Vítáme tě, nový školní roku, deset měsíců před námi všemi, kterých se to týká: před žáky prvňáčky, žáky prvostupňovými, druhostupňovými i středoškoláky, před učiteli, asistenty pedagogů, družináři i provozními pracovníky. I na vysokoškoláky a akademické pracovníky nějak dýchne začátek září přibližujícím se zimním semestrem.

Jmenovaných se vše týká jaksi v první řadě, bezprostředně, ale první linii podporují ze zálohy rodiče, prarodiče, volnočasoví pedagogové a stále více i pracovníci pedagogických center, jiný provoz čeká i školní inspekci, na níž sice mnozí žehráme, ale ruku na srdce - často neoprávněně. V neděli v mnoha chrámech a sborech proběhly nutné duchovní přípravy nadcházejícího období: Vzývání Ducha svatého, žehnání aktovek a dalších školních pomůcek, první školní den křesťanské školy a jejich žáky (věřící i nevěřící) mnohde čekají vstupní bohoslužby.

Se školou ale stále souvisí otázky mnohých rodičů a zákonných zástupců ohledně financování - nejen rodiče prvňáčků stojí školní pomůcky a volnočasové aktivity, které usilují děti rozvíjet, mnohdy několik tisíc korun. Ani nemluvě o příspěvcích do školních fondů, obědech a exkurzích. Kde na to brát?! Já nevím... Vím jen to, že naštěstí už dnes mnohé městské úřady poskytují financování obědů a dalších věcí se školou souvisejících.

Ať se tedy Duch přimlouvá za všechny zblízka i zdáli zúčastněné v procesu vzdělávání a výchovy mladé generace (nejen) v novém školním roce 2018/2019. Ať jsme nastavení a velkorysí slyšet a rozumět Jeho volání. Vždyť, pokud usilujeme hledat Boží království a jeho spravedlnost, dostáváme zaslíbení, že vše ostatní dostaneme jako bonus - ostatní už nám bude přidáno.

Autor je učitel