Bibliolog aneb Kutná Hora duchovně

Ilustrační foto: Bible v kostele
Autor: Daniel Bartoň / Christnet.eu

Inzerát na bibliolog jsem našla zcela náhodou na stránce mladez.evangnet.cz. Nejvíce mě zaujalo, jak málo informací poskytoval. Aura tajemna vzbudila mou zvědavost natolik, že jsem se přes svou počáteční nedůvěru nakonec přihlásila. A pět letních dní v Kutné Hoře se neočekávaně stalo opravdu skvělou akcí, ale popořádku…

Bible ve dvou ohních

Začali jsme obědem, což bylo dobré znamení. Následovala účast v úvodním bibliologu z pozice nevědoucích kolemjdoucích. Následně jsme se ponořili do tajů bibliologické metodologie, což vystačilo na několik dní. Jak jsme se záhy dozvěděli, bibliolog vychází z konceptu metaforicky pojmenovaného „black and white fire“. Černý oheň reprezentuje biblický text. Bílý označuje prostor mezi jednotlivými slovy a verši, tudíž to, co do příběhů sami promítáme, co je třeba vyvodit z kontextu doby, co si musíme domyslet. Bílý oheň je rozdmýcháván ve chvílích, kdy nás biblický text něčím zarazí či vzbudí dodatečnou otázku. Stejný biblický příběh k různým lidem a v různých situacích mluví různě. Bibliolog otevírá prostor, do kterého zaznívají rozličné náhledy na situaci v příběhu. Hlavním cílem je přivést účastníky k hlubšímu zamyšlení nad textem a umožnit prožít text v rolích postav, které zde vystupují.

V hlubinách příběhu

Ve zkratce bych průběh sezení shrnula takto: Průvodce bibliologem představí okolnosti doby a příběhu, do kterého nás následně uvede. Zaměří naši pozornost na určitou postavu a vzápětí položí této postavě otázku: Jak ses cítil/a, když jsi byl/a ve zmíněné situaci? Jaké myšlenky Ti prolétly hlavou, když jsi slyšel/a tato slova? Ten, kdo má jakýkoliv nápad, se přihlásí a v ich-formě za postavu odpoví. „Cítil jsem strach.“ Průvodce ještě jednou zopakuje, co postava řekla. To aby všichni opravdu slyšeli a věnovali pozornost každé myšlence: „Já, Petr cítím strach.“ Někdy se „Petra“ doptá na podrobnosti (např. čeho se nejvíce bál). Poté se hlásí další a další Petrové s novými pocity a myšlenkami. Následně zazní další oddíl biblického textu a promlouvá další aktér příběhu. Tím se může stát například i Noeho holubice nebo strom, na nějž vylezl Zacheus. Na závěr průvodce účastníky vyvede z příběhu a bibliolog ukončí. A ještě - vše prostupují dvě pravidla: 1. Žádná odpověď není špatná. 2. Lze se účastnit i jako posluchač.

Původem má tato metoda blízko k bibliodramatu, nicméně za sebe mohu říci, že jsem se v bibliologu cítila o dost příjemněji. Divadlo hraji sice ráda, ale vždy cítím velkou nervozitu. Tady není důraz na performanci, ale na myšlenku a její sdílení se skupinou, které je zároveň o to bezpečnější, že promlouváme za jednotlivé postavy, nikoliv za sebe.

Jednoduše: Doporučuju!

Pokud se bude výukový seminář opět konat, určitě vám doporučuji účast. Výše zmíněné shrnutí možná zní jednoduše, ale z vlastní zkušenosti vím, že úspěšné provedení bibliologu je bez absolvování kurzu velice obtížné. Kromě různých materiálů, které jsme v průběhu dostávali, byl jeden celý den vyhrazen přípravě vlastního bibliologu. Ten poté každý účastník provedl a dostal rozsáhlou zpětnou vazbu ke svému výkonu, což jsem opravdu ocenila. Lektorka Suzanne Wolf byla velmi příjemná a profesionální. Nic z toho, co jsme se v Kutné Hoře učili, mi nepřišlo zbytečné. Naopak jsem byla potěšena, jak vstřebatelnou a zároveň efektivní formou uvedení do bibliologu proběhlo. Kéž by takových kurzů bylo více. Drobnou nevýhodou bylo, že u nás bibliolog není známý a musí se tedy šířit v cizím jazyce. Vést ho v angličtině a v češtině není totéž. Na druhou stranu jsme se mohli kromě nové metody pocvičit i ve světovém jazyce, což bylo vlastně fajn. A nad to jsme se dobře bavili, užívali si skvělé jídlo, řemeslnou zmrzlinu a večerní procházky krásně nasvětleným městem. Za mě výborný, příště posuďte sami.

Bibliolog můžete sami zažít v Pardubicích v sobotu 29.9. od 16:00 v Ideonu (přednáškový sál, 1. patro)  v rámci programu oslav výročí Českobratrské církve evangelické a sjezdu (nejen) evangelické mládeže.