Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé

Léčba pacienta v raném stádiu malomocenství stojí přibližně 200 korun.
Autor: Likvidace lepry

Blíží se Vánoce a jako každý rok se některým z nás zdá, že se blíží až příliš rychle. V adventní době často ani nevíme, kde nám hlava stojí. Najednou nám připadá, že se počet lidí všude zdvojnásobil, či dokonce i ztrojnásobil.

Tím více se na sváteční chvíle těšíme, s radostí očekáváme společné chvíle s rodinou a s přáteli, které prožijeme v atmosféře lidské otevřenosti a srdečnosti, jenž o svátcích vánočních nabývá své zvláštní vynalézavé štědrosti v podobě rozličných dárků, které rozdáváme i přijímáme. Vánoce jsou také časem, kdy slyšíme i na volání různých charitativních organizací, které se obracejí právě v tomto období s důvěrou na dobrotu a štědrost lidí.

Pro biblické texty předvánoční doby adventní je charakteristické, že se dovolávají lidské ušlechtilosti a dobroty, jež se mají projevit jako odpověď na blízkost Pána. V liturgických textech 3. neděle adventní čteme, nejdříve u apoštola Pavla: “Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko.“ (Flp 4,4-5) A poté, v evangeliu podle Lukáše, slova Jana Křtitele: "Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně." (Lk 3,11)

V kontextu s těmito biblickými výzvami vyniká dobrota lidí, kteří se mnohdy ze svého nedostatku zapojují do činnosti dobročinných organizací – zvláště křesťanských, které pomáhají různým znevýhodněným skupinám lidí a obyvatel. Mezi takové organizace se řadí i společnost Likvidace lepry, komunita dárců, která svými dary podporuje její činnost. Lidé, kteří nejvíce podporují dílo Likvidace lepry, jsou často málo movitými dárci, nejednou se jedná o důchodce žijící ze skromné penze, rodiny s dětmi s omezeným rozpočtem či osamocené vdovy a vdovce, kteří se dělí o to málo, co mají. Tím větší váhu jejich drobné dary mají a o to větší respekt takoví lidé zasluhují.

Je dobré a potřebné si uvědomit, ke komu se tato podpora dostane. Prostřednictvím financování distribuce léčiv a zdravotnických pomůcek taková pomoc slouží těm, jejichž životní těžkosti a utrpení tkví v poněkud jiných dimenzích, než kterým jsme uvyknuli my. Jedná se o pomoc lidem nakažených leprou, biblickým malomocenstvím. Pomoc lidem, kteří ne svou vinou přišli o prsty či celé končetiny, a jsou proto upoutáni na invalidní vozík. Mnozí z nich žijí v nevyhovujících podmínkách, ve špíně, mají nemocí znetvořený obličej, anebo jsou zkrátka kvůli předsudkům společensky diskriminováni a odloučeni od svých rodin. Mluvíme o pomoci lidem, jimž onemocnění zcela změnilo jejich život. Přinášet těmto lidem světlo do jejich beznadějné životní situace je opravdové bohatství, které pociťují i členové komunity dárců Likvidace lepry.

 

Přeji všem požehnaný advent a svátky vánoční, období, které můžeme proměnit v čas lidské štědrosti a dobroty.

Lubomír Hajas

 

Více informací o organizaci Likvidace lepry: www.lepra.cz

Likvidace lepry  – je nezisková organizace zřízena pražským arcibiskupstvím a navazující na dlouholetou činnost LL-Likvidace lepry, o.s.
Kontaktní údaje: Josefská 4, Praha 1 118 00, www.lepra.cz, e-mail: LL@lepra.cz, tel.č.: 222 514 201 
veřejná sbírka LL: 2900648127/2010