Americká Univerzita Notre Dame uspořádala konferenci o teologii Tomáše Halíka

Ilustrační foto - Tomáš Halík přednáší na Univerzitě Notre Dame
Autor: repro facebook.com/Akademická farnost Praha - Salvátor

Ve dnech 15.-17. listopadu uspořádala univerzita Notre Dame ve spolupráci s Templetonovou nadací konferenci o přínosu Tomáše Halíka pro současnou teologii a filozofii náboženství. Na této konferenci vystoupila řada významných teologů, filozofů, sociologů, historiků a politologů také z Harvardovy University, Chicago University, Katolické univerzity ve Washingtonu a dalších amerických akademických pracovišť.

Konferenci sledovalo v přímém přenosu na internetu přes dva a půl tisíce diváků z 29 zemí na pěti kontinentech – nejvíce v USA, Kanadě, České republice a Itálii, ale také například v Jižní Africe, Brazílii či Pakistánu.

Odpoledne křesťanství

Konference měla název „Afternoon of Christianity“ (Odpoledne křesťanství) podle výzkumného projektu, na němž profesor Halík v USA pracuje (a jehož výstupem by měla být v roce 2017 jeho připravovaná stejnojmenná kniha).

Jednotlivé části konference byly věnovány klíčovým otázkám, jimž se Tomáš Halík věnuje: sekularizace jako „polední krize“ v dějinách křesťanství a jako výzva k hlubšímu chápání víry v „post-sekulární době“, ambivalentní charakter tří nejvýraznějších projevů „návratu náboženství“ v současnosti: politizace světových náboženství, obrat k náboženským tématům v soudobé postmoderní filozofii a vzrůstající zájem o spiritualitu.

Tomáš Halík se snaží analyzovat tyto projevy z perspektivy několika oborů teologie, filozofie a společenských věd. Navrhuje, aby se klíčovým oborem teologie budoucnosti stala „kairologie“ – fenomenologická interpretace „znamení doby“. Je přesvědčen, že křesťanství vstupuje v současné fázi procesu globalizace a hlubokých sociálně-kulturních proměn do nové fáze svých dějin, na kterou se musí připravit radikálním myšlenkovým i spirituálním prohloubením.

Naše doba se v mnohém podobá dějinným otřesům po pádu Říma a při masové migraci, době, v níž svatý Augustin psal své dílo O obci Boží, které  ovlivnilo několik dalších století křesťanství. Tomáš Halík vyzval teology, filozofy a sociology  k společnému přemýšlení nad výzvami přicházející doby, kterou zahajuje reformní pontifikát papeže Františka. Tak, jako reformy II. vatikánského koncilu vyrostly z díla velkých německých a francouzských  teologů, kteří rozpoznali výzvy dvacátého století, tak reformy, zahájené papežem Františkem, potřebují spolupráci teologů, filozofů a sociologů, aby křesťanství 21. století podstatně přispělo ke kultuře a civilizaci rostoucí ze zápasu o naději tváří v tvář úskalím a tragédiím našeho světa. 

Víra v sekulárním věku

Profesor Halík se s ekumenickým týmem mladších českých teologů a filozofů podílí na mezinárodním výzkumném úkolu „Víra v sekulárním věku“, vedeném filozofem Charlesem Taylorem a sociologem Jose Casanovou (některá díla těchto významných myslitelů byla již přeložena do češtiny); několik amerických badatelů, spolupracujících na tomto projektu, se rovněž aktivně účastnilo této konference, která se setkala s velkým zájmem.

Přednášky Tomáše Halíka na papežských univerzitách

Na zpáteční cestě do České republiky v prosinci se prof. Halík zastaví na dva dny v Římě, kde bude přednášet na mezinárodní konferenci na Papežské univerzitě Urbaniana o pronásledování křesťanů, pořádané Univerzitou Notre Dame k 50. výročí vydání dokumentu Dignitatis humanae o náboženské svobodě a na konferenci na Papežské univerzitě Gregoriana, pořádané velvyslanectvím Spolkové republiky Německo při Svatém Stolci k 50. výročí ukončení II. vatikánského koncilu.

Advent u sv. Salvátora

Na třetí neděli adventní bude bezprostředně po příletu už sloužit večerní mši v pražské Akademické farnosti, v kostele Nejsvětějšího Salvátora.