Nový pražský pravoslavný arcibiskup a StB: Podepisoval jsem stohy papírů, politika mě nezajímala

Interiér kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze
Autor: Wikipedia.org / Creative commons

Magazín Christnet.eu položil nově zvolenému pražskému pravoslavnému arcibiskupovi Michalu Dandárovi během tohoto týdne několik otázek, dnes nám přišly odpovědi od protojereje Davida Dudáše, který je duchovním správcem v Rokycanech a minulou sobotu vedl volební shromáždění s tímto doplněním:

“Z důvodu velkého časového zaneprázdnění nově zvoleného arcibiskupa jsem jím byl pověřen, abych Vám odpověděl na Vaše dotazy.”

Zveřejňujeme tedy jeho odpovědi a dotazy v původním znění:

Jaká budou Vaše první rozhodnutí v novém úřadu?

Půjde o rozhodnutí spojená s vnitřní stabilizací naší církve, konkrétní kroky budou nejdříve sděleny orgánům církve. K otázce, která Vás asi nejvíce zajímá, tj. majetkové náhrady od státu, Vám mohu sdělit, že zvolený arcibiskup ihned po svém uvedení do úřadu, tzv. intronizaci, uloží vypracovat novelu hospodářského řádu, jež bude veřejně přístupna k připomínkám a následně předložena ke schválení Eparchiálnímu shromáždění. Jde o totéž shromáždění, jež mj. volí biskupa a jež je nejvyšším správním orgánem v eparchii.

Jak budete řešit spor s ministerstvem vnitra, které zastavilo vyplacení finančních náhrad z majetkového vyrovnání?

Problémy s Ministerstvem kultury byly způsobeny tím, že Pražská eparchie neměla v souladu s Ústavou naší církve řádně zvoleného arcibiskupa, toto se nyní změnilo. Igumen Michal Dandár byl zvolen 87 hlasy ze 109 delegátů oprávněných volit. Vše proběhlo řádně, druhé kolo volby bylo veřejné, vedl se veřejný protokol. Nyní může v klidu proběhnout zapsání statutára církve. Co se týká čerpání náhrad, do předložení a schválení Hospodářského řádu nedá arcibiskup žádný souhlas k jakémukoliv nakládání s majetkem nebo čerpání finančních prostředků.

Jak budete postupovat, pokud Konstantinopolský patriarchát vaši volbu neuzná?

Otázka uznání či neuznání ze strany Konstantinopolského patriarchátu by mohla nastat v okamžiku, kdy by volba arcibiskupa pražského neproběhla řádně v souladu s naší místní Ústavou církve, dále v případě zpochybnění této volby či samotného kandidáta na volbu ze strany biskupů naší místní církve. To se nestalo, volba proběhla zcela v souladu s literou Ústavy, výsledek je nezpochybnitelný. Nikdo z místních hierarchů průběh volby či kandidáta na arcibiskupa nijak nezpochybnil, a to včetně olomoucko-brněnského arcibiskupa Simeona, který o. Dandárovi osobně gratuloval a v minulosti jej dokonce opakovaně na tento post navrhoval.

Podle Archivu bezpečnostních složek jste veden jako informátor a tajný spolupracovník StB, nebojíte se, že to bude věřícími a věřejností vnímáno negativně a poškodí to obraz církve?

Téma evidence v seznamech StB u člověka, kterému v době podpisu evidence bylo 19 let a sám několikrát opakoval, že nikoho neudával a že v té době podepisoval stohy papírů, neboť odjížděl na studia do Duchovní akademie v tehdejším Leningradu. Vesnický kluk z východního Slovenska toužil být knězem, politika ho nezajímala. Je pochopitelné, že toto je žhavým tématem pro novináře, nikoliv však pro pravoslavné věřící, kteří mají jiné starosti.