Podívejte se pravdě do očí, seberte odvahu a začněte konat, s citem a ohledem na oběti

Ilustrační foto
Autor: Unsplash.com

Obracím se na Vás jako aktivní a praktikující katolický křesťan a zároveň jako oběť zneužívání ze strany duchovního.

S velkým znepokojením sleduji, jakým způsobem nakládáte s tématem sexuálního zneužívání v české katolické církvi. Výroky pana kardinála Dominika Duky po vatikánském summitu, kdy prohlásil, že se jedná také o hysterii, oběti těchto činů bolestivě zasáhlo. Ještě více ponižující byl text pana Jana Kotouse umístěný krátce na webu českobudějovického biskupství. Znevažování tohoto tématu Vámi biskupy, zodpovědnými za řešení těchto kauz, ale i zpochybňování výpovědí obětí je skutečnou bolestivou ranou pro zraněného člověka, který prožil takové trauma. Zraňuje také alibistické zpochybňování počtu obětí a dohadování se, zda jich jsou desítky či stovky. Jsou čísla skutečně tak důležitá? Tak může mluvit pouze člověk, který netuší, co je bolest, trauma. Nejsme ve válce, kde jsou ztráty povoleny. 

Mnohé z obětí si prošly traumaty, ze kterých se dodnes nevzpamatovaly, a patrně podle svých slov již nebudou plnohodnotnými a zdravými lidmi. 

Na konci února jsem byl pozván se sestrou Theresien Bartoňovou a P. Markem Františkem Drábkem na setkání kněží na Velehradě, kde jsme o těchto věcech společně hovořili ke kněžím a také k některým moravským biskupům. Překvapilo mne, když jsem od některých kněží slyšel, že se nikdy nesetkali se zneužíváním, v církvi a ani mimo církev. Od doby, kdy jsem se se svým zraněním začal vyrovnávat a více o něm i mluvit, poznal jsem desítky obětí sexuálního zneužívání, které se mi navíc v ještě větším množství hlásí a chtějí se se svou bolestí svěřovat.

Nejsou to pouze případy z prostředí katolické církve. Souhlasím s tvrzením, že největší počet zneužití se odehrává v rodinách, jak poukazuje kardinál Duka. Zneužití v katolické církvi má ale obrovský společenský dopad. Na kněze je nyní pohlíženo s nedůvěrou, na církev pak jako na společenství, která tyto záležitosti kryje. 

Jak je možné, že se setkávám s oběťmi sexuálního zneužívání v církvi a po prozkoumání okolností zjistím, že kněží agresoři byli po odhalení v tichosti biskupem dané diecéze přesunuti do jiných farností, kde znovu po nějaké době atakovali další oběti? Kde je odpovědnost Vás biskupů vůči vlastním věřícím, které vystavujete nebezpečí dalších ataků? Je pro Vás důležitější chránit své spolubratry, nebo vám jde o dobro celé církve? Jak se ti z Vás, kteří chránili agresory, chtějí podívat do očí spolubratřím kněžím, kteří se ničím neprovinili a jsou prvními, po kom se sveze pohrdání za tyto skutky v církvi?

My všichni jsme církev. I my jako laičtí věřící máme za církev odpovědnost. To byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl o tomto tématu promluvit v září 2018 na Výzvě Seznamu. Donutilo mne k tomu Vaše mlčení a přezírání tohoto problému. Chtěl jsem, aby toto téma otevřel věřící člověk, který církev miluje i přes to, co prožil, a aby se snažil ukázat cestu, jak se s tím sám vyrovnat. Chtěl jsem Vám dát čas a šanci tento obrovský problém poctivě řešit, než se jej chopí sekulární veřejnost. Posledním a pro mne nejdůležitějším důvodem byla ochrana nejen mých dětí před sexuálním zneužíváním, poukázání na to, komu své děti svěřujeme. 

Oběti sexuálního zneužívání v církvi čekají na omluvu, pochopení a přijetí. Místo toho slyší znevažování, zpochybňování a vyhrožování trestními oznámeními. Marníte čas, kdy se lze postavit k celému dění čelem. Oběti se přestávají bát mluvit. Zatím jsou média otevřena a o těchto okolnostech informují velmi korektně. Už brzy se může stát, že to některá z obětí déle neunese, vystoupí s civilní žalobou, bude žádat odškodnění a diecéze to pak může finančně velmi zatížit. Jako příklad mohu uvést diecéze ve Spojených státech a Austrálii. A zde je opět Vaše plná odpovědnost i vůči farnostem. 

Vážení biskupové, prosím, podívejte se pravdě do očí, seberte odvahu a začněte konat, s citem a ohledem na oběti. Buďte sami iniciátory pomoci obětem nejen v katolickém prostředí, ale v celé společnosti.

Vyprošuji Vám milost Ducha svatého a Boží požehnání pro Vaše další kroky.


Tento otevřený dopis byl odeslaný všem českým a moravským biskupům.