Otevřený dopis ve věci arcibiskupa Róberta Bezáka

Ilustrační foto - Čeští a slovenští biskupové během bohoslužby v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla
Autor: Brněnské biskupství / Vít Kobza

Vážený pane kardinále,

četl jsem na Christnetu Váš rozhovor  Papež řekl, že rád přijede. Jako jeden z organizátorů shromáždění na Petrově v Brně 2013, se musím k jeho části ohradit.

Věta, že jsme „pokřikovali na pana arcibiskupa Zvolenského 'Satan'“ mne zaskočila. Dříve nikdo nic takového neříkal, toto tvrzení se k organizátorům dostalo až nyní, po dvou letech od Vás! Při shromáždění, přes „povyk“ venku, který vyjadřoval závažnost situace, kterou jste ignorovali, jsme se snažili o důstojné shromáždění, zejména v kostele. Nejen TV Noe má záznam z bohoslužby a před katedrálou. Není možné mít pod kontrolou 150 lidí, jestli opravdu někdo něco takového řekl, tak to rozhodně nebyli „ti demonstranti“, ale jedinec. Řekl-li to někdo, tak ve smyslu Mar 8:33.  Je třeba si připomenout, že arcibiskup Zvolenský se v případu odvolání hodně angažoval. Nejen známým tvrzením, že „Církev se tím očistila“. Byl vtažen do odvolání a aktivně v něm vystupuje dodnes.

Chcete-li být spravedlivý, tak musíte i odsoudit vyjádření třech biskupů ke knížce slovenského jesuity Šebastiána Labo. Tam je morální dopad jejich podpisů daleko závažnější, než  nějakého (tichého) „křiklouna“. Oni věděli, co podepisují, vlastně se sami veřejně usvědčili. V té knížce jsou lži a pomluvy.

Pane kardinále, při bohoslužbě byl naprostý klid. Bratrům Slovákům velmi záleželo na důstojnosti obřadů. To, že jsme drželi fotografie s Róbertem Bezákem může vadit jen svědomí. Připomínali jsme sobě a vám vašeho bratra ve víře, kterého většina jeho kolegů zavrhla Mat 5:23-24. Někteří o něm opovržlivě mluvili, někteří ho „potopili“ a většina biskupů nechce o něm s věřícími ani dnes mluvit. Tato forma shromáždění byla nutná, protože nikoho z hierarchie dodnes nezajímá mínění věřících.

Otevřený dopis ve věci arcibiskupa Róberta Bezáka

Dopis biskupa Baxanta z února 2014 chválící pochybné dílo o Bezákové kauze od již zesnulého jezuity Šebastiána Laba
Autor: Plus.sk

Další novinkou pro mne je, že se někdo představil jako „gratulanti“. S nikým jsme se nedomlouvali, nic jsme o sobě netvrdili. Možná to mátlo, protože dívka nesla velkou kytici, kterou předala arcibiskupovi Zvolenskému, jako gesto, že nemáme zášť. Mohla ji zase odnést zpět. Bylo to na samém konci bohoslužby, před rozpuštěním shromáždění. Pár, který šel dopředu k mikrofonu, ho dostal do ruky bez jakéhokoliv vysvětlování. Když se vás zeptali na arcibiskupa Bezáka, tak jste si pro mikrofon přišel a sebral ho. Proč chráníte jen sebe a všemohoucnost kurie na úkor křivého svědectví (proti Bezákovi)? To nemáte právo se  zaštiťovat bohoslužbou!

Na základě Vašeho článku se bojím, že zase církev prohrává a jako politik lavírujete na hraně mezi politikařením a spravedlností. Stačí málo. Usvědčit pana arcibiskupa, co konkrétně špatně udělal a půjdeme se omluvit všem biskupům. Ale platí to i obráceně a vážíme si, že jste se zmínil o arcibiskpovi Bezákovi, že nic amorálního neprovedl.

Problém není jen na Slovensku. Ta lidská slabost pochází z touhy po moci. Po malé naději opět cítím, že se kauza bratra Róberta na Slovensku zametá pod koberec. Vy můžete vše zvrátit k dobrému. Stačí málo. Obrátit se a vyznat, že se tu stalo něco divného a snažit se o nápravu. Ten systém je prohnilý. Není to selhání jednotlivce, ale téměř všichni biskupové se bojí a mlčí k nepravosti. To se už nikdo nenajde, kdo dokáže otevřeně pojmenovat zlo? To vám nejde o službu,? Víte, že takto mlčením ke zlu vznikají i války?

Arcibiskup Bezák je již třetí rok ve své diecézi nežádoucí. Spousta stop se už zametla a ti, kteří se postarali o jeho odvolání jsou dál na svých postech a stále škodí. Pokud Ježíše zradil jen jeden z jeho blízkých, na Bezákově likvidaci se jich podílelo hned několik. Apoštolové se jen rozutekli strachy, biskupové zarytě mlčeli nebo věc obhajovali. Odsuzovali aktivity laiků, místo aby je podpořili. Nevzpamatovali se jako apoštolové po vzkříšení, když se Róbert setkal s papežem Františkem, začínáte se vymlouvat....

Smutné. Jestli na Vás něco vědí, všichni budou shovívaví, jen seberte odvahu! I apoštolové ledacos zbabrali. Dnes si jich vážíme proto, že nám dokázali napsat i o tom, co dělali špatně. Jak se navzájem dokázali napomínat i směrem „nahoru“ Gal 2:11-13.  Pokud se nebudeme chovat podle Ježíšových pravidel,  rány budou stále hnisat a ovečky ubývat. I lidé ze světa vidí tu nepravost. Záleží na každém, jakou cestu si vybere...

V Novém Městě nad Metují, dne 30. května 2015

 

Autor pracuje jako programátor. Vychoval 3 děti. Je spoluorganizátorem iniciativy Na cestě dialogu, jejímž cílem je podpořit dialog v církvi.

Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autora.