Chtěl jsem kázat obrazem

"Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky", kostel U Jákobova žebříku, Praha-Kobylisy (1982)
Autor: wikipedia.org / Jan Polák / Wikipedia Commons

Po okupaci Československa, v srpnu 1968, nastala doba tzv. normalizace, další období, kdy se kostely nestavěly, a to až do sametové revoluce. Poněkud svobodněji mohlo docházet k úpravám interiérů. Připomeňme si proto výtvarníka Miroslava Radu, který od konce šedesátých let navrhl řadu kompletních úprav evangelických chrámů a modliteben nebo pro dané místo realizoval obraz s náboženskou tematikou.  Patří ke stejné generaci jako znamý malíř Mikuláš Medek, který svá díla realizoval především v katolickém prostředí. Oba se narodili v roce 1926, a zatímco Medek zemřel již v roce 1974, Rada letos v únoru oslavil devadesáté narozeniny.

Kromě obrazů sakrálních, které Rada namaloval pro církevní prostory nejen v Česku, ale i v zahraničí, maloval i obrazy se světskou tematikou a ilustroval množství knih pro děti i dospělé. Výčet jeho děl v sakrálních prostorách je dlouhý, jedná se téměř o dvacet míst, z velké většiny jde o prostory patřící sborům Českobratrské církve evangelické, ale i katolíkům nebo evangelíkům v Německu.


Od Narození po Velké Pašije

První datované dílo, Triptych Narození, je od roku 1967 instalováno v modlitebně v Chebu. Následovala úprava neorenesančního interiéru a působivý diptych Starý zákon a Nový zákon na čelní stěně kostela v Kutné Hoře (1976). Jedná se o rozměrné abstraktní obrazy s výraznými figurativními motivy, tak typickými pro Radovo dílo. Do tohoto tvůrčího období autora spadá i obraz Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky, umístěný v kostele U Jákobova žebříku v Praze-Kobylisích (1982).

Chtěl jsem kázat obrazem

"Poslední večeře", Bielefeld, Německo
Autor: archiv Miroslava Rady /www.rada-atelier.com/

Na začátku osmdesátých let Rada upravoval interiéry evangelických prostor ve Zlíně a Jimramově (kde na kruchtu kostela namaloval symbolický motiv kříže s hřeby a desky Desatera), v Karafiátově síni pak navrhl Hořící keř (textilní aplikace) a doplnil kresbami Karafiátových Broučků. Ještě před revolucí pak zhotovil obraz Pláč Jeremiášův pro modlitebnu v Proseči u Skutče, vytvořil plastiku bílého kříže pro Broumov, upravil interiér modlitebny v Lounech, kde umístil i svůj obraz Oběť a navrhl gobelín, keramické kalichy a obraz do niky modlitebny v Kroměříži. Velmi originální je pak malba na celé fasádě fary v Javorníku pod Jeseníky.


Oltářní obraz Poslední večeře, Bielefeld

V nové, svobodné době mohl Rada začít opět vystavovat a tvořit v zahraničí v německém Bielefeldu, kde v kostele Bodelschwinggemeinde instaloval oltářní obraz Poslední večeře, kteří mnozí znají z obálky knihy nedávno zesnulého profesora Pavla Filipiho Hostina chudých. V Bielefeldu realizoval ještě oltářní triptych Křest Duchem svatým, Kříž-Kristus (polychromovaná plastika uprostřed), Malá večeře Páně pro Mathäuskirche.

Snad nejvýraznější soubor obrazů v českém prostředí (cyklus pěti pláten s motivy Starého a Nového zákona a druhým příchodem Krista v centru pak namaloval pro sborový dům ČCE v Praze na Vinohradech (2000), kde má také svůj ateliér. Stejně působivý je i 7,5 m dlouhý a 3,5m vysoký putovní obraz Velkých pašijí (2005), který byl sice vystaven již v řadě katolických kostelů v Čechách, nikoliv však v (českém) prostředí evangelickém. Výjimku tvoří evangelický Friedenskirche v Ludwigshafenu v Německu, kde byl vystaven v rámci výstavy obrazů a plastik Miroslava, Ondřeje a Vojtěcha Radových pod názvem Prager Passion.

Chtěl jsem kázat obrazem

putovní obraz Velkých pašijí
Autor: archiv Miroslava Rady /www.rada-atelier.com/


Vyjádření evangelia obrazem

Evangelík Miroslav Rada jako výrazný figurativní malíř ve svém domácím prostředí často narážel na zažité „obrazoborecké“ předporozumění, které ale neprovází pouze evangelíky, nýbrž výrazně ovlivnilo historii církve například již ve staré Byzanci. Své obrazy maloval převážně zadarmo nebo za symbolickou odměnu, některé jeho návrhy uskutečněny nebyly (např. u sv. Klimenta v Praze), případně se u členů některých sborů setkaly s opozicí. Miroslav Rada chce svými obrazy kázat a vyjádření evangelia obrazem je pro něho jen vyjádření jinou formou než slovem. „Čisté slovo Boží neumíme sdělit ani já ani farář. I farář je tlumočí použitím lidských slov. A než lidské slovo může někdy být obraz, socha či hudba naléhavější,“ napsal před pěti lety Rada.

Náhled do virtuální galerie Miroslava Rady 

Článek je součásti seriálu o moderní a poválečné architektuře evangelických kostelů