Prezident Zeman podle Paměti národa lže o kardinálu Vlkovi

Kardinál Miloslav Vlk
Autor: Christnet.cz / Vít Luštinec

Miloš Zeman začátkem června prohlásil, že nevyhoví návrhu Senátu PČR, aby během státního svátku 28. října 2017 vyznamenal zesnulého kardinála Miloslava Vlka s odůvodněním, že "udělal vše pro to, aby spory mezi státem a církví byly co největší". Je to lež pronesená člověkem, který se nestydí vyznamenávat bývalé komunisty, udavače Státní bezpečnosti, někdejší komunistické ministry, vydírá ministra kultury ohledně vyznamenání jeho strýce, někdejšího vězně koncentračních táborů Jiřího Bradyho.


Kardinál Miloslav Vlk, vážený, moudrý, laskavý a respektovaný člen Kolegia
Paměti národa, se ve svém životě choval statečně a příkladně. Komunistický
režim ho všemožně pronásledoval, snažil se ho zlomit ke spolupráci. Jako
kněz obstál a raději než ztratit čest a loajálně režimu sloužit, léta
pracoval jako umývač výloh. Po roce 1989  - jako každý svobodomyslný občan
této země - se zasazoval o navrácení komunisty ukradeného majetku,
podporoval restituce. Okradeny byly všechny církve působící v
Československu, církevní řády, charity a farnosti. Kardinál vedl
s představiteli státu mnoho let dialog o vyrovnání se, o odluce církve od
státu, tak jak je to běžné v západních zemích Evropy a USA. V tomto z jeho
strany otevřeném dialogu čelil těžko představitelným podrazům, lžím,
intrikám politických reprezentantů naší země. Za to, že komunisty ukradený
majetek stát vrátil až čtyřiadvacet let po pádu totalitního režimu, nesou
vinu političtí populisté. Mezi ně bohužel patří i Miloš Zeman.

Není to poprvé, co prezident Miloš Zeman nedávno zesnulého kardinála
veřejně dehonestoval účelovou lží. Zeman tvrdil, že emeritní primas český
Miloslav Vlk porušil údajný slib někdejšího kardinála Františka Tomáška, že
katolická církev nebude požadovat navrácení majetku. Připomeňme, že tento
výrok Arcibiskupství pražské veřejně označilo za lež.

Prezident Zeman v minulosti neváhal vyznamenat spolupracovníky totalitního
režimu. Před nedávnem údajně nevyslyšel žádost prezidenta Slovenské republiky
Andreje Kisky, aby společně vyznamenali Josefa Gabčíka a Jana Kubiše,
hrdiny protinacistického odboje.

Chování prezidenta nelze přecházet konstatováním, že udělování vyznamenání
je jeho výsostnou pravomocí vyplývající z Ústavy ČR, a proto je třeba
rozhodnutí prezidenta respektovat. Státní vyznamenání jsou oceněním
nejvyššího státního úřadu. Vážnost těchto ocenění se mimo jiné odvozuje od
toho, kdo je jejich nositelem. Nejvyšší státní vyznamenání má vyjadřovat
úctu a respekt k hodnotám, za které bojovaly a umíraly generace před námi.
V žádném případě státní vyznamenání nesmí sloužit k vyřizování osobních a
politických účtů.

 

Kolegium Paměti národa je volné společenství osobností, partnerů, přátel obecně prospěšné společnosti Post Bellum, která sbírá vzpomínky pamětníků a buduje Paměť národa. Kolegium vzniklo, aby propojilo osobnosti českého veřejného, společenského a podnikatelského života, kterým není lhostejný odkaz starších generací. Členy Kolegia Paměti národa spojuje úcta a respekt vůči těm, kdo se postavili totalitním režimům 20. století. Více na: http://kolegium.pametnaroda.cz

 

Jan Dobrovský, předseda Kolegia Paměti národa

Mikuláš Kroupa, člen Kolegia Paměti národa, ředitel Post Bellum

Martin Kroupa, tajemník Kolegia Paměti národa, člen správní rady Post Bellum

Jan Polouček, člen Kolegia Paměti národa, provozní ředitel Post Bellum

 

Jaroslav Hutka, hudebník

Michal Klíma, předseda představenstva, generální ředitel, VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Libor Winkler, předseda představenstva, RSJ a.s.

Václav Sochor, novinář

Václav Marhoul, režisér

Jiří Wald, vydavatel, WALD Press

Daniel Kroupa, filosof

Jan Hlavička, lékař

Cyril Křepelka, stavař

Břetislav Rychlík, režisér

Jiří Staněk, lékař

Jiřina Šiklová, socioložka

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

Aleš Voverka, podnikatel, Dantem Holding, s.r.o.

Petr Odehnal, AVG Technologies

Olga Sommerová, dokumentaristka

Jan Stříbrný, historik

Jiří Grygar, astronom

Tomáš Halík, teolog

Miroslav Hofman, předseda představenstva, 2N telekomunikace a.s.

Martin Růžička, soudní exekutor, Exekutorský úřad Zlín

Ondřej Jonáš, matematik, bankéř

Leoš Válka, ředitel DOX

Hana Prousková, překladatelka

Zbyněk Prousek, jednatel, EKOTEZ, spol. s r. o.

Luboš Janhuba, předseda správní rady Filharmonie Hradec Králové

Josef Jařab, profesor, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouc

Michal Javůrek, jednatel, J & M agency, s.r.o.

Stanislava Stuchlá, lékařka

Robert Hédervári, jednatel, Nakladatelství a Aukční síň Vltavín, s.r. o.

Zdeněk Hazdra, ředitel ÚSTR

Jiří Padevět, ředitel, Divize nakladatelství Academia a.s.

Marina Dobuševa, novinářka

Kateřina Bursíková Jacques 

Martin Bursík

Jiří Gebhart, historik

Martin Jan Stránský, lékař, vydavatel

David Koláček, Clifford Chance Prague LLP