Timothy Keller: Králův kříž

Timothy Keller: Králův kříž, Život Ježíše a příběh světa
Autor: Biblion

Kniha Králův kříž: Život Ježíše a příběh světa je zajímavým počinem známého pastora Timothy Kellera z New Yorku. Kniha vychází z jeho kázání na Markovo evangelium, kterým chce svým čtenářům přiblížit Ježíše s nadějí, že se jim, stejně jako kdysi autorovi, podaří najít v evangelijních příbězích Ježíše, který se jim stane skutečným.[1]

Keller již řadu let působí v prostředí, které se považuje za nevěřící, ale svou praxí je spíše hledající, je silně intelektuální, nepřeje laciným odpovědím a povrchní víře. Tomuto publiku káže a píše své knihy. Králův kříž není klasickým komentářem evangelijního textu, ale autorovou selekcí textů z Markova evangelia, které dle jeho slov nejlépe vypráví Ježíšův příběh, protože se zaměřuje na jeho slova a činy.[2] Proto v knize některé pasáže z Markova evangelia záměrně zmíněny nejsou.

Keller vycházel ze svých kázání, která upravil pro knižní vydání, což se odráží i na stylu jeho práce s biblickým textem, ke kterému buduje mosty přes známá díla současné kultury. Kellerovi se výborným způsobem daří propojovat dva světy: svět Ježíšovy doby a současný svět způsobem, kterým ukazuje na skutečného, „uvěřitelného“ Ježíše Krista.

Nečekejme tedy odbornou studii, ale populárním způsobem předložené evangelium podle Marka, které dělí do dvou symetrických dějství podle názvu knihy: Králův kříž. „První pojednává o Ježíšově identitě – Ježíš je Králem nade vším (1. až 8. kapitola Marka) – druhé pak o smyslu jeho smrti na kříži (9. až 16. kapitola).“[3]

Timothy Keller: Králův kříž

Timothy Keller
Autor: Wikipedia.org / Creative Commons

Seznam použité literatury obsahuje jak odborné teologické komentáře Markova evangelia, tak i historické studie, novinové články, psychologická či filosofická pojednání a klasická díla literatury či filmu. Keller neváhá užít Tolkienova Pána prstenů vedle psychologické studie a aktuálního článku z renomovaných novin, aby jimi čtenáři přiblížil smysl biblického textu. Můžeme ocenit aktuálnost Kellerových zdrojů, ze kterých drtivá většina v době vydání nebyla starší deseti let.

Kniha Králův kříž poutavým způsobem čtenáře provází Markovým evangeliem. Toho, kdo se tímto evangeliem zabývá systematičtěji, však bude mrzet místy až příliš rázná selekce textů, která vynechává dvě celé kapitoly (6. a 13.) a větší množství textů dalších šesti kapitol[4]. Jak moc tato selekce ochudí poselství Markova evangelia a pomůže text udržet v mantinelech dělení knihy dle struktury Král – kříž, by bylo zajímavé téma na jinou teologickou studii.

V rámci zvolených textů je však kniha kvalitně zpracovaná. Kapitoly knihy více či méně lícují s kapitolami Markova evangelia, a proto není obtížné se v knize orientovat. Styl, jakým se autor vypořádává s obtížnějšími tématy, může připomínat C. S. Lewise, kterého v knize rád cituje po boku J. R. R. Tolkiena či Jonathana Edwardse.

Můžeme také ocenit, že se nevyhýbá obtížnějším tématům, která pálí nevěřící či hledající publikum, zato však nevěnuje příliš pozornosti tématům, která by byla kontroverzní v křesťanských kruzích[5]. Kvalita této knihy spočívá v tom, že je vhodným doprovodným komentářem k Markovu evangeliu pro ty, kdo jej čtou poprvé, stejně jako osvěžujícím pohledem pro ty, kdo jeho text už důvěrně znají.

 


[1] Srov. s. 15.

[2] Srov. s. 12: „souvislé vyprávění – takové, které se úmyslně zaměřuje na Ježíšova slova a činy (a ty zejména).“

[3] S. 13.

[4] Vynechané texty jsou: 1,5-8.23-28.32-34; 2,13-22; 3,7-35; 4,1-34; 5,1-20.34.43; 6,1-56; 7,6-13; 8,1-26.33; 9,35-42.46-52; 10,1-16.28-34.46-52; 11,19-33; 12,1-27.35-44; 13,1-37; 14,1-11.17-21.26-31.37-42.66-72; 15,16-19; 16,8-20.

[5] Čehož si můžeme všimnout například vynecháním začátku páté kapitoly (vyhnání legie démonů z posedlého) či celé třinácté kapitoly Marka, tzv. Malé apokalypsy.