Papež František vyzývá k revizi kontemplativní praxe řeholnic

Ilustrační foto
Autor: Flickr.com / Creative Commons

Životy ženských církevních komunit se zřejmě otřesou v základech. Papež František oznámil, že chce, aby všechny uzavřené ženské řády zrevidovaly svoji činnost. Nařídil, aby u všech byla upravena pravidla společenství, a ta poslána ke schválení do Vatikánu. 

V Apoštolské konstituci, která byla zveřejněna v pátek 22. července 2016, papež píše, že si přeje, aby na kontemplativním životě řádových sester bylo patrno 12 aspektů, a to včetně formace, modlitby nebo dopadu informačních technologií. Výzva, aby ženské kontemplativní řády změnily svá pravidla, bude vzhledem k tomu, že po celém světě existují stovky tisíc řádových sester, pro církevní struktury zřejmě znamenat velký zásah. František ale ujišťuje, že se k tomuto kroku rozhodl proto, že chce do církevních společenství promítnout „změnu společenské i kulturní situace.“  

V konstituci „Vultum Dei Quaerare“ (Hledání Boží tváře) papež projevil své znepokojení nad tím, že „mnozí lidé zkrátka necítí žádnou potřebu se modlit,“ a vyzývá církevní společenství k tomu, aby se více věnovala modlitbě. Papež také připomíná důležitost tzv. formace jako záležitost, která není pouze počátkem kontemplativního života sester, ale nečím, „co nikdy nekončí.“

František nabádá řády, aby jejich hlavním hlediskem nebyla „čísla a výkonnost“, a varuje před tím, aby se kláštery „absolutně vyhýbaly“ přijímání nových členů jen proto, aby odvrátily svůj zánik.

Papežův text zdůrazňuje důležitost práce, kterou církevní společenství odvádějí, upozorňuje však na to, že některé „se těší finančním příjmům, což ale neznamená, že jejich členové jsou osvobozeni od povinnosti pracovat.“ Dodává, že digitální média mohou být sice sestrám užitečná, měly by si však dávat pozor, aby u chytrých telefonů a počítačů „neztrácely čas“ a nepoužívaly je proto, aby se vyhnuly svým povinnostem.

Drahé kontemplativní sestry, kde jen by bez vás církev byla?

Na celém světě je přibližně 750 000 řádových sester, které se obecně dělí do několika skupin. Podle druhu apoštolátu se rozlišují řády kontemplativní, činné a kontemplativně činné. Kontemplativní žijí v uzavřených klášterech, zatímco ty v činných – „apoštolských“ řádech pracují v civilním prostředí. V období působení Benedikta XVI. Vatikán apoštolské sestry ve Spojených státech amerických vyšetřoval kvůli jejich domnělé nedostatečné pravověrnosti. Toto vyšetřování bylo sice později Františkem zastaveno, minulý měsíc ovšem vyplulo na povrch, že Vatikán zkontaktoval 15 amerických církevních řádů katolických sester s požadavkem, aby objasnily jak věrně následují církevní učení a jaký je jejich náboženský život.

Ve se své konstituci František kontemplativním řádovým sestrám vyjadřuje svou nejhlubší vděčnost a zdůrazňuje, že účelem jeho textu je především „být učinným příspěvkem k obnově vašeho života a poslání v církvi i ve světě.“

Sestrám František doslova píše: „Drahé kontemplativní sestry, kde jen by bez vás církev byla? A podobně ti, jenž žijí na hranici lidskosti, nebo ti, kteří pracuji na evangelizaci v nejodlehlejších místech světa? Církev si hluboce váží vašeho života plného sebeodříkání. Církev spoléhá na vaše modlitby a na to, že díky vaší osobní oběti může i dnešním mužům a ženám přinášet radostnou zvěst evangelia. Církev vás potřebuje!“

Vysvětluje však, že „základní hodnoty kontemplativního života je třeba udržovat“ a že „musejí být výzvou pro současné myšlení.“

Apoštolskou konstituci uzavírá František 14 novými právními normami, mezi něž patří i nařízení, že vatikánský úřad, který dohlíží na řeholníky, vydá své vlastní regulace, podle nichž budou společenství muset upravit svá řádová pravidla. Tento dokument není prvním centralizujícím krokem jezuitského papeže v otázce církevních řádů; nedávno upřesnil paragraf Kodexu kanonického práva č. 579, tak aby biskupové museli konzultovat s Vatikánem svůj záměr založit diecézní instituty zasvěceného života.

Převzato z deníku The Tablet, přeložila Adéla Rozbořilová.