Podpořte Otcův dům v Kyjevě

Ilustrační foto
Autor: Unsplash.com / Annie Spratt

V Kyjevě vyrůstala Valérie od narození jen se svojí mámou. Otec od rodiny odešel a maminka s dcerou žily uprostřed ukrajinského hlavního města dost nuzně. O to více držely při sobě. Byla to proto pro Valerii velká rána, když se ve svých 14 letech dozvěděla, že maminka má vážnou nemoc. Léčba se zprvu zdála úspěšná, ale šťastný konec nepřišel. Maminka po hospitalizaci zemřela v nemocnici. Valerie u toho nebyla.

Toulala se po kyjevských ulicích s partou teenagerů. Chtěla tak zahnat strach a stres z tíživé životní situace, na kterou nebyla připravená. Když jí pak naplno došlo, co se stalo, že ztratila svého jediného nejbližšího člověka a nestihla se s ním ani rozloučit, strašlivě si to vyčítala. V bolesti a zmatku začala pít a kouřit, chovala se hrubě, ignorovala všechny hranice a autority. Byla na nejlepší cestě k sebezničení. Lidské porozumění i profesionální psychologickou podporu našla až v Otcově domě. 

Otcův dům založil farář Roman Korniiko v roce 1996. Je to křesťanská nevládní organizace. Dětem ulice nabízí střechu nad hlavou a poskytuje byty i několika pěstounským rodinám. Některé mají na starost až přes deset dětí, o které se starají do té doby, než se podaří napravit poměry v původní rodině nebo najít dítěti stálou náhradní rodinu.

V Otcově domě funguje také škola pro děti se speciálními potřebami, které školy klasického typu z různých důvodů nezvládají. Služby Otcova domu jsou doplněné i zdravotní péčí a psychologickou pomocí. Mnoho dětí, které tu najdou zázemí, je nemocných na těle i na duchu. 

Pomoc původní rodině

Pokud děti mají biologické rodiče, Otcův dům usiluje o to, uspořádat poměry v původních rodinách dětí tak, aby se do nich děti mohly vrátit. Pokud to není možné, hledá pro děti rodiny náhradní.

Pracovníci Otcova domu také pracují na prevenci, aby opuštěných dětí a mladých lidí v ulicích Kyjeva nepřibývalo. Zaměřují se na mladé křehké rodiny a děti s postižením.

Diakonie Českobratrské církve evangelické spolupracuje prostřednictvím svého Střediska humanitární a rozvojové spolupráce s Otcovým domem od roku 2015. V letošním roce putovala finanční podpora hlavně na trénink a psychologickou podporu náhradních rodičů, na sociální a právní konzultace. Peníze Diakonie využila také na zaplacení rodinných asistentů, aby náhradní rodiče, kteří často pečují o osm až dvanáct dětí, získali více času pro sebe. Zároveň zaměstnanci Diakonie pracovali na programu následné péče o děti, které se z Otcova domu mohou vrátit ke svým biologickým rodičům. 

Práci, kterou Otcův dům dělá, Diakonie zblízka sleduje již pátým rokem. Považuje ji za velmi potřebnou, fungující a hodnou podpory. Proto se tato jedna z našich největších charitativních organizací rozhodla věnovat jim svoji předvánoční sbírku. 

Dar, který pošlete do Otcova domu, poslouží k chodu této organizace na Ukrajině. Pomůžete tak navrátit dětem ztracený úsměv a důvěru v dospělé. 

Návod, jak můžete pomoci, naleznete na stránkách www.diakoniespolu.cz/usmev