Pápež František dal za pravdu kardinálovi Vlkovi

Arcibiskup Róbert Bezák na soukromé audienci u papeže Františka
Autor: L'Osservatore Romano / Christnet.cz

Kardinál Miloslav Vlk mal pravdu. Aj keď, azda, nik o tom nepochyboval, Svätý Otec František to potvrdil na stretnutí so slovenskými biskupmi v rámci návštevy Ad limina apostolorum: zreferoval im, že už jeho aprílové stretnutie s arcibiskupom Bezákom bolo venované prípadu jeho odvolania a že mu už vtedy prejavil svoju podporu.

Ako sa vyslovil arcibiskup Stanislav Zvolenský po stretnutí slovenských biskupov s pápežom 12. novembra, Svätý Otec František sa na stretnutí venoval aj téme odvolania arcibiskupa Bezáka: „S takou veľkou úctou hovoril, pomerne dlho, na túto tému, vysvetľoval nám okolnosti, hovoril nám o tom, ako sa zaoberal týmto prípadom, ako študoval podklady k tomuto prípadu.“

Arcibiskup Zvolenský uviedol, že pápež hovoril aj o aprílovej audiencii, ktorú poskytol arcibiskupovi Bezákovi a pri ktorej mu vyjadril svoju podporu: „Spomenul nám aj stretnutie s otcom arcibiskupom Bezákom a tak nás povzbudil, že, aby sme aj my, keď budeme aj pre média hovoriť, že aby sme predovšetkým sprostredkovali tú základnú myšlienku, ktorú aj on otcovi arcibiskupovi pri osobnom stretnutí povedal, že Svätý Otec František je pripravený mu pomôcť.“

Arcibiskup Bernard Bober, v diskusnej relácii V Samárii pri studni v TV Lux 13. novembra, povedal o aprílovej audiencii viac: „Spomínal Svätý Otec na návštevu pána arcibiskupa v doprovode pána kardinála Vlka. Toto tam zreferoval, jak ho počúval, aký čas mu venoval, chcel sa dostať do jeho problémov. Povedal mu, že určité veci zrejme musia počkať ... a vymenili si ešte aj kontakty ... Aj tento raz povedal, že áno, som ochotný ho prijať a znovu jeho problému sa venovať.“

Svätý Otec tak definitívne vyvrátil tvrdenie, podľa ktorého účelom jeho aprílového stretnutia s arcibiskupom Bezákom bolo len „vyjadrenie ľudskej a kresťanskej lásky“ „bez toho, aby sa vstupovalo do jeho predchádzajúcej udalosti“ a dal za pravdu kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý v televízii Noe 18. apríla 2015 o stretnutí povedal: „Tá atmosféra bola vynikajúca a úplne to zodpovedá pápežovmu štýlu jednania. On dával určité znamenia. ... I to, že nás pozval oboch. I to, že tam boli fotografi. A pápež vyzval mons. Bezáka, aby mu celú tú kauzu vyložil ... Hovorte, povedzte. Ako vy ste to prežili? Ako to cítite. A mons. Bezák mal príležitosť a možnosť, celkom tak ako to sám prežíval a cítil, to Sv. Otcovi povedať. A pápež pozorne a trpezlivo naslúchal, tak ako on to vie, a to bolo zas ďalšie znamenie toho osobného záujmu Pápeža o túto vec,“ a „keď vypočul ... celé to rozprávanie, tak povedal: ‚ja si to preštudujem a tak rozhodnem‘.“

Pápež František dal za pravdu kardinálovi Vlkovi

Kardinál Vlk ve studiu televize Noe
Autor: ADV studio

Kardinál Vlk spomenul i to, že na stretnutí zaznela formulácia, ktorá bola „znamením morálnej rehabilitácie Bezáka“ a že Svätý Otec sa arcibiskupa pýtal aj na budúcnosť: „čo si myslí o tých ďalších krokoch ... Svätý Otec vedel, že tuná nie je nejaká zaťatosť, ‚ja chcem proste, vrátiť sa na pôvodné miesto‘, to nikto nežiadal.“

Arcibiskup Zvolenský k téme budúcnosti arcibiskupa Bezáka poznamenal v TV Lux, že, nakoľko arcibiskup Bezák nebol prítomný na stretnutí so Svätým Otcom v rámci návštevy Ad limina apostolorum, „hovoriť o nejakých konkrétnych riešeniach pre neho, by nebolo celkom primerané.“ Azda v tomto duchu možno chápať i slová biskupa Františka Rábeka (audio TKKBS): „Ťažko povedať, čo bude, lebo tak sa ukázalo, aj z toho rozhovoru, že prakticky všetko záleží od pána arcibiskupa Bezáka.“ Podobne poznamenal arcibiskup Bober (TV Lux): „Nejaké konkrétnosti, čo Svätý Otec je schopný urobiť, to nám nepovedal ... Áno, plne vážne povedal, že bude sa chcieť s ním stretnúť.“

V niektorých médiách zaznela po stretnutí slovenských otcov biskupov s pápežom tiež správa, že pápež má podmienku alebo že Bezák sa musí zmeniť. Takáto správa neuvádza zdroj a biskupi, prítomní na audiencii, ktorých som kontaktoval, takéto vyjadrenie z úst Svätého Otca nepotvrdili. Svojich svedkov má teda len gesto morálnej rehabilitácie a ústretovosť Sv. Otca Františka voči arcibiskupovi Bezákovi potvrdená aj slovenskými biskupmi.

P. Jaroslav Rindoš je slovenský jezuita a novinář (mj. bývalý vedoucí slovenské sekce Radia Vatikán).

K tématu viz též rozhovor magazínu Christnet.eu s kardinálem Vlkem.Výběr článků magazínu Christnet.eu k odvolání arcibiskupa Róberta Bezáka:

Tomáš Halík: Roma locuta

Tomáš Halík: Róbert Bezák předjímal styl papeže Františka

Naše církev je bohatá - rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou

V případu arcibiskupa Bezáka byly chyby na obou stranách - rozhovor s kardinálem Vlkem

Žít v pravdě není složité - rozhovor s Jozefem Mikloškem

Daniel Pastirčák: František, Róbert a António


Další články a zprávy najdete v sekci vyhledávaní, pod klíčovým slovem  Bezák.