Občanská společnost byla v období totality rozvrácena, stát vědomě tlačil občany do izolace. S důvěrou bylo možno hovořit pouze s několika nejbližšími. Dnešní situace je výrazně lepší, mezi největší nestátní neziskové organizace patří Charita, Diakonie či Člověk v tísni. Na 45. setkání Opus bonum jsme se 14.října nezabývali jenom minulostí, ale též současným znepokojivým trendem. Před lety jsme například bezproblémově přijali přes tisíc muslimských uprchlíků z Kosova – cca  95% se jich vrátilo do vlasti ihned, jakmile to bylo bezpečné. Jako by 26 osob, jejichž žádost o azyl byla letos u nás kladně vyřízena, znamenalo pro Česko smrtelné nebezpečí, před kterým nás musí „stateční“ politici uchránit. Je to naopak, uprchlíci jsou vděčným střelivem pro nacionalisty a populisty, kteří se po jejich zádech chtějí vydrat do sněmovny.

Chceme být opět „proti všem“? Nepoučili jsme se z toho, co se stalo, když zvítězila ideologie, že všichni ti židé/buržousti jsou nebezpeční, zlí a ujídají nám ze společného krajíce? K uchopení absolutní moci stačilo v r. 1933 Hitlerově „národní“ a „dělnické“ NSDAP získat 44% hlasů a českým komunistům v r. 1946 jenom 40% hlasů.  Komunisté zvítězili díky hlasům ze Sudet, kde přidělovali majetky po vyhnaných Němcích.  Nejprve bylo potřeba vyrobit nenávist proti všem Němcům, k tomu se hodila jakákoliv lež – třeba ta, že bomby na Mladou Boleslav, které 9. 5. 1945 zbytečně zabily 150 našich lidí, shodila Luftwaffe a nikoliv Rudá armáda. Postupně, jak komunisté získávali moc, přesměrovávali nenávist  na stále širší okruh obyvatel a nakonec v převážně katolické zemi vadilo i chození do kostela. Mimo přímou podporu OOP s cílem zničení Izraele zmíním např. vítací články Rudého práva k té správné (antiimperialistické) islámské íránské revoluci, která nastartovala obrovský rozmach islamismu.

Zabraňme opakování podobného scénáře. Naši biskupové moudře radí, abychom nevolili rychlokvašky, nesnášenlivé ničitele, lžiproroky a nacionální štváče, ale ty, za kterými je dlouhodobá nezištná snaha. Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. V Rusku opět leští Stalinovy pomníky a propagandisticky se vrací k naší okupaci r. 1968 jako k bratrské internacionální pomoci – proč asi? Potřebujeme se bránit a sami to nezvládneme – pouze jakou pevná součást EU a NATO. Volme ty, kteří naplní náš závazek vyčleňovat ročně 2% rozpočtu na obranu (místo nedostatečných 0,97% ). Jako z lidí není nikdo dokonalý, tak ani politické strany ani Evropa dokonalé nejsou. Dbejme však na to, aby nám propaganda nevložila trám do vlastního oka tím, že poukazuje na třísky. Střezme se těch,  kteří by rádi zavedli „demokracii“ čínského typu či jinou diktaturu. A těm, kteří chtějí ještě více řepky, trpělivě vysvětlujme, že to znamená ještě více pesticidů a tedy i otrávených spodních vod. Nezapomeňme, že hlas pro minoritní, byť slušnou, volební stranu bude ztracen a rozdělen dle volebního výsledku i těm stranám, které ve sněmovně určitě nechcete. Směřovat k Pravdě nemůže ten, který o ní nemá ani ponětí. Tak dobrou volbu!

 

Autor je matematik, IT specialista a aktivní katolický laik.

Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autora.