Charita ve Znojmě: Vzor (nejen) pro Norsko

Autor článku (vpravo nahoře) s rodinou, které pomáhá Charita Znojmo
Autor: Facebook.com

Nedávno jsem měl možnost navštívit zařízení Charity ve Znojmě. Po zkušenosti s děsivými a srdcervoucími případy násilného přetrhávání rodinných vazeb v Norsku a dalších zemích jsem byl velmi příjemně překvapen tím, jak tamní Charita pracuje se sociálně slabými rodinami.  Pro mě je to jednoznačný důkaz toho, že když se chce, lze věci dělat opravdu dobře.

Jak pomoci udržet rodinu pohromadě

Dle vlastních slov vychází tamní Charita z přesvědčení, že dětem je nejlépe u svých biologických rodičů. Jejím úspěchem je, že dokáže udržet rodinu tam, kde by jinak hrozila ústavní péče o děti. Možná vás napadá otázka, jakým způsobem se jí něco takového daří? Platí zde, že samotná Charita sice za rodinu vše udělat nemůže. Dokáže však rodiče naučit postarat se o sebe a o své děti. Bezpodmínečně nutná je v tomto případě aktivní spolupráce rodičů.

Problémovým rodinám je určena služba s názvem Rodinný sociální asistent. Díky ní se rodiče naučí třeba vyřídit si potřebné dokumenty na úřadech a základním sociálním dovednostem, jako je vaření či zajištění si obživy. Na Znojemsku se takto charita stará o necelých padesát rodin trpících nejrůznějšími problémy a pomáhá je udržet pohromadě.

Praktická pomoc rodinám zahrnuje naučit rodiče starat se o děti, a ne je odebírat, jako to mají nastavené v Norsku. Charita provozuje také sběr šatů a hraček. Ošacení a hračky tak najdou své další využití, čímž pomohou potřebným rodinám žít normální život. Myslím, že přístup pracovníků Charity přesně vystihuje známé čínské přísloví „daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“

V nejlepším zájmu celé rodiny

Snad každému je jasné, že rodinné pouto je pro děti nenahraditelné. Proto je potřeba rodinám, které mají z mnoha různých důvodů závažné problémy, nějakým způsobem pomoci. Jsem rád, že charita alespoň na Znojemsku takovou činnost dělá a hodnotami, které vyznává, se řídí i ve své praxi. Dokáže tím velmi efektivním způsobem pomáhat potřebným, a patří jí za to obrovský dík.

Bohužel znojemský příklad zdaleka není samozřejmostí. Při výkonu své funkce se setkávám s řadou rodin rozvrácených institucemi, které by paradoxně měly rodinám trpícím problémy pomáhat. A to se mnohdy jednalo o naprosto bezproblémové rodiny, kde jakýkoli zásah shora nebyl vůbec potřebný, natož žádoucí.

Zatímco sociální úřad Barnevernet v Norsku biologickým rodinám odebírá děti a děje se tak bez jakéhokoli zdůvodnění, naproti tomu Oblastní Charita ve Znojmě v rámci služby Rodinný sociální asistent pomáhá sociálně slabým udržet rodinu pohromadě. Charita tak může dávat pozitivní příklad dalším organizacím i státním institucím, které mají péči o děti pocházející z rodin s problémovým zázemím v popisu práce. Pokud se sociální služba nejen v Norsku, ale třeba i třeba OSPOD v Česku nechá inspirovat činností znojemské Charity, bude to ku prospěchu všech! Každopádně jen více tak obětavých lidí, jaké jsem měl možnost vidět ve Znojmě. Jednat v nejlepším zájmu dětí znamená jednat v nejlepším zájmu rodiny jako celku.


Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autora.

Tomáš Zdechovský je poslancem Evropského parlamentu za KDU-ČSL.