Známý italský spisovatel šíří pochybnosti o papeži Františkovi

Papež František
Autor: Flickr.com / M. Mazur / Creative commons

„Pro pozorovatele Vatikánu se nejdiskutovanějším proslovem posledních dnů stala papežova řeč k římské Kurii z 22. prosince,“ píše katolický magazín Crux.

V nebývale ostrém projevu nejvyšší představitel katolické církve František obvinil přední kardinály z „terorismu pomluv“, „duchovní Alzheimerovy choroby“ a „závislosti na moci“, která představitele církve pohání až k vzájemné diskreditaci v médiích. 

„Tato tvrdá slova vzbudila velkou pozornost, ovšem na Štědrý den ze stejně těžkého kalibru vypálil na pontifika na stránkách listu Corriere della Sera Vittorio Messori,“ připomíná vatikanolog John Allen. 

 V článku nazvaném Pochybnosti o klíčových okamžicích Františkova pontifikátu píše, že „papež už svou nepředvídatelností odrazuje i ty kardinály, kteří jej v konkláve volili“. 

„Ačkoli žádného z nich nejmenuje, jeho slova je třeba brát vážně. Koneckonců jde o nejuznávanějšího katolického autora v Itálii. 

 Jeho kniha rozhovorů s Josefem Raztingerem z roku 1984 přispěla k věhlasu příštího papeže. Lze tudíž předpokládat, že má dobré informace o tom, co si přinejmenším část kardinálského kolegia skutečně myslí,“ píše John Allen. 

Podle něj je však ještě znepokojivější tvrzení, že pontifik svými zmatenými signály „připravil o klid“ řadové katolíky. Messori tvrdí, že dosud neproblematická představa, kdy papež udává směr a věřící jej následují, momentálně bere za své. 

Co si mají katolíci myslet o tom, jestliže papež ve svých ranních homiliích varuje před ďáblovými nástrahami, ale současně přeje zdar šéfovi italské Radikální strany Marco Pannellovi, obhájci potratů i práv homosexuální menšiny? ptá se magazín Crux

Jindy papež také označuje církev za mystické tělo Kristovo, aby následně v rozhovoru s novinářem deklaroval, že „Bůh není katolík“ – takže církev je jen jednou z možných cest k Bohu. 

Sluší se zde ale dodat, že zmíněný novinář citoval papežova slova zpaměti a podle vlastních slov značně volně. Ale stejně – papež umí být velmi přátelský vůči představitelům protestantského letničního hnutí, zejména pastoru Giovanni Traettinovi, ačkoli tento směr v Latinské Americe vyprazdňuje katolické kostely. 

„K Messoriho názorům bych chtěl připojit dvě poznámky,“ píše John Allen. Především nelze dostatečně zdůraznit, že papež František vyzval církev k dalekosáhlé debatě o vnitřních otázkách, včetně vedení, tedy včetně sebe sama. 

 Pokud jej někdo kritizuje, není to akt odporu, nýbrž poslušnosti. A pontifik je pilný čtenář médií, takže mu Messoriho kritika zcela jistě neušla. 

„Nebylo by překvapením, kdyby mu zatelefonoval a osobně mu poděkoval, tak jak to udělal nedávno italskému tradicionalistovi Mariovi Palmarovi v případě článku Proč nesnášíme papeže,“ míní John Allen. 

Na druhé straně má Messori pravdu, že František je v jistém smyslu unikavou, nejednoznačnou osobností. 

Řím je dnes například zaplaven zprávami o papežském dvojníkovi, který jezdí po metropoli ve velmi skromném a malém autě. Je to papež, není to papež? Františkovu pontifikátu podobné záhady příliš neprospívají. 

„Jestliže však Messori tvrdí, že by se dal sestavit dlouhý seznam otázek, v nichž si František protiřečí, nezbývá než si přát, aby tak opravdu učinil a my jsme mohli s analytickým a úplným seznamem pracovat,“ míní autor. 

„František například řadí děti usmrcené při potratech na chmurný seznam naší kultury lehkomyslně vyhazující vše, co se jí nehodí – ale současně říká, že církevní postoje v otázkách sexuality nemusí být nutně neměnné. A do nich přece odpor k potratům patří!“ podivuje se vatikanolog. 

 

Závěr je jasný: Kdybychom měli papežovy názory považovat za konzistentní, museli bychom být hluší a slepí, abychom si nevšimli zjevných rozporů. 

Vypovídá o tom už jen fakt, že Františka považují za svého člověka i velmi protichůdné tábory uvnitř církve. Jistě, být tak trochu záhadnou osobností může být mistrovským tahem pontifika. 

„Není jasné, zda kontroverze okolo papeže počítat k jeho silným či slabým stránkám, ale jsou neoddiskutovatelnou součástí jeho osobnosti,“ míní John Allen. 

 „Možná se o něco více dozvíme brzy, během dlouhé tiskové konference, která je plánována na 19. ledna na palubě letadla, kterým bude František cestovat zpátky z Filipín,“ uzavírá vatikanolog. 

 

Rostislav Matulík je spolupracovníkem Českého rozhlasu Plus (http://www.rozhlas.cz/plus/portal/)