Pravoslavní vysvětili a intronizovali nového pražského arcibiskupa, spory uvnitř církve trvají

Nový pražský arcibiskup pravoslavné církve Michal Dandár uprostřed, vpravo Jaroslav Šuvarský, duchovní správce pravoslavného katedrálního chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze a ředitel Národního památníku obětí heydrichiády
Autor: Pravoslavnacirkev.cz / Zdeněk Chrapek

V chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze byl v sobotu vysvěcen nový pražský arcibiskup pravoslavné církve Michal Dandár. ČTK o tom dnes za Pražskou pravoslavnou eparchii (diecézi) informoval ředitel Úřadu eparchiální rady David Dudáš.

Arcibiskup Michal byl do úřadu zvolen po dlouhých sporech uvnitř církve loni 22. listopadu a zástupci pražské eparchie tehdy konstatovali, že se jeho zvolením vyřešily dlouhotrvající spory uvnitř církve. Kritici současného stavu tuzemské pravoslavné církve ale jeho volbu zpochybňovali. V osobě Dandára se také údajně posilují obavy z napojení na ruské pravoslaví, Dandár působil v německé eparchii Ruské pravoslavné církve.

Spory uvnitř trvají

Podle informací magazínu Christnet.eu a z veřejně dostupných zdrojů pravděpodobně nebude jednoznačně přijata ani Dandárova intronizace. Dudáš uvádí, že "svěcení vykonalo pět biskupů v čele s hlavou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, metropolitou Rostislavem. Mezi světiteli byli i biskupové ze zahraničí, konkrétně z Ukrajiny a Srbska".

Dle základního dokumentu církve eparchiálního biskupa intronizuje Posvátný synod. Není zřejmé, zda při svěcení Michala Dandára byl přítomný dostatečný počet členů synodu. V pátek před volbou totiž abdikoval na svou funkci pražský arcibiskup vladyka Jáchym, a přestal tak být členem synodu, a arcibiskup olomoucko-brněnské eparchie vladyka Simeon přítomen nebyl; zahraniční hosté nemají na platnost intronizace vliv. Podle informací magazínu Christnet.eu pozván nebyl ani nový pomocný biskup olomoucko-brněnské eparchie Izaiáš (Igor Slaninka).

Pravoslavní vysvětili a intronizovali nového pražského arcibiskupa, spory uvnitř církve trvají

Metropolita Rostislav usazuje arcibiskupa Michala na pražskou katedru a ten se tak symbolicky ujímá úřadu
Autor: Pravoslavnacirkev.cz / Zdeněk Chrapek

Do sporů uvnitř místní církve, se vložil i Cařihradský patriarchát, který inicioval na začátku letošního roku několik společných schůzek obou znesvářených stran (16. ledna, 6. února, 3. března), jejich cílem bylo nalezení společného a přijatelného řešení pro překonání kanonické krize.

Kdo je nový arcibiskup?

ThLic. Michal Dandár Ph.D. několik posledních let působil v německém Schweinfurtu v Berlínsko-německé eparchii, která spadá přímo pod Moskevský patriarchát. Předtím působil při chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice v Praze. Do funkce arcibiskupa byl navržen už v květnu minulého roku tehdejším ředitelem pražské eparchie Jaroslavem Šuvarským, ale neuspěl. Po dalších sporech uvnitř církve byl minulý rok v lednu arcibiskupem zvolen Roman Hrdý (arcibiskup Jáchym). Moskevský patriarchát jeho volbu uznal. Jako platnou hlavu církve ho ale odmítla uznat část věřících v čele s olomouckým arcibiskupem Simeonem a Cařihradský patriarchát. Nebyl totiž podle nich zvolen způsobem, jaký vyžaduje základní dokument církve. Hrdý se tedy rozhodl před poslední volbou rezignovat a ucházet se o post znovu, zvolen ovšem nebyl.

Právě Jaroslav Šuvarský, který je ředitelem Národního památníku obětí heydrichiády, a nový nejvlivnější muž Pravoslavné církve v Česku Dandár byli podle evidenčních záznamů Archivu bezpečnostních složek vědomými spolupracovníky StB. Oba byli registrováni ve stejný den 2. září 1966 pod krycími jmény Aspirant a Míša a jsou také absolventy duchovní akademie v Leningradě.

Problémy má pravoslavná církev i se svou registrací u ministerstva kultury. V lednu byl dokončen zápis opatrovníka církve s účinností od 17. prosince 2014. Opatrovník určený soudem má pravomoci statutárního zástupce, mohl by tedy disponovat i penězi, které církev dostává od státu včetně finanční náhrady vyplácené v rámci restitucí. Podle některých hlasů spory v církvi eskalují právě kvůli vyplácení náhrad, což ročně pro tuto církev znamená 40 milionů korun.

 

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál...