Zázrak v Sazovicích

Ilustrační foto: kostel v Sazovicích. Návrh architektonického studia Atelier Štěpán
Autor: Tomáš Bergman

Již se leckde psalo o novém kostele v obci Sazovice, v okrese Zlín. Žije zde 775 obyvatel. V obci se historicky nacházela jen zvonice. Zavítali jsme do ní koncem prázdnin a rádi bychom se podělili o několik postřehů.

Již v roce 1935 zde vznikl spolek občanů s cílem postavit v obci vlastní kostel. Obyvatelé Sazovic museli totiž, a stále musí, dojíždět na nedělní bohoslužby do sousedních Mysločovic, římskokatolické farnosti a kostela, vzdálené dva kilometry.

Iniciativám směrujícím k vybudování nového kostela nepřála doba. Nejprve období protektorátu, později, po roce 1948, režim potlačující většinu náboženských aktivit, zejména budování sakrálních staveb.   Něco takového se podařilo jen výjimečně. Připomeňme kostel sv. Josefa v jihomoravském Senetářově. Jeho stavbu ovšem inicioval dlouholetý jedovnický duchovní správce František Vavříček s tím, že se jedná o náhradu za stávající kapli, která byla zbořena při rozšiřování silnice. Stavba byla vyprojektována a povolena v roce 1968. Samotná stavba byla zahájena na jaře roku 1969. V roce 1971 byl kostel dokončen, jeho užívání bylo však povoleno jen pod podmínkou, že nedojde k jeho slavnostnímu vysvěcení. Že by zde byla určitá analogie s dnešním kostelem v Sazovicích?

Úsilí o stavbu vlastního kostela se mohlo rozběhnout až po pádu totality. Před pár lety založili navazujíce na původní spolek nový Spolek pro stavbu kostela (asi pět osob). Aby bylo podpořeno jejich úsilí i duchovně, vymohli si na olomouckém arcibiskupství, aby kněz Mysločovic mohl sloužit na tento úmysl ve středu večer přímluvnou mši v sále místního kulturního domu.    

Projekt bez komise pro liturgický prostor

Štěstím bylo, že výběr návrhu a architekta nového kostela zůstal na členech spolku. Ten vybral Atelier Štěpán, architekta Marka Jana Štěpána, vedoucího nejen stejnojmenného brněnského atelieru, ale také zakladatele laboratoře sakrálního prostoru ARC VUT v Brně.  

Nazrála doba pro výběr lokality a projekční práce. Občané, ve spolupráci s obcí, nabídli architektovi celkem čtyři místa. Vybral si to, s nímž se nejméně počítalo, na okraji silnice a ve svahu. Práce na projektech a stavebním řízení, to je povolování stavby, trvala čtyři roky mezi lety 2012–2015.

Zázrak v Sazovicích

Ilustrační foto: interiér kostela v Sazovicích
Autor: Tomáš Bergman

Střídmé výzdoby kostela se ujal profesor Vladimír Kokolia, vedoucí pedagog ateliéru Grafika II. na AVU v Praze. Zejména bych rád podtrhnul moderně pojatou Křížovou cestu a ztvárnění postav sv. Václava a Panny Marie. Postava Krista nad hlavní oltářem je jen v náznaku, zahalená. Přes ni probíhá křišťálový kříž, který je možné odspodu jemně nasvítit liturgickými barvami, které se v křišťálu kříže „rozlijí“.

Kostel byl postaven v letech 2015–2017. Skvělá, zcela mimořádná architektura. Domyšlená architektem do všech detailů.

Podpora stavby kostela

Souběžně se rozběhlo úsilí na získávání finančních prostředků na samotnou stavbu. Dlouholeté úsilí spolku se úročilo a stavba získala dva zásadní sponzory z řad místních podnikatelů. Nemalým dílem přispěla také obec. Darovala pozemek a přispěla i finančně. Zbytek peněz byl sháněn formou veřejné sbírky. Nyní se v kostele prodávají pohlednice. Postupně se splácí dluh.

Když jeden místní podnikatel, ateista, který do kostela nechodí, viděl, jaká stavba se rodí, nabídl, že zaplatí slušné, píšťalové varhany, aby byl i v tomto směru kostel důstojně vybaven. Architekt pak dotvořil zasazení varhan (dvoumanuálových) do kůru, do kruhové výseče.

Vzniklo dílo zcela mimořádné kvality. Troufám si jej přiřadit po bok takové sakrální stavbě, jako je kaple Le Corbusiera v Ronchamp.  Možná ne tak architektonicky objevné, ale podobně detailně promyšlené.

Kostel v Sazovicích byl vyhodnocen odborníky pro prestižní kanadský magazín Azure jako jedna z deseti nejlepších staveb světa za rok 2017.

Jak se daří sazovickým věřícím? Nadále musí dojíždět v neděli do kostela do Mysločovic, tak jako dříve. Podmínkou olomouckého arcibiskupství, aby souhlasilo se stavbou nového kostela a vysvětilo jej, bylo, že sazovičtí nebudou požadovat v novém kostele sloužit nedělní mši. Byla ponechána pouze mše ve středu večer, jako tomu bylo v době, kdy se za stavbu kostela společně modlili. Na tuto mši chodí okolo 50 osob.

Zázrak v Sazovicích

Práce na projektech a stavebním řízení, to je povolování stavby, trvala 4 roky, mezi lety 2012–2015.
Autor: Tomáš Bergman

Olomoucké arcibiskupství na stavbu kostela nijak nepřispělo, ani jej nepřevzalo. Kostel vlastní Spolek pro stavbu kostela. Samozřejmě musí platit veškeré náklady spojené s provozem kostela, jakož i splácet dosud na stavbě ležící dluh. V kostele pořádají koncerty, aby z dobrovolného vstupného pokryli část nákladů.

Byli jsme to odpoledne, při prohlídce kostela, dvakrát v šoku. Poprvé z nádhery díla. Neocitli jsme se v muzejním prostoru, který většina katolických kostelů u nás připomíná, ale v soudobém sakrálním prostoru. Ve špičkové architektuře, která zároveň působí mimořádně duchovně.

A co na to arcidiecéze?

Manželka, která ve svém mládí nezažila běžný „církevní provoz“, byla konsternována postojem Arcibiskupství olomouckého. Na kostel přispěla obec, přispěli místní podnikatelé, občané, věřící i nevěřící. Sešlo se mnoho darů v drobných sbírkách. A oni zde nesmějí chtít mít nedělní mši svatou. Snad aby se více nevyprazdňoval kostel v Mysločovicích…

Neodbytně se nám vtírá do mysli otázka, zda by se nemělo z finančních prostředků, které dostávají od státu diecéze jako finanční náhradu za ukradený majetek, přispívat právě takovým živým farnostem. Možná, po letech, bude mít církev na svých účtech peníze, ale již jen velmi málo „živých“ farností. Úmyslně nechci být ekonomicky příliš konkrétní. Mohu však alespoň konstatovat, že olomoucká arcidiecéze hospodaří s ročním rozpočtovým přebytkem v řádu desítek milionů korun (údaje dle roku 2016).

To je pár postřehů ze života jedné moravské obce a realizace jednoho moderního kostela. Je to však také svědectví o úsilí několika občanů, kteří šli za svým ušlechtilým snem, mít v obci kostel. Svědectví o snu, který se realizoval díky jejich vytrvalosti a nadšení a také díky vynikající práci architekta mimořádně dobře.

 

PS: Obsáhlý rozhovor s architektem Štěpánem s mnoha fotografiemi přinesl portál Bydlení iDnes.cz dne 12. Ledna 2018.