Vzdělanec i buřič. Protestanté, husité i katolíci si připomínají osobnost Jeronýma Pražského

Loutka, která provází letošní připomínku výročí upálení mistra Jeronýma
Autor: www.e-cirkev.cz

Jeroným Pražský (1378/1380‒1416) patřil bezesporu mezi nejvzdělanější osobnosti své doby. Nejprve studoval na pražské univerzitě, kde získal titul bakalář, a poté odjel studovat do Oxfordu. Postupně se stal mistrem čtyř univerzit (Paříž, Heidelberg, Kolín nad Rýnem a Praha). Právě studentská léta měla na Jeronýmův osud velký vliv; na pražském vysokém učení se setkal s Janem Husem. Zprvu akademický vztah učitele a žáka přerostl v celoživotní přízeň. V Anglii se zase seznámil se spisy Johna Wycliffa, které ho natolik zaujaly, že je dokonce jako první přivezl do Čech. Právě na Wycleffových myšlenkách do značné míry stálo reformní učení Husovo.1 

Když byl Hus po svém věznění a soudu v Kostnici odsouzen k upálení, byl to právě Jeroným Pražský, který se za Husa postavil. Členům kostnického koncilu napsal několik dopisů, a když naznal, že to nestačí, do Kostnice se i přes Husova varování vydal osobně. Zde byl pochopitelně okamžitě zatčen a uvězněn. Husovu upálení už zabránit nedokázal, zato musel nově bojovat i o svůj vlastní život. Pod vlivem trýznivé Husovy smrti své názory ještě v Kostnici na podzim roku 1415 odvolal, později ovšem našel odvahu své slabosti napravit a k Husovi i Wycleffovi se sám dobrovolně a napevno přihlásil. To bylo 26. května 1416. O čtyři dny později, 30. května, byl upálen na stejném místě jako Jan Hus. 

Kromě věrné přízně Janu Husovi, jemuž pomáhal reformační myšlenky šířit, se Jeroným Pražský zapsal do dějin i jako diplomat Václava IV. a vysokoškolský pedagog. Byl také vášnivým a obratným univerzitním disputantem a podílel se na přípravě Dekretu kutnohorského. Třebaže nebyl teolog ani kněz, o věci duchovní se velmi zajímal. Například zájem o východní liturgii jej přiměl až k cestě do dnešní Litvy a Polska. Největším přínosem Jeronýma Pražského však zřejmě zůstane jeho participace na reformní činnosti, která o pár let později vyústila v husitské hnutí. 

Vzdělanec i buřič. Protestanté, husité i katolíci si připomínají osobnost Jeronýma Pražského

Jeroným Pražský vedený na hranici
Autor: Kronika kostnického koncilu Ulricha Richentala

Čeká nás víkend s Jeronýmem

Řadu mimořádných akcí, jejichž cílem je přiblížit veřejnosti osobnost Jeronýma Pražského a zdůraznit jeho velikost, připravila v letošním roce Českobratrská církev evangelická. Oslavy 600. výročí Jeronýmovy smrti vyvrcholí vzpomínkovou slavností 28. května 2016, která se uskuteční na pražském Střeleckém ostrově. Ještě před ostrovní slavností projde Prahou Pochod rebelů Jeronýma Pražského, který začne na Karlově náměstí v 11.30 hodin. „Pochod povedou loutky, nikoliv loutková vláda!“, uvádí organizátoři. Bližší informace o bohatém programu zde

Součástí vzpomínkového ceremoniálu bude i slavnostní projev ČCE k prohlášení křesťanských církví v Kostnici, ve kterém vyjádřily lítost nad upálením Jana Husa a Jeronýma Pražského, a které bylo slavnostně předáno na Husovských slavnostech 2015. K vyjádření ČCE se potom budou moci připojit i všichni účastníci jeronýmovských oslav svým podpisem, poté bude při slavnostní ekumenické bohoslužbě 30. května předáno kostnickým církvím. 

Slavnostní připomínku 600. výročí upálení Jeronýma Pražského chystá i Československá církev husitská. Její hlavní akce se uskuteční o den později, v neděli 29. května. Jeronýma Pražského si tak církve nepřipomenou společně, jako tomu bylo loni v případě husovského jubilea. Pamětní odpoledne k 600. výročí mučednické smrti pořádané ČCSH zahájí slavnostní bohoslužba, poté bude následovat různorodý kulturní program. Více informací zde.

Vzdělanec i buřič. Protestanté, husité i katolíci si připomínají osobnost Jeronýma Pražského

Čepici Mistra Jeronýma si vyzkoušel i synodní senior ČCE Daniel Ženatý
Autor: facebookový profil Jeroným Pražský 2016

Jeroným debatoval s Tomášem Halíkem. Jeho dobu přiblížíl Martin Chadima. Česká televize natočila nový film

S mistrem Jeronýmem si nedávno popovídal i římský katolík Tomáš Halík, jeho kolega z univerzity. Halík Jeronýmovi vyčetl účast na přípravě Kutnohorského dekretu, který omezil vliv cizinců na pražské univerzitě. Na Youtube jsou k shlednutí i fundované přednášky o Jeronýmově době, kterou poutavě prezentoval husitský teolog a pedagog Martin Chadima. Před léty Jeronýma připomněl i Český rozhlas ve známem seriálu Toulky českou minulostí. Nový pořad Nezvladatelný buřič - Jeroným Pražský připravila Česká televize. V přemiéře bude vysílán na ČT2 v neděli 29. května od 16:30h po přenosu bohoslužeb.

 

Poznámky:

1] K tomu PRAŽÁK, Emil: „Účast literatury na ideové přípravě revolučního hnutí a na revolučních bojích“. In: Dějiny české literatury I (ed. J. Hrabák). Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1959, s. 195‒215. Dostupné online