Litanie ke svědkům víry

Martin C. Putna
Autor: Pastoral brothers

Sestro Marie, matko Páně, ať máme tvou víru.

Bratře Petře, první z apoštolů, ať máme tvou víru.

Sestro Marie Magdaléno, první svědkyně vzkříšení, ať máme tvou víru.

Bratře Jene, svědku vzkříšení a proroku dobrého konce dějin, ať máme tvou víru.

Sestry Perpetuo a Felicito, mučednice víry, ať máme vaši víru.

Bratři Martine z Tours a Benedikte z Nursie, ať máme vaši víru.

Sestro Ludmilo, kněžno česká, ať máme tvou víru.

Bratře Václave, kníže český, ať máme tvou víru.

Sestro Hildegardo z Bingenu, ať máme tvou víru.

Bratře Petře Valdesi, ať máme tvou víru.

Sestro Kláro z Assisi, ať máme tvou víru.

Bratře Františku z Assisi, ať máme tvou víru.

Sestro Jano z Arku, ať máme tvou víru.

Bratře Jene z Husi, ať máme tvou víru.

Sestro Kateřino z Bory, ať máme tvou víru.

Bratře Martine Luthere, ať máme tvou víru.

Sestro Terezie z Ávily, ať máme tvou víru.

Bratře Mikuláši Zinzendorfe z Ochranova, ať máme tvou víru.

Sestro Anno Magdaleno Bachová, ať máme tvou víru.

Bratře Johanne Sebastiane Bachu, ať máme tvou víru.

Sestro Terezie z Lisieux, ať máme tvou víru.

Bratře Dietrichu Bonhoeffere, ať máme tvou víru.

Sestro Dorotheo Soelleová, ať máme tvou víru.

Bratře Martine Luthere Kingu, ať máme tvou víru.

Sestro Milado Horáková, ať máme tvou víru.

Bratře Bohuslave Reynku, ať máme tvou víru.

Sestro Boženo Komárková, ať máme tvou víru.

Bratře Erazime Koháku, ať máme tvou víru.

Všechny svědkyně a všichni svědkové, ať máme vaši víru.

Amen


Sestaveno pro ekumenickou velikonoční vigilii u Martina ve zdi na Bílou sobotu 2020.