Kristus byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen!

Ilustrační foto
Autor: Flickr.com / Petr R. / Creative Commons

Kristus byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen!

Cristo è risorto!

Resurrexit Christus!

Χριστός ἀνέστη!

Le Christ est ressuscité!

Christ is risen!

Christus ist auferstanden!

Cristo ha resucitado!

Cristo ressuscitou!

Chrystus Zmartwychwstal!

Cristós a inviat!

Pokoj a dobro o Velikonocích a radost ze vzkříšení Krista přeje všem svým čtenářům redakce magazínu Christnet. Děkujeme za vaši podporu. Také Christnet je od nového roku "vzkříšen" :-) na nové adrese Christnet.eu. Staré články naleznete jednoduchým přepisem v koncovce adresy (cz - eu).