„Vydejte sami sebe lidské spravedlnosti,“ říká papež kněžím, kteří se provinili zneužíváním

Papež František
Autor: Catholic News Agency / Catholic News Agency

Papež František využil jednu ze svých hlavních každoročních vánočních řečí, aby pronesl asi nejsilnější slova o krizi sexuálního zneužívání v katolické církvi, která eskalovala v letošním roce. Řekl kněžím, kteří se provinili, že církev je nebude chránit a že by se měli sami udat.

„Těm, kdo zneužívají mladistvé, bych řekl toto: ‚Obraťte se, vydejte sami sebe lidské spravedlnosti a připravujte se na spravedlnost Boží,‘“ řekl František ve své řeči v pátek 21. prosince ve Vatikánu.

František mluvil k římské kurii, ústřednímu řídícímu orgánu ve Vatikánu, a dlouze popisoval hříšnost kněží, kteří zneužívají děti. „Za svou nekonečnou vlídností, bezvadnou aktivitou a andělskými tvářemi často nestydatě skrývají krutého vlka připraveného sežrat nevinné duše,“ poznamenal v pasáži vycházející zhusta z příkladu hříšného biblického krále Davida. „Chci, aby bylo jasné, že tváří v tvář těmto ohavnostem církev udělá všechno, co je nezbytné, aby vydala spravedlnosti každého, kdo spáchal takovéto zločiny. Církev se nikdy nebude snažit jakýkoli případ ututlat nebo zlehčovat.“

Obhájci obětí však Františka tvrdě zkritizovali, že se zaměřil na viníky spíše než na vedoucí představitele a na systém, který viníky chrání. Přitom jiní vatikánští pozorovatelé ocenili jeho vyjádření jako dramatické uznání rozsahu tohoto problému.

Františkova výzva viníkům, aby se udali sami „je hloupá. Poroučet psychicky nemocným lidem, aby udělali správnou věc? To je zavádějící,“ řekla Anne Barrett Doyle, členka řídícího orgánu organizace Bishop Accountability, která zneužívání dokumentuje. „Tato řeč je krokem zpět směrem k obhajobě, jakou jsme slýchávali od Jana Pavla II, že problém je na straně pachatelů. Nyní už víme, že zásadnější problém je na straně hierarchie, která nese spoluvinu a zakrývá stopy.“

Jiní pozorovatelé dění v církvi označují Františkova vyjádření za průkopnická, protože počítají s tím, že při stíhání kněží budou hrát roli civilní úřady, nikoli jen církev. „František se snažil vrazit dřevěný kůl do srdce klerikální mentality v církvi, která chránila viníky zneužívání,“ napsal Christopher Lamb, analytik progresivního katolického zpravodajského serveru The Tablet. V pátečním příspěvku napsal, že František „se při řešení zneužívání chystá skoncovat s uplatňováním interních postupů“.

František ve své promluvě uznal, že církev „postupovala v mnoha případech bez náležité vážnosti a pohotovosti. Toto se už nikdy nesmí opakovat. Toto je volba a rozhodnutí celé církve.“

Onen pátek ráno papež promlouval k vedoucím představitelům globální církve čelící skandálům sexuálního zneužívání, které propukly téměř na všech kontinentech - od Austrálie po Chile, Irsko a Spojené státy - a vrhají církev do nové krize. Vatikán svolal na únor první globální zasedání zabývající se sexuálním zneužíváním ze strany kněží a severoamerická biskupská konference bude brzy konat týdenní duchovní cvičení k tomuto problému.

Ve Spojených státech přitáhly pozornost k tomuto problému dvě události: hlavní zpráva velké poroty v Pensylvánii, která zdokumentovala obvinění ze zločinů více než 300 kněží zasahující asi 1000 dětí a podnítila podobná trestní i civilní vyšetřování ve více než tuctu dalších států; a rezignace bývalého kardinála Theodora McCarricka, který byl mnoho let vůdčí osobností církve a letos byl veřejně obviněn ze sexuálních provinění vůči nezletilými i dospělým.

Všichni severoameriční biskupové se v říjnu sešli na zasedání, na němž se zavázali, že navrhnou strategie, jak zneužívání předcházet, ale chvíli před začátkem jednání dostali z Vatikánu list, který jim přikazoval, aby nepodnikali žádné kroky. Biskupové byli tímto vatikánským pokynem, aby čekali na globální únorové zasedání biskupů věnované krizi zneužívání, velmi zaskočeni.

František ve své vánoční řeči slíbil, že toto únorové zasedání bude znamenat pokrok v této otázce. Řekl, že se tohoto zasedání budou účastnit odborníci na prevenci zneužívání dětí a že „bude snaha udělat z minulých chyb příležitost pro odstranění této pohromy.“

Obhájci obětí, kteří Františkův postup při zvládání tohoto problému už dlouho kritizují, jsou skeptičtí.

„František dává zase další slib, že skončí s tutláním, a přitom odmítá sdělit jméno jediného klerika, který se dopustil sexuálních zločinů proti dětem, nebo je tajil,“ napsal reportérkám v e-mailu David Clohessy, bývalý vedoucí skupiny obětí SNAP (Survivor’s Network of those Abused by Priests). „Právě tento týden jsme zjistili, že pouze v Illinois, v jednom jediném americkém státě, je 500 obviněných kněží, jejichž identitu biskupové chrání. Na celém světě jich musí být desítky tisíc. … Jestliže to František myslí vážně, měl by to dokázat suspendováním všech biskupů v Illinois, dokud neřeknou pravdu nebo dokud je vyšetřování generálního prokurátora neočistí od provinění. Papež by mohl ukončit toto bezohledné utajování, ale on prostě jen dále okázale káže.“

Vatikán tento týden odvolal kvůli prokázanému zneužívání nezletilé osoby jednoho biskupa v Los Angeles. Tento klerik byl ale poprvé obviněn už v roce 2005. Tento týden také New York Times uveřejnily zprávu, že církev zaplatila finanční vyrovnání za jednoho kněze obviněného ze zneužívání, který ale nadále slouží v Upstate New York.

Od té doby, co se stal v roce 2013 papežem, se František vyjádřil ke skandálu sexuálního zneužívání ze strany kléru mnohokrát. V červenci 2014, kdy se poprvé jako papež setkal s oběťmi, slíbil, že bude volat k odpovědnosti biskupy, kteří zneužívání kryjí, a přirovnal zneužívání k „svatokrádežnému kultu“. Řekl, že církev by měla plakat nad svými hříchy a těžkými zločiny, a zahanbeně prosil o odpuštění.

V únoru 2015 na prvním zasedání komise, kterou zřídil k ochraně nezletilých, František volal po těsné a naprosté spolupráci celé církve na všech úrovních. Řekl, že „v duchovní službě není naprosto žádné místo pro ty, kdo zneužívají nezletilé.“

V září 2017 sliboval, že s viníky zneužívání nebude mít nikdy slitování. Zneužívání je „strašlivý hřích, v naprostém protikladu a rozporu s tím, co nás Kristus a církev učí. … Církev na všech úrovních odpoví použitím nejtvrdších opatření proti všem těm, kdo zradili své povolání.“

Avšak v tomto roce, když se skandál prohloubil, vydával František zřídka tak příkrá prohlášení a často nechal kritiky na pochybách, zda bere tento problém dostatečně vážně. Nejprve hájil jednoho chilského biskupa obviněného z utajování zneužívání, a teprve později přiznal „vážné chyby“ ve svém přístupu ke skandálu zneužívání v této zemi. Mnoho lidí bylo v říjnu zaskočeno Františkovým dopisem washingtonskému kardinálovi Donaldu Wuerlovi, který rezignoval před svým odchodem do důchodu pod tíhou stížností na své zacházení s kněžími dopouštějícími se zneužívání v době, kdy byl biskupem v Pittsburghu, které vyšlo najevo ve zprávě velké poroty v Pensylvánii. František napsal kardinálovi, že měl dostatečné argumenty, jak ospravedlnit své jednání, a ocenil jeho ušlechtilost. Když jeden zběsilý arcibiskup [míněn Carlo Maria Viganò] napsal velmi diskutovaný dopis obviňující Františka, že věděl o McCarrickově obtěžování dospělých seminaristů a mladých kněží, František odmítl na obvinění přímo reagovat.

Ve své páteční řeči František zdůraznil, že mnoho obránců církve obviňovalo žurnalisty, kteří psali o zločinech kněží, a kladlo jim přitom za vinu, že se neférově soustředí na pachatele z katolické církve a zneužívání v jiných denominacích a profesích nechávají stranou. Řekl: „Sám bych rád vyjádřil srdečné díky těm profesionálům v médiích, kteří byli upřímní a objektivní a snažili se odhalit tyto predátory a nechat zaznít hlasy jejich obětí.“

Sexuální zneužívání bylo jen jedním tématem, kterým se František zabýval ve svém dlouhém vánočním proslovu. Tuto výroční řeč k římské kurii použil k vyplísnění vedoucích představitelů Vatikánu už dříve. V roce 2014 v této řeči vyjmenoval 15 nemocí církevních představitelů zahrnujících jednu, kterou označil jako „duchovní Alzheimer“.


Z anglického originálu, který vyšel 21. prosince 2018 v The Washington Post, přeložil Jiří Pavlík.

Titulek redakční.