Staňte se křesťanským lektorem na českých školách

Šimon Velkoborský je nejnovější lektor podpořený v programu Zdravá mládež. S podporou nadace pracuje na školách v Klatovech a okolí od září 2015.
Autor: archiv NMP

I v naší zemi máme mnoho sirotků – „sirotky“ se stávají mladí lidé, kterým se z jejich života „ztratili“ rodiče jako někdo, kdo s nimi má úzký vztah, hovoří s nimi a zásadně ovlivňuje utváření jejich hodnot.

Křesťanští lektoři, které Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) podporuje v programu Zdravá mládež, chodí už 17 let do českých škol s besedami o zdravých životních hodnotách. Děti a studenti od lektorů mnohdy poprvé v životě slyší o nebezpečí na internetu, o důsledcích kouření či nevázaného sexuálního života, o vztazích, rasismu a o mnoha dalších tématech. Přednášky jsou vysoce ceněny ze strany pedagogů a velmi oblíbené u dětí. Lektoři na besedy navazují v následné práci, kdy se s mladými setkávají v klubech a mohou zde jít ještě více do hloubky.

„Dívka v 7. třídě se mi o přestávce se slzami v očích svěřila, že prožívá nezájem od své matky, která tráví strašně moc času na počítači.“ (lektor)

„Za třicetiletou kariéru jsem nezažila, aby si děti přeobjednaly návštěvu zubaře na jindy, když zjistily, že ve stejný den přijdete na přednášky.“ (učitelka ZŠ v e-mailu lektorovi)

V programu Zdravá mládež poskytuje NMP dlouhodobé granty, aby lektoři mohli tuto práci vykonávat naplno. Nyní podporuje 18 lektorů a tento tým chce rozšířit. Až do 15. dubna 2016 si noví zájemci mohou podat žádost o grant.

Podpora NMP je určena na mzdové náklady, na které se v neziskovém sektoru nejhůře shánějí peníze. Perspektiva dlouhodobé podpory ze strany NMP umožňuje rozvoj této služby.

Podrobné informace najdete na www.mezinarodni-potreby.cz/granty. Program je otevřen pro zájemce z celé ČR. NMP spolupracuje se všemi evangelikálními církvemi, včetně nezávislých sborů.

Můžete se také stát dárcem programu Zdravá mládež nebo kteréhokoliv z programů nadace. NMP má i projekty v zahraničí, jako např. Dálková adopce PLUS® v pěti zemích světa a „Nepálští studenti biblických škol v Indii“. V České republice NMP podporuje také Křesťanskou misijní společnost a Evangelikální teologický seminář. Více najdete na www.mezinarodni-potreby.

NMP byla založena v roce 1995 jako necírkevní organizace pomáhající místním křesťanům v úsilí o dílo Kristova evangelia. Je členem mezinárodní sítě nezávislých národních organizací International Needs, České evangelikální aliance a Křesťanské misijní společnosti.

 

Tento text je komerční prezentací Nadace Mezinárodní potřeby.