Milá papežko Františko!

Ilustrační foto
Autor: Casual priest

Obracím se na Vás, svatá Matko v Římě, Vaše nejponíženější biskupka z Řezna, s velkou starostí o naši svatou katolickou církev. Jak už snad víte, vypuklo v naší německé církvi v tomto anno domini povstání mužů: Josef 2.0. Mužové této pobuřující akce rozhlašují všude, že už nechtějí být, jako nositel jejich biblického jména, jenom poslušnými a zdrženlivými pomocníky při naplňování Božích plánů. Požadují „mužštější církev“ a svěcení, které je jen pro ženy, chtějí také pro muže. Přitom se nejedná o komunisty nebo jiné zvláštní nepřátele církve, nýbrž o naše nejvěrnější věřící, kteří až dosud bez naříkání vykonávali speciálně mužské služby – například při přesouvání nábytku na farách nebo při čepování piva při farní slavnosti.

Přitom Vaše Svatost ví tak dobře jako já, že svěcení mužů je teologicky, stejně jako podle církevního práva, nemožné.  Ani moderní exegese nemůže popřít, že Bůh svého Syna nechal přijít na svět zcela vědomě skrze ženu – a to výlučně. S muži vůbec nepočítal, aby nic neselhalo!  A byli to právě muži, kteří Božího Syna odsoudili, zradili, ukřižovali a zapřeli. Ženy však vytrvaly na jeho straně až do hořkého konce a směly také jako první zažít jeho vzkříšení. Existuje výraznější důkaz, že jen ženy vlastní onen svátostný charakter pro svěcení?

A vůbec: Dovedete si představit muže v liturgickém oděvu? Muže v dlouhých šatech? To by přece působilo směšně! A jak má takový muž pronášet kázání? Všude si ženy naříkají, že jejich mužové neotevřou pusu a nejsou ochotni hovořit o svých pocitech. Jak by potom mělo toto pohlaví, tak nesdílné, být schopno mluvit o tajemstvích víry? 

Svatá Matko Františko, moje kolegyně v úřadě Reinhild Woelki z Kolína, Stefanie Oster z Pasova a já Vás prosíme, abyste ihned vydala příkaz k vyslání ozbrojených švýcarských gardistek do Německa, aby mužové z Josefa 2.0 byli vykázáni do příslušných mezí. Neboť Josef 2.0 není na pořadu dne.

Vaše nejoddanější Ruth Voderholzer, biskupka v Řezně.

 

Publik-Forum 18 (20. 9. 2019), zadní strana obálky. Přeložila Zdena Lomová.