Pomozte nejnuznějším dětem z dětského domova „Savar“ v Bangladéši

Děti z dětského domova Savar v Bangladéši
Autor: Archiv Nadace Mezinárodní potřeby

Nadace Mezinárodní potřeby podporuje vzdělání a duchovní péči pro stovky dětí v pěti chudých zemích světa (Dálková adopce PLUS®). V ČR díky dárcům podporuje křesťanské lektory přednášející na českých školách na důležitá životní témata (program Zdravá mládež).

Jedním z projektů, do nichž se může kdokoliv zapojit finančně, je podpora vzdělání dětí v Bangladéši. Pojďte se s námi na chvíli podívat do jedné z nejchudších zemí světa.

Bangladéš patří mezi nejlidnatější a nejchudší země světa. Vesnické oblasti jsou zaměřené na zemědělství a celá země trpí takřka každý rok záplavami.V Bangladéši je odhadem 19 milionů dětí ve školním věku a 3 miliony z nich se nedostanou do škol. Celkem asi 4 miliony dětí tvrdě pracují, aby se mohly každý den najíst. Podle studie UNICEF z roku 2009 zde žije více než 3,5 milionu sirotků či opuštěných dětí v extrémní nouzi.

Křesťanská organizace International Needs (IN) provozuje dívčí dětský domov „Savar“ v Dháce, hlavním městě Bangladéše. Žijí zde dívky, které sem přišly z prostředí extrémní chudoby, života bez rodiny na ulici či těžké práce. Mnoho dětí je z rodin, které konvertovaly od islámu ke křesťanství. Takové rodiny se dostávají do velkých potíží – rodiče obvykle okamžitě přicházejí o práci a pak nejsou schopni se o své dítě postarat. Děti v domově žijí ve velmi prostých podmínkách, ale mají zajištěny veškeré potřeby, laskavou péči, bezpečné ubytování, oblečení, jídlo, zdravotní péči i kvalitní vzdělání. Při domově funguje základní a střední škola a malé koleje pro vysokoškoláky. Škola až do 10. třídy je součástí domova. Poté mohou děti studovat na jiných školách a dál bydlí v dětském domově.

Dětský domov má křesťanský charakter a děti zde dostávají příležitost, aby se přirozeně seznámily s křesťanskými hodnotami. Většina dětí opouští domov po dosažení dospělosti jako aktivní křesťané. Veškerá pomoc IN je možná jen díky podpoře dárců. Dětem se tyto programy líbí, a také veřejnost přijímá práci IN přátelsky, přestože převážná část obyvatelstva Bangladéše vyznává islám. Praktická pomoc a láska zde překonávají náboženské rozpory.

Na jaře 2016 tento projekt navštívil výkonný ředitel NMP, Mgr. Petr Horáček. Reportáž z jeho cesty včetně návštěvy tohoto dětského domova můžete zhlédnout na www.mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-bangladesi/detsky-domov-savar.

Nyní je možné tyto nejchudší dívky z dětského domova „Savar“ podpořit prostřednictvím NMP i z České republiky, a to v rámci programu Dálková adopce PLUS®. K pravidelné finanční podpoře Vámi vybrané dívky, která čeká na své dárce, se můžete přihlásit na webových stránkách www.mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/ohrozene-deti-z-detskeho-domova-v-bangladesi. Dárci přispívají na život jednoho konkrétního dítěte v domově a na oplátku od NMP několikrát ročně dostávají pravidelné zprávy o dítěti.

Projekty, jako je tento, mají doopravdy smysl. Bez vzdělání se chudí lidé z chudoby dostanou jen těžko. A ty nejchudší děti se bez pomoci nedostanou ani z ulice či z každodenní dřiny, aby se vůbec mohly najíst.

V rámci programu Dálková adopce PLUS® je také možné podporovat ve vzdělání další děti, a to v Bangladéši, Nepálu, Indii, na Filipínách a v Ugandě.

Nadace Mezinárodní potřeby je nezisková organizace, která byla založena v roce 1995. Jejím posláním je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny v ČR i v zahraničí.

Významným projektem NMP přímo v České republice je program „Zdravá mládež“, podpora přednáškové činnosti na českých školách – přednášky se týkají etických témat. Lektoři jsou z křesťanských neziskových organizací a ročně zasahují životy desetitisíců mladých lidí v naší vlastní zemi.

Více najdete na www.mezinarodni-potreby.cz.

 

Mgr. Petr Horáček

výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby