Obvinění kardinála Pella – otřes v římské kurii?

Kardinál George Pell
Autor: Flickr.com / M. Mazur / Creative commons

V nedávných dnech způsobily mezinárodní rozruch slova člena Papežské komise na ochranu nezletilých, věnující se případům sexuálního zneužívání ze strany kleriků. Sedmnáctičlenná komise vedená bostonským arcibiskupem, kardinálem Seanem O'Malleym, se poprvé potkala během letošního února a ještě donedávna byl průběh jejích setkání bez větších problémů. Vše se však změnilo po tom, co jeden z jejich členů, Peter Saunders, někdejší britská oběť sexuálního zneužívání ze strany kněze, uvedl v australském televizním pořadu s názvem „60 minut“, že jeden z čelních kardinálů římské kurie, Australan George Pell, se vůči obětem zneužívání chová „téměř sociopaticky“. Současně se vyjádřil, že pozice kardinála Pella jakožto prefekta nedávno zřízeného vatikánského úřadu pro ekonomické otázky, tzv. Sekretariátu pro ekonomiku, je „neudržitelná“.

„Osobně se domnívám, že jeho pozice je neudržitelná, protože momentálně disponuje katalogem odmítnutí, katalogem očerňování lidí, koná necitlivě, s chladným srdcem, je téměř sociopatický, kdybych to měl říct takovýmto způsobem,“ uvedl v rozhovoru Saunders. Také dodal, že kardinál se údajně vysmívá samotné komisi, papeži, ale především obětem zneužívání. Jeho komentáře byly vyřčeny v kontextu výsledků australské Královské komise týkající se tzv. Institucionálních odpovědí dětského sexuálního zneužívání, které byly zveřejněny ze strany církevních autorit v případu zneužití v jihovýchodním australském městě Ballarat (více informací zde a zde).

Jedná se o město, ve kterém se George Pell narodil, sloužil tam jako diecézní kněz a vikář předtím, než se v roce 1987 stal biskupem. Svědci na prvním vyslýchání pro komisi uvedli, že Pell podplácel svědky v 80. letech, aby o případech sexuálního zneužívání mlčeli. Kardinál všechna tato obvninění odmítl.

Na Saundersova slova téměř okamžitě reagoval celkem přirozeně i Vatikán. Mluvčí Svatého stolce Federico Lombardi zdůraznil, že Peter Saunders mluvil výlučně za sebe sama a netlumočil stanovisko Papežské komise na ochranu nezletilých, jejímž je členem. Lombardi zároveň připomněl, že úkolem komise není zkoumat nebo posuzovat individuální případy zneužívání. V této věci je podle něj potřebné povazovat za spolehlivá a hodná respektu a pozornosti především oficiální vyjádření, která k veřejnému poškození svého dobrého jména vydal kardinál Pell. K sporu navíc vydala své stanovisko i papežská komise, jíž je Saunders členem.

Kardinál, který v letech 2001 až 2014 působil jako arcibiskup australského Sydney a před časem se z vůle papeže Františka přesunul na své nové působiště v římské kurii, vydal ke svým obviněním stanovisko prostřednictvím svého mluvčího, ve kterém uvádí, že od svých prvních kroků, které podnikal jako arcibiskup v citlivých případech zneužívání ze strany knězů, zastával silné stanovisko v případě všech konkrétních případů a umožňoval procesy, jenž pomáhaly nezávislému šetření. Kardinál se údajně nikdy s Petrem Saundersem nesetkal a pan Saunders si zjevně své názory sformoval bez toho, aby s ním vůbec někdy mluvil. Ve světle dostupných informací proto podle Pellova stanoviska není žádný důvod, aby byly vysílány tak nepravdivé materiály. Kardinál současně uvedl, že aktuálně nevidí jinou možnost než konzultovat celý případ se svými právními poradci.

Kardinál Pell zároveň uznává „důležitou práci“, již Saunders vykonal v rámci svého působení v papežské komisi. Současně ale připomíná, že osobně vyjádřil svůj nejhlubší soucit s obětmi zneužívání a jejich rodinami již několikrát. Taktéž dal během několika příležitostí jasně najevo, že podporuje práci australské Královské komise šetřící tyto případy, jejícž práce se již dvakrát zúčastnil a nadále zůstává ochoten jí pomáhat.

Stanovisko dále explicitně uvádí, že „se zdá zjevné, že pan Saunders není dobře informován o tvrzeních vyřčených proti kardinálu Pellovi během vyslýchání před Královskou komisí v Ballaratu a skutečnosti, že během nedávného vyslýchání se neobjevil žádný nový materiál.“

Na podporu kardinála Pella sedm prominentních katolických hierarchů z celé Austrálie napsalo otevřený dopis. Pět arcibiskupů (arcibiskup Brisbane Mark Coleridge, Perthu Timothy Costelloe, Sydney Anthony Fisher, Hobartu Julian Porteous, Canberry-Goulburnu Christopher Prowse) a dva biskupové (biskup Broken Bay Peter Comensoli a pomocný biskup Sydney Terence Brady) podepsali prohlášení, ve kterém popisují někdejšího arcibiskupa města Sydney jako „muže integrity, jenž je odhodlán pomáhat jiným. Jeho styl je někdy hřmotný a přímý (...), ale pod tím vším má pro všechny lidi velké srdce.“

I toto vyjádření dokazuje slova, která vyřkl pro britský The Guardian vatikanista John Allen ohledně osobnosti kardinála Pella: „Toto je právě to, jaký George Pell je. Všude, kam přijde, si dělá nepřátele, ale nenaleznete muže, který by měl loajálnější přátele jako on.“

Celá tato mimořádně citlivá kauza v některých tradicionalistických katolických kruzích nabyla i širších rozměrů. Podle nich se jedná o cílený útok tzv. progresivistů na kardinála, který nebojácně bránil a brání tradiční hodnoty. Jedná se o zpochybnění jeho autority a oslabení pozice před blížící se podzimní řádnou biskupskou synodou o rodině. Jestli se jedná skutečně o plánovaný a sofistikovaný útok, anebo jen spíše o neuvážené vyjádření osoby, která z pozice přeživší oběti sexuálního zneužívání citlivě vnímá celou věc, případ bude mít nepochybně i právní dohru, jak uvedl kardinál ve svém stanovisku.

Minulý čtvrtek již kardinálův právní zástupce Richard Leder napsal Petru Saundersovi dopis, ve kterém tvrdí, že jeho slova nejsou v souladu s pozicí církve:

„Kardinál je znepokojen tím, že se prezentujete jako mluvčí komise, přivlastňujete si autoritu Papežské komise a Svatého stolce, a to absolutně nevhodným způsobem. (...) Kardinál je rovněž znepokojen tím, že víte, anebo byste měl vědět, že každá z těchto věcí je nepravdivá, a předtím, než ji vyřknete, byste měl podniknout důkladné zkoumání, abyste se ujistil, že vaše názory jsou založeny na spolehlivých informacích. Kardinál vás zve, abyste napravil svá veřejná vyjádření a odvolal tato falešná obvinění.“

Tato nejnovější kauza není jediná, která se pojí se jménem australského preláta. Již loni v prosinci rozvířil kardinál mediální hladinu s tím, že se již jakožto prefekt Sekretariátu pro ekonomiku Svatého stolce pro týdeník Catholic Herald vyjádřil, že během prací na rerfomě vatikánských financí byly objeveny „desítky miliónů euro, které Vatikán nevyrovnal.“ Současně vysvětlil, že díky těmto prostředkům je finanční situace Svatého stolce mnohem lepší, než se zdálo po schválení závěrky za rok 2013, která informovala o deficitu 24 miliónů euro.

Na tato jeho slova hned reagoval Svatý stolec ústy svého mluvčí: „Mělo by se poznamenat, že kardinál Pell se nezmiňoval o nelegálních, protiprávných nebo špatně zdokumentovaných fondech, ale spíše o fondech, které se neobjevily v bilanci Svatého stolce nebo Vatikánského městského státu a které se pro Sekretariát pro ekonomiku staly známými během nedávného procesu šetření a revize vatikánské administrace (...). Je to tedy znamení a výsledek konstruktivní spolupráce mezi různými vatikánskými institucemi.“

Nejnovější události „duelu“ Saunders-Pell ale svědčí o tom, že spolupráce vatikánských institucí není až tak hladká. Navíc, heterogenita jejich členů zahrnující i laiky způsobuje někdy nedorozumění a dokonce zavdává podnět pro právní spory v jejich samotném nitru, což rozhodně nepůsobí příznivě pro mediální obraz Vatikánu a katolické církve ve světě.