Július Slovák: Snažíme se systematicky budovat generaci, která změní zemi i svět

Július Slovák
Autor: Godzone

Július Slovák je lídr kapely chval a společensví Espé zastřešující evangelizačně-formační projekt Godzone, který se rozrostl z městečka Sliač téměř do celého Slovenska a vystupuje taky v České republice. V rozhovoru vysvětluje, jak pokračuje evangelizace a formace mladé generace, která má změnit svět, proč je jejich práce zajímavá taky pro nevěřící nebo jak odstraňují ducha strachu a zastrašovaní ve své zemi.

Jak byste bilancoval vaše aktivity, jaké máte výsledky?

Nedá se to vyčíslit, neboť tady jde o to, že Generace KIOBK, čili Generace, Které Jde O Boží Království, je pojmenovaní kohokoliv, kdo hledá a chce žít hodnoty království již teď na Zemi. Nehovoříme o věkové generaci, vyvolených, lepších lidech, ale spíš zveme lidi, abychom byli tou generací dědiců hodnot Božího království. Jsme rádi, že akce, které děláme, rostou a že rostou taky mnohé jiné akce, služby, společenství i lidi, kteříjsou v nich. Možná roste napětí v životě lidí i ohledně mnohých věcí, které se dějí v zemi, ale mám pocit, že Boží království rozšiřuje svůj vliv.

Např. minulý rok v listopadu byly na vašem turné více než dvě desítky tisíc lidí. Je to celkem vysoké číslo a vy sami jste řekli, že Godzone je objednávka nebe pro Slovensko.

Tahle věta znamená jediné: věříme tomu, že nás k tomu zavolal Pán Bůh, proto je důležité, abychom to dělali, ale taky jsou důležité mnohé jiné věci, charita, služby církve, které si Pán Bůh „objednal“. Dává nám svobodnou vůli, nabízí nám tohle pozvání, abychom odpověděli. My jsme odpověď dali tím, že na plný úvazek, na plný životní styl žijeme ve službě, čili zakoušíme žít z darů, z Božího požehnání.

Pozorujete něco podobného v České republice?

I když nemáme takový přehled a prioritně jsme na Slovensku, vidíme tam taky vzrůstat večery chval, modlitební setkání a společenství. Vůbec prožíváme rozkvět spolupráce. V poslední době mě zaujal veliký příval pozvánek z Česka na službu, koncert, misii, jiná setkání, technickou a produkční pomoc.

Kdo vás tam zve?

Pohybuji se hlavně v katolických kruzích, i když máme přátele taky v jiných církvích, např. ekumenický festival United, kde je služba napříč denominacemi.

KIOBK se rozrůstá, jaký bude další krok?

Každé téma našich akcí se snažíme promodlit a nejbližší Godzone konference bude o hlubině, a to je velice důležitý krok na životní cestě křesťana, aby se rozhodl vstoupit do hloubky s Bohem, aby to nebyla povrchní, zážitková, emocionální věc, i když to k tomu patří. Klíčové je, abychom mladého člověka přivedli k tomu, aby hledal hloubku, která je stabilní a zjevuje to, co chce Otec.

Koho jste již inspirovali?

Na základě naší služby vzniklo několik společenství a malých služeb atd. To, že se mladí lidé nechají námi inspirovat, neumím vyčíslit, my to neměříme. Na Slovensku jsou desítky, stovky malých skupinek a společenství. Naposledy jsme se setkali na turné s 23 000 lidmi, na Godzone konferenci bylo 1700 lidí a na Národní setkání mládeže v Prešově se již přihlásily tisíce lidí, čili vidíme zájem a hlas mladých lidí, že se dělají věci pro ně, a tisíce z nich přijedou. Naším cílem není měřit svůj vliv, ale to, aby Bůh měl prostor v životech lidí, a my jenom chceme nejlepším způsobem, jakým umíme, hlásat evangelium a Ježíše Krista.

Jak s nimi udržujete kontakt či spolupracujete, aby společenství např. nezanikla nebo neochabla?

Július Slovák: Snažíme se systematicky budovat generaci, která změní zemi i svět

Ilustrační foto
Autor: Espé

My děláme maximum, malé misijní výjezdy, setkání s absolventy animátorské školy, kterých je kolem 400, motivujeme je k vedení a zakládání společenství, děláme formační videa a kurzy. Neumíme to plně kontrolovat nebo měřit, ale nemůžeme zapomínat na to, že Pán Bůh je ten hlavní, který vede lidi, kteří mu dali svůj život. Taky naše církev má velikou úlohu, dělá pastoraci pro různé skupiny, dělají to kněží, angažovaní laici, čili mladí přijdou domů do svých farností a i tam nacházejí svůj duchovní domov, máme kostely, mše, společenství. Naše církev je otevřená těmto lidem a věříme, že když zprostředkujeme dotyk mladým lidem na naší akci, přichází do svých společenství a farností, čili my se snažíme něco dělat a taky jiná část katolické církve dělá své. My se nespoléháme na to, mít vše pod kontrolou, o tom není víra.

Na vaší stránce si lidi mohou objednat váš koncert? Kolik to stojí a jak často chodíte na takové soukromé akce?

Slyšeli jsme, že lidi se občas bojí, protože hráváme na velikém pódiu, a tak nás nemůžou pozvat. Využil bych proto tuhle otázku, abych řekl, že pro nás není rozhodující, jestli uctíváme Boha na velikém nebo malém pódiu. Rádi děláme veliké Godzone turné, ale to má motivační, evangelizační důvod, a zároveň osobní ztišení s kytarou ve vlastním pokoji nebo v malém společenství je stejně důležité jako jakékoliv další setkání na velikém pódiu. Na každé pozvání odepisujeme, ale ne na každé se nám podaří jít z časových důvodů.

Finančně je to věc diskuze. Jelikož žijeme z darů, jsme otevřeni tomu, aby nám lidi pomohli v službě, ale minimum je proplatit cestovní náklady. Není to tedy o penězích. Například někdo nás zavolá, že chce mít chvály ve své třídě, ale není tam žádná další služba ani na to připravená půda, a to pro nás není relevantní. Takže někdy zvažujeme, kam jít, i na základě vize a zázemí služby, aby ti, co přijdou na večer chval, měli zajištěnu následnou formaci nebo společenství, kam můžou patřit.

Řekl jste, že na Slovensku vládne duch strachu, zastrašování a je málo svobody. Co děláte pro to, aby to tak nebylo?

Je to velice aktuální téma, neboť v církvi máme odvážný rok, který prožíváme jako formaci a přípravu na Národní setkání mládeže v Prešově. Vzniklo to z tématu, které dal Svatý Otec mladým tenhle rok. My jsme minulý rok na turné říkali „být odhodlaní změnit svět“, vzepřít se strachu. Tohle téma jaksi hýbe celou církví a našli jsme v tom jisté poslání. Říkáme to, snažíme se uvolňovat lidi, modlit se a často to stačí jenom pojmenovat a lidi si uvědomí, že věci se dají dělat i jinak. Potřebujeme změnit myšlení, věřit identitě, kterou máme v Kristu.

Čím je váš projekt zajímavý pro nevěřící?

(Ticho) Kristus je zajímavý pro každého. Tady nejde o náš projekt a to, že bychom byli zajímavější než jiní. Nejpodstatnější je poselství, které neseme: 2000 let stará zvěst evangelia, Ježíše Krista, který dal svůj život za nás. Je stále stejné, zvěstovalo se napříč celou historií, přičemž způsob, jakým to děláme, je moderní nebo relevantní s ohledem na prostředky této doby. Čili ano, je to relevantní pro nevěřící, protože každý člověk je stvořen tak, že hledá naplnění svého srdce, a jako křesťané věříme, že spokojenost a naplnění je jedině u Boha. Na nevěřící hledíme jako na lidi, kteří taky hledají lásku, radost, naději, proto náš projekt i stovky jiných věcí, které církev dělá, jsou pro nevěřící zajímavé, ale otázka je, jak jim evangelium přinést v dnešní době, protože mnohé prostředky deset let staré již mladí nevěřící nejsou ochotni tolerovat.

Tedy ani na vašich koncertech neumíte vyčíslit, kolik hledajících tam přichází.

Je to těžké vyčíslit, ale když se dozvíme příběh lidí, kteří se dají pokřtít nebo vstupují do života církve, uvědomujeme si, že to stálo za to. Často za námi přijde člověk a říká, že se ho Pán Bůh dotkl před deseti lety na naší službě, a my jsme o něm nevěděli. Mnohokrát nám lidé vyčítají, co se jim nelíbí, takové negativní zprávy se k nám dostanou rychle, ale ty dobré správy jaksi nejsme naučeni šířit. Koneckonců, změna života je osobní, často intimní záležitost, někdy si to lidé chrání a nevydávají svědectví, což je možná škoda.

Někdy nás to skutečně udržuje ve víře, protože ne my, ale Bůh obrací - prostřednictvím církve, projektů, jako děláme my. Žádná dobrá hudba, píseň nebo naučená věc neobrátila člověka. Bůh se musí dotknout člověka a tuhle nadpřirozenou věc, která se uskuteční v srdci, není možné vymyslet, vyrobit nebo koupit v Tescu.

Setkáváte se s nepochopením víc v církvi, nebo mimo církve? A co by jste vzkázal těm, kterým se váš projekt nebo cesta nepozdává?

To je opět velice těžko říct. Asi by bylo divné, pokud bychom dělali projekt pro tisíce lidí a všem by se všechno líbilo - to funguje v každé oblasti. My jsme nikdy neřekli, že jsme jedinou cestou, že jsme vyvolení. My nabízíme tuhle cestu, žijeme ji tak upřímně, jak umíme, a věříme, že takhle lidem sloužíme. Děláme ji z jednoho zásadního důvodu – někdy před osmnácti lety se nás Pán Bůh dotkl, radikálně nám změnil život a hned jsme si uvědomili, že si to nemůžeme nechat pro sebe. Pokud poznáme Otcovo srdce, tak vidíme, že hledá ztracené a volá je domů – a tuhle zprávu si nemůžeme nechat pro sebe, proto tady je Godzone.

Jestli se to někomu líbí nebo ne, není až tak důležité, neboť vždy jsou věci, které se někomu líbí nebo ne. Hledající nebo ty, kterým se to nelíbí, zvu, aby nás navštívili v Sliači v kanceláři, v naší škole, aby si s námi promluvili a udělali si názor, ne na základě poplašných zpráv na internetu nebo falešných výkladů z druhé ruky.

Mohl byste na závěr stručně vysvětlit, jak to vlastně začalo?

Začalo to společenstvím ve farnosti Sliač před patnácti lety, které stále funguje, začalo se modlit chvály s kytarou, vznikla z toho kapela Espé. Vyvinulo se dvěma směry, dovnitř farnosti a společenství a navenek k lidem mimo farnost, které jsme zastřešili projektem Godzone v roce 2010. Takže Godzone je služba, společenství a později – ve spolupráci s mnohými jinými, protože narostlo – služba mladým a lidem na Slovensku, přičemž tahle služba je prostředkem, ne cílem. Cílem je Bůh, a ten používá různé prostředky. Pokud nám Bůh nebo vyšší autorita řekne, že je čas ukončit tuhle službu a chopit se jiného prostředku, uděláme to, neboť tohle není naše identita, nejsme na to navázáni.

Generace KIOBK je vizí, cílem, směřováním téhle služby, čili budovat generaci, lidi, kteří chápou hodnoty Božího království a rozhodli se je reálně aplikoval v běžném životě tam, kde působí.

Čili abychom měli skutečné politiky, manažery, lékaře atd., jak jste se jednou zmínili.

Je to jedna z tužeb - jestli budeme systematicky budovat tisíce lidí, kteří budou rozumět hodnotám v sobě a dříve nebo později přijdou do své práce, na různé pozice, kde budou vedeni a kde se zachovají morálně, charakterově správně, přičemž budou přinášet hodnoty nebe, tak by se měly měnit různé oblasti v celém národě. Protože lidé přinesou správné hodnoty na správná místa.

 

Rozhovor byl autorizován.