Krátká paměť pana prezidenta?

Miloš Zeman
Autor: Wikipedia.org / Creative commons

Prezident Miloš Zeman navštívil v pátek 11. března 2016 schůzi Poslanecké sněmovny, aby podpořil zákon o obecném referendu. Ve svém projevu zmínil i hlasy, které se ozývají proti referendu. Mimo jiné uvedl: „Jeden z prezidentských kandidátů, který nedávno oznámil zrušení své kandidatury, to zdůvodnil tím, že je v této zemi příliš málo moudrých lidí... Dámy a pánové, nikdo nemá právo urážet svůj vlastní národ. A pokud tak činí, musí počítat s tím, že ve skutečnosti uráží pouze sám sebe.“

S velkou pravděpodobností měl na mysli vyjádření katolického kněze a profesora Tomáše Halíka, které poněkud zjednodušil. Tomáš Halík v rozhovoru pro Právo odpověděl na dotaz, zda ještě uvažuje o své kandidatuře na úřad prezidenta: „V této chvíli o tom neuvažuji. Je teď taková hodina pro demagogy, jako jsou Donald Trump a Miloš Zeman. Současná situace jim nahrává, užívají si ji. Nebude to trvat věčně, vlna hysterie a strachu opadne. Ale nyní je jejich hodina. Kdybych nyní kandidoval, pravděpodobně bych získal hlasy lidí rozumně uvažujících a vzdělaných. Ale ti dnes nepředstavují většinu. Abych získal většinu, tak bych asi musel říkat věci, které jsou populistické a které odporují mému svědomí a rozumu. To nikdy dělat nebudu. Dnes si myslím, že daleko více můžu naší zemi prospět na mezinárodní intelektuální scéně. Ta situace se může změnit, ale nepředpokládám, že se změní v následujících dvou letech... Můj hlas bude slyšet, ale myslím, že v současné době nemá šanci získat většinu, protože lidé jsou jako pod drogou. Strach, nenávist, morální atmosféra společnosti a politická kultura se tak zhouply, že rozumné hlasy v tuto chvíli nemají šanci. Nyní je hodina demagogů, ale za nějakou dobu si lidé uvědomí, že jim nic pozitivního nenabízejí a že nemohou žít trvale jen z urážek druhých. Tato vlna opadne. Lidé zase začnou rozumně uvažovat, ale bude to chtít čas.“

V této souvislosti stojí za připomenutí vystoupení Miloše Zemana, tehdy poslance Federálního shromáždění, na společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. ledna 1992 v rozpravě o návrhu změny ústavního zákona č. 327/1991 Sb. o referendu. Oznámil, že bude hlasovat pro návrh s úpravami, ale zároveň varoval „před obecně rozšířenou a dalo by se říci populistickou iluzí, která vychází z názoru, že hlas lidu je hlasem božím, a že to, co nespraví parlament, spraví občané“. Zároveň požádal poslance, aby zvážili „prostý fakt, že např. za středověku a ještě v pozdějších staletích byla většina veřejnosti nakloněna upalování čarodějnic, a že to byla byť absolutistická, leč přesto osvícená vládnoucí moc, která toto upalování zakázala dávno před tím, než ke stejnému názoru veřejné mínění tehdejších občanů došlo“. Dále pak Miloš Zeman uvedl delší citát z projevu prof. Cyrila Höschla, který přednesl v září 1991 v Karolinu při udělení profesury (Höschl se později ohradil, že jeho slova byla vytržena z kontextu): „Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt... Těmto lidem - je to tedy polovina národa - uniká ona složitá mnohotvárnost, komplementarita, mnohoznačnost světa, a to, co z tohoto světa v jejich očích zbývá, se dá rozdělit na celkem jednoduché, většinou protipólné elementy. Někdy se tomu říká černobílé myšlení... Černobílé myšlení bohužel kontaminuje i morálku. Dobré je pouze to, čemu rozumím - a toho není mnoho. To, čemu nerozumím, je špatné.“ Nakonec svůj projev zakončil již opět svými slovy: „A já se domnívám, že je to právě ona slabá, leč existující pozitivní deviace mezi parlamentem a veřejností, onen prostý fakt, že procento dementních mezi námi je o něco nižší, než je průměr, tento fakt zakládá moji důvěru k tomuto parlamentu. Proto bych chtěl varovat před nekritickým spoléháním na referendum. Proto bych si přál, aby tento i budoucí parlament byl natolik inteligentní, aby k referendu - pokud možno - nemuselo dojít.“

Úmyslně jsem uvedl delší citáty s příslušnými odkazy, nechť si čtenáři – ať už ti rozumně uvažující a vzdělaní, tak i ti slabí duchem, debilní, dementní a alkoholici – udělají svůj názor, budou-li chtít.