O odvolání ředitele pražského Arcibiskupského gymnázia po 17 letech na hodinu v době pandemie

Ilustrační foto
Autor: Unsplash.com

22. dubna 2020 rozeslal ředitel Arcibiskupského gymnázia (AG) v Praze Richard Mašek rodičům informativní e-mail o tom, že několik dnů po zrušení prezenční výuky ve školách ho generální vikář Pražské arcidiecéze Jan Balík seznámil s rozhodnutím vypsat výběrové řízení na místo ředitele. Již 21. dubna však vikář Balík řediteli sdělil, že chce, aby nový ředitel nastoupil od pololetí školního roku 2020/2021. Mašek sám upozornil, že by bylo lépe uskutečnit změnu rychleji, tj. od začátku, nikoli uprostřed školního roku. 

Následně poslal v sobotu 25. dubna ředitel rodičům druhý vysvětlující dopis k celé situaci. Konstatoval, že zřizovatel je oprávněn vypsat výběrové řízení nebo odvolat ředitele kdykoli i bez udání důvodu. Jako důvody k vypsání výběrového řízení uvedl, že je dle generálního vikáře jako ředitel na gymnáziu už dlouho (od roku 2003). Generální vikář chce v budoucnu zavést i na církevních školách model používaný na školách státních, podle nějž lze vypsat výběrové řízení na místo ředitele každých šest let. 

Ve třetím mailu rodičům z 28. dubna se ředitel Mašek rozhodl celou kauzu ze svého hlediska vysvětlit, konstatoval, že záměrem zřizovatele je vyměnit ředitele Arcibiskupského gymnázia, nikoli výběrové řízení samo, ani realizace nových vizí a koncepce školy. Dle vyjádření ředitele Maška škola Arcibiskupství pražské pravidelně o koncepci školy písemně informovala, naposledy v roce 2019. Na tuto koncepci zřizovatel údajně nijak nereagoval a nikdo se k ní nevyjádřil. (J. Balík dosud žádnou novou koncepci církevního školství ani gymnázia nepředstavil, protože teprve vzniká.) Podle mínění vikáře Balíka by někdo nový ve vedení dal škole jiný švih, aby gymnázium bylo i nadále výkladní skříní a vlajkovou lodí. 

Pražské arcibiskupství považuje AG jako třetí nejúspěšnější gymnázium v ČR za svou prioritu, přitom však před rokem a půl zprvu nevypomohlo škole finančně se zákonným navýšením platů učitelů ani s pětkrát zvýšeným nájmem budovy. Arcibiskupství tehdy přispívalo na gymnázium pouze 40 000 Kč ročně! Řediteli Maškovi bylo sděleno, že prý je lépe odcházet, když se daří. Ovšem právě pod vedením ředitele Maška se ze školy stala vynikající vzdělávací instituce v celostátním měřítku, navíc se pod jeho vedením tato církevní škola vyznačovala otevřenou atmosférou pro svobodné myšlení, toleranci a dialog. Po svém posledním mailu byl 29. dubna ředitel Richard Mašek generálním vikářem J. Balíkem s okamžitou platností odvolán s odůvodněním, že generální vikář „neměl jinou možnost“. Nemá snad ředitel právo komunikovat s rodiči, kteří uzavírají se školou smlouvu o vzdělávání a platí školné?!

O odvolání ředitele pražského Arcibiskupského gymnázia po 17 letech na hodinu v době pandemie

Mons. Jan Balík
Autor: Wikipedia.org / Tomáš Drábek

Důvody odvolání, které Balík udává ve školním časopise Agónie, jsou velmi vágní, nekonkrétní a vzbuzují jen neurčitá podezření. Asi 60 rodičů v reakci na způsob a chvíli odvolání napsalo vikáři Balíkovi otevřený protestní dopis, na nějž generální vikář nereagoval. Předseda Rady rodičů Vít Kolář se v reakci na otevřený dopis snažil signatáře umlčet mailem, v němž na adresu protestujících rodičů mj. píše: „Žádám Ty, kteří tohle vyvolávají, pomlouvají, stěžují si, píšou a protestují, aby v zájmu svých dětí, studentů a školy zvážili důsledky svých kroků a přestali.“ Kolář se rovněž vyjádřil v tom smyslu, že „situace je jiná, než se jeví“, ale že pravé informace nemohou být sděleny, což ještě stupňuje atmosféru spiknutí a dále bývalému řediteli škodí. Dne 7. května 2020 poslala skupina rodičů panu kardinálovi otevřený dopis, respektive stížnost na způsob odvolání ředitele. Arcibiskupství pražské  odpovědělo dvěma větami: „Generální vikář a ředitel kurie Mons. Balík připravuje standardní výběrové řízení na ředitele Arcibiskupského gymnázia; do výběrového řízení se může přihlásit i Ing. Mgr. Richard Mašek.“  Všechno tedy je a bylo podle Arcibiskupství v pořádku. 

 

Celý text stížnosti

Vážený pane kardinále,

vzhledem k tomu, že nejsou známy skutečné důvody odvolání ředitele Arcibiskupského gymnázia Ing. Mgr. Richarda Maška, nemůžeme nijak posoudit jejich oprávněnost. Naproti tomu způsob jednání generálního vikáře Mons. Balíka v této kauze je velmi nápadný a nevyvážený. Jestliže se na oficiálním dokumentu ohlašujícím výběrové řízení na nového ředitele AG objeví jako odůvodnění okamžitého odvolání dosavadního ředitele pouze to, že do procesu plánované výměny ředitele byli současným vedením, tedy ředitelem Maškem, údajně „zatahováni učitelé a také rodiče studentů“, je toto odůvodnění nedostatečné. Přitom se hrozí mysteriózními důsledky: kdyby se k tomuto kroku nepřistoupilo, hrozilo by „poškození školy a studentů“, je to určitý znak nešikovnosti a netaktnosti generálního vikáře.

Takové jednání vytváří prostor pro fámy a dohady. Každý se pak ptá, čím by se mohlo tak fatálně ohrozit gymnázium, kdyby jej ještě několik měsíců anebo celý rok vedl zkušený ředitel, který školu vedl sedmnáct let. Vzhledem k tomu, že ředitel Mašek, jako každý dlouholetý šéf, má nejen přátele, ale i nepřátele, dalo by se pochopit, že pokud je ve škole dlouhodobé rozdělení, chce zřizovatel ředitele vyměnit. Proč ale nezveřejní pravý důvod, a místo toho zástupce zřizovatele vystupuje z pozice moci a v otevřeném dopise všem zúčastněným píše: „Odvolání ředitele školy je jednostranný právní akt zřizovatele v souladu s legislativou. Přistoupili jsme k němu po zralé úvaze a nebudeme ho revokovat.“ Přitom vyjadřuje přání, že nový ředitel, který vzejde z výběrového řízení „přinese novou vizi do budoucna a rozvine intenzivnější spolupráci se zřizovatelem“. Je tedy pravým důvodem odvolání nedostatečná spolupráce se zřizovatelem? To se z dopisu generálního vikáře Balíka nedozvíme. Jediné, co se dozvíme, je, že o tom s nikým nechce diskutovat, takže čtenářům vzkazuje: „Nechci zde vyvolat polemiku o důvodech odvolání. Způsobilo by to jen další destabilizaci školy a pravděpodobně nekonečnou diskuzi na toto téma.“

Odvolání z funkce ředitele „z hodiny na hodinu“ bez udání vážného důvodu je bezprecedentní. Nabízí se vysvětlení, že zde hrály roli zákulisní informace. Lidsky je pochopitelné, že generální vikář považuje za důvěryhodné lidi, které dobře zná. Při vedení instituce (diecéze) ale není možné řídit se informacemi přátel – informátorů bez toho, aby byla slyšena druhá strana.

Církevní hodnostář v tak vysokém postavení, jako je Mons. Balík, by měl jednat slušně a profesionálně. Snižování důstojnosti odpůrce, který je navíc v podřízeném postavení, je zbabělé a nedůstojné. Vzhledem k tomu, že určené právní akty (odvolání ředitele, vypsání konkurzu) již proběhly, nemůžeme požadovat od Arcibiskupství pražského a jeho zástupců nic jiného než omluvu řediteli Maškovi, spojenou se sdělením skutečných důvodů jeho odvolání. Věříme, že se ti, kdo se dopustili chyb, ze svých chyb poučí, a doufáme, že příští kroky Arcibiskupství budou vstřícné a transparentní.

 

Celý text dopisu Mons. Jana Balíka z 4. května 2020

 

Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autorů.