Je čas změnit debatu o potratech

Ilustrační foto
Autor: www.flickr.com

V uplynulých čtyřiceti letech se na debatu o potratech v USA vynaložily obrovské sumy peněz pro neziskové a politické organizace. Politickým představitelům poskytlo toto téma snadný způsob, jak mobilizovat voliče: republikánům skrze právo nenarozených dětí na život, demokratům přes právo žen na jejich tělo. Tento způsob vedení debaty má však svou stinnou stránku: řadu nezamýšlených důsledků, o kterých je dobré vědět.

Obě strany vycházejí, zjednodušeně řečeno, z pocitu morální převahy. Spolu s ní dochází k démonizaci a dehumanizaci druhé strany. Jestliže učiníme z oponentů nepřátele, riskujeme zásadní rozdělení. Náš společný domov se snadno může rozpadnout. Jestliže jedna strana simplifikuje celý komplex etických otázek na zjednodušující morální absolutno, zatímco druhá redukuje potrat na otázku legálnosti a medicíny, jako by toto téma nemělo morální dimenzi, pak obě jednají necitlivě a nesrozumitelně vůči druhé straně. Srdcem politiky je v demokracii dosažení morálního kompromisu.

Měli bychom se přestat polarizovat, paralyzovat, vzájemně se očerňovat a pomlouvat. Je to důležité právě v tomto kritickém okamžiku, kdy si naši společnou pozornost žádá mnoho jiných vážných problémů: překotná změna klimatu, ekonomická nerovnost, násilí plynoucí z nekontrolovaného držení zbraní, potřeba imigrační reformy a oživení rasismu v mnoha jeho děsivých podobách.

Současná podoba debaty zraňuje americký národ. Je příčinou faktického nejednání a hluboce nás rozděluje, protože ve snaze vyhrát volby ztrácíme svou národní duši.

Je čas změnit debatu o potratech

Ilustrační foto
Autor: www.flickr.com

Jako představitelé církví, jeden katolické a druhý protestantské, vidíme v takto vedené debatě o potratech ránu a hrozbu jak pro národní politiku, tak pro náboženské komunity. Proto bychom rádi vyzvali politiky, náboženské představitele i občany, aby upustili od rétoriky způsobující vzájemné zraňování v debatě o potratech a věnovali se tématům, která jsou produktivní a důležitá pro budoucnost.

„Debata o potratech pro příští generaci“ by měla mít tato základní pravidla:

- Za prvé: konec démonizování druhé strany. Pro obě strany je svůdné cítit se nadřazeně a považovat oponenty za morální odpad. My dva, kteří píšeme tento článek, jsme v součtu strávili na světě kolem 120 let. Ani jeden z nás se přitom během svého života nesetkal s nikým, kdo by jako zastánce práva na potrat nenáviděl děti, podporoval zabíjení novorozenců nebo říkal, že čím víc potratů, tím líp. Podobně jsme se nesetkali s nikým, kdo by jako odpůrce potratů nenáviděl ženy a požadoval by kvůli potratu uvěznění matky. Takoví extrémisté bezpochyby existují, ale my jsme se s nimi nesetkali a nechceme, aby debata pokračovala z pozice extrémů.

- Za druhé: je třeba uznat, že neexistují jen dvě pozice. Mnohem přesnější je říci, že existuje pět různých postojů; vedle pro-life a pro-choice puristů na obou stranách jsou uprostřed tři skupiny, ke kterým patří většina z nás: ti, kteří jsou proti potratu, ale nechtějí ho kriminalizovat; ti, kdo podporují právo na potrat, ale jsou pro redukování počtů potratů, a nakonec ti, kteří jsou mezi a vidí moudrost (a problémy) na obou stranách.

Když dokážeme opustit stávající způsob debaty, zjistíme, že život a volba nejsou vzájemně neslučitelné, že "pro-life" a "pro-choice" názory nemusejí navzájem rušit jeden druhý a že se v demokracii můžeme držet svých morálních přesvědčení, aniž bychom nutně museli nutit ostatní, aby podle nich žili.

- Za třetí: musíme posunout debatu od i/legálnosti potratu k tomu, aby byly potraty méně a méně potřeba. Ve skutečnosti můžeme společně redukovat potraty a chránit zranitelné ženy před vměšováním politiků (což jsou mimochodem většinou bohatí bílí muži) do jejich osobního morálního rozhodování.

Omezení potratů spíše než jejich kriminalizace je společný cíl, se kterým můžeme téměř všichni souhlasit. Co se toho týká, máme skvělé zprávy. Daří se snižovat počty potratů a také víme, jaké nástroje vedou k jejich dalšímu snižování. Když svou energii nasměrujeme k redukci potratů, zaměříme se na příčiny a podmínky, které k nim vedou, všichni tím získají.

 

Čtyřicet let byl americký národ rozdělený vzájemným vymezováním se v potratové debatě. Je čas oslovit v této záležitosti novou generaci novým a moudřejším způsobem.

 

Zkrácená verze článku. Plný text originálu v časopise National Catholic Reporter , zkrátila a přeložila Petra Švecová