurie stojí v čele Apoštolské signatury. Podle něj je církev tlačená k tomu, aby přijala otevřené názory prezentované německým kardinálem Walterem Kasperem. Velká část biskupů na synodě však tyto názory nesdílela, a jejich hlas je úmyslně přehlížen. "To všechno musí skončit, protože to velmi škodí víře," dodal Burke.

Tiskové středisko Svatého stolce na vzniklou polemiku reagovalo prohlášením, že dokumentu kardinála Erdöho se připisuje příliš velká váha. "Tento text je pracovním dokumentem, který shrnuje vystoupení a diskuzi prvního týdne, a teď je předložený, aby ho prodiskutovali členové Synodu seskupení do menších (jazykových) kroužků, jak určuje Statut synody. Práce menších kroužků bude představena shromáždění při generální kongregaci tento čtvrtek, 16. října dopoledne."

Autor je odborným asistentem na Katedře žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spolupracuje s portálem Postoy.sk, deníkem SME, týdeníkem Týždeň a teologickou revue Nové horizonty. Je autorem populárního slovenského blogu o dění v církvi Svetkrestanstva.sk, z kterého je převzat i tento článek.