Papež: Se znovu sezdanými katolíky by se nemělo jednat jako s exkomunikovanými, jsou součástí církve

Papež František
Autor: Flickr.com / M. Mazur / Creative Commons

Duchovní by měli vstřícněji přistupovat k rozvedeným katolíkům, kteří znovu vstoupí do manželství. Prohlásil to dnes papež František, podle něhož by s těmito lidmi neměla církev zacházet jako s exkomunikovanými. Hlava katolické církve tak dala nemalému počtu věřících naději na to, že se budou moci účastnit církevních obřadů jako je přijímání.

„Je potřeba bratrského a pozorného přijetí, v lásce a v pravdě, vůči pokřtěným, kteří uzavřeli nový (civilní) sňatek po selhání jejich svátostného manželství; ve skutečnosti tyto osoby nejsou exkomunikovány a nesmí se s nimi jednat, jako by byly vyloučené z církve: tito lidé jsou stále součástí církve,” řekla hlava katolické církve na své první generální audienci po červencové přestávce.


Dbát o blaho a spásu lidí

“Církev velmi dobře ví, že taková situace odporuje křesťanské svátosti manželství. Přesto ve svém pohledu učitelky čerpá vždy ze svého mateřského srdce; srdce, které je oživováno Duchem svatým a vždy hledá dobro a spásu lidí,” doplnil. Podle něj je také třeba vidět rozdíl mezi tím, kdo utrpěl rozpad manželství, a tím, kdo jej způsobil.

Jen když budou rozvedení a znovu sezdaní lidé akceptováni církví, budou podle něho moci skutečně vychovávat své děti v křesťanské víře.


Neexistují jednoduché návody

„Když se díváme na tyto nové svazky očima malých dětí, ještě naléhavěji vidíme, že je třeba v našich společenstvích rozvíjet skutečné přijetí osob, které prožívají uvedenou situaci. Proto je důležité, aby styl, jakým se v našich společenstvích mluví, a postoj vůči těmto osobám byl veden opatrnou pozorností, zejména k nejmenším,” pronesl papež v aule Pavla VI. a pokračoval: „Děti totiž těmito situacemi trpí nejvíce. Vždyť, jak bychom mohli těmto rodičům doporučovat, aby dělali vše pro výchovu svých dětí v křesťanském životě a dávali jim příklad přesvědčivé a praktikované víry, kdybychom je zároveň drželi v odstupu od života církevního společenství, jako by z něho byli vyloučeni.”

Současný papež také připomněl svého předchůdce Benedikta XVI. a jeho výzvu „k pozornému rozlišování a moudrému pastoračnímu doprovázení”, neboť si uvědomoval, že neexistují „jednoduché návody“.

Nejen o situaci znovu sezdaných katolíku se ve Vatikánu diskutovalo již během loňské podzimní synody (shromáždění biskupů) o rodině. Podobné měsíc trvající shromáždění se koná i letos a očekává se, že přijde s návrhy jak problematiku nesezdaného soužití nebo přijímání svátostí rozvedenými a znovu sezdanými řešit.

Za Českou republiku se poslední synody zúčastnil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, na té nadcházející ji bude zastupovat královéhradecký biskup Jan Vokál.