Zcela nevyužitý prostor k diskusi?

Rudolf Svoboda, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Autor: Jcu.cz

V posledním vydání časopisu Universum se Michal Kaplánek velmi kriticky a emotivně zamýšlí v textu nazvaném „Občanská statečnost v církvi?“ nad souvislostmi návštěvy kardinála Burka v České republice.  Jako děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kterou autor v textu zmiňuje, bych se k této věci rád vyjádřil a uvedl ji na pravou míru.

Kardinál Raymond Leo Burke navštívil 12. října 2016 České Budějovice a pobyl zde několik hodin, během nichž se konala v univerzitní aule jeho přenáška na téma rodiny s následnou diskusí. Poté pokračoval ve své cestě.

Přednáška se konala proto, že asi před rokem byl můj předchůdce v děkanské funkci Tomáš Machula osloven organizátory cesty pana kardinála, zda by bylo možné, aby měl přednášku na akademické půdě na výše zmíněné téma. Ke spolupořadatelství přednášky se připojilo také Biskupství českobudějovické. Již jako rektor se mě Tomáš Machula dotázal, zda nemám jako nový děkan s vystoupením pana kardinála nějaký problém a já odpověděl, že nikoli. Osobně sice ani z daleka nesouzním s některými názory pana kardinála (a také nesdílím jeho vkus v oblékání), avšak jsem hluboce přesvědčen, že přednášky patří na akademickou půdu. Není mi tajné, jaké názory má pan kardinál Burke. Avšak to, že zastává v některých věcech názory odlišné, než se někomu líbí, není důvod, proč by měl být vylučován z akademické diskuse. To samé platí i pro diskusi v církvi. Jinak řečeno: na rozdíl od Michala Kaplánka považuji názory kardinála Burka za jeden z projevů plurality v církvi. Tuto pluralitu nemám potřebu na akademické půdě potlačovat, ostatně nedělá to ani papež František v církvi. Je zcela legitimní a tuze potřebná.  

Michal Kaplánek se domnívá (jak vyplývá z kontextu článku), že projevil vyjádřením svých názorů občanskou statečnost i statečnost při vyjádření svých názorů v církvi (zejména na platformě facebooku, v jím zmiňovaných písemných diskusích i článkem samotným). Kéž by projevil také angažovanost akademickou (statečnost zde není potřeba, protože svobodná diskuse je v našem akademickém prostředí stále ještě samozřejmostí). Stěžuje si na nedostatek diskuse, avšak na Jihočeské univerzitě ani na její Teologické fakultě žádnou diskusi neinicioval – fakulta přitom má oficiální facebookový profil, je možné posílat hromadné maily zaměstnancům, požádat o svolání zasedání akademické obce či uspořádat obyčejné diskusní setkání. Příležitost rozhodně měl. Na fakultě je členem vědecké rady, akreditační komise, je garantem jednoho z fakultních oborů, školí doktorandy – tj. je postavou poměrně významnou pro její chod, jejíž výzva po diskusi by jistě nebyla oslyšena. Ani přednášky pana kardinála Burka se nezúčastnil.  S konkrétními názory pana kardinála se – ač docent teologie – nijak nevypořádává. V žaludku mu leží hlavně kardinálova vlečka a raději spekuluje o tom, že při své cestě do Čech hodlá získávat příznivce opozice proti papeži. Domnívám se, že jako teolog pracující na akademické půdě by měl pan docent řešit především Burkeho myšlenky. Tím spíše, pokud by je považoval za nebezpečné pro současnou církev. Tuto příležitost však zatím nechal ležet ladem.

Zcela nevyužitý prostor k diskusi?

Kardinál Burke se svojí typickou vlečkou
Autor: Flickr / Phlil Roussin

Dále docent Kaplánek napsal, že u něj návštěva kardinála Burkeho, pozvaného bývalým děkanem Teologické fakulty Machulou (současným rektorem), doprovázená (prý) velkou propagací ze strany fakulty (tj. implicitně za podpory současného vedení fakulty) vyvolala dojem protikladnosti vůči dosavadnímu směřování fakulty. Fakultu vidí – stejně jako já a ostatní kolegové – jako od svého založení otevřenou jak skutečným problémům a otázkám běžných lidí, tak i názorům křesťanů z ostatních křesťanských církví. Je zřejmé, že směřování fakulty zůstává v tomto duchu stále stejné, to se pan docent nemusí obávat. Spíše se domnívám, že je z jeho strany velmi ukvapené vyslovovat domněnky o „změně kurzu“ založené pouze na konání jedné celouniverzitní přednášky konzervativního kardinála, na vylepení několika plakátů po budově fakulty několik dnů před konáním akce a na ohlášení přednášky na webu fakulty, univerzity a biskupství – což je vše zcela běžná praxe při konání podobných akcí.

Jsem přesvědčen, že naše fakulta, resp. univerzita, vždy byla, je a bude všem lidem otevřenou institucí, kde zaznívají různé – i třeba ne právě pohodlné a oblíbené – názory, které jsou vyslechnuty, zváženy a diskutovány. Svou akademickou činností chceme přispívat k srozumitelnosti těchto diskusí uvnitř církve i v naší společnosti.

 

Autor je děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autora.