Akademický senát pražské teologické fakulty jednal o sporu kardinála Duky s profesorem Petráčkem

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Autor: KTF

Dlouhodobý spor mezi profesorem Tomášem Petráčkem a kardinálem Dominikem Dukou, během něhož byl profesor Petráček odstraněn z kapituly Všech svatých a obviněn z údajného ohýbání historie, se dostal i na jednání Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Jednání proběhlo 25. března 2020 a zápis z něho je veřejně přístupný na stránkách fakulty.

Čtenářům Christnetu není třeba tuto kauzu představovat, vždyť právě článek Tomáše Petráčka na tomto webu a následná polemika dalších autorů je důležitou součástí celého příběhu. Hned zkraje předestřu, že nesouhlasím s kroky kardinála Duky, nicméně více než jednání samotného kardinála mne znepokojilo mlčení pražské teologické fakulty. Významný člen pedagogického sboru je kvůli svým názorům vystaven ze strany církevního představeného disciplinárním opatřením, je zpochybňován jeho odborný kredit, na jeho obhajobu vystupují akademičtí pracovníci jiných fakult – a děkan teologické fakulty (pominu-li podivný vstup Vojtěcha Novotného do polemiky seminaristy Sirovátky s profesorem Petráčkem) mlčí. Proto jsem se jako absolvent této fakulty obrátil na členy akademického senátu s žádostí o vysvětlení, proč z fakulty nezazněl rozhodný hlas proti nepodloženým útokům kardinála Duky.

Akademický senát pražské teologické fakulty jednal o sporu kardinála Duky s profesorem Petráčkem

Prof. Vojtěch Novotný
Autor: Univerzita Karlova v Praze

Zásluhou některých svých členů se akademický senát tímto podnětem skutečně zabýval, nicméně nakonec se většina z přítomných ztotožnila se stanoviskem děkana, které by se dalo shrnout do věty „fakulty se to netýká“, a přijala vágní usnesení, v němž vyzývá obě strany sporu k „pokoji, umírněnosti a velkorysosti“. Přesto nebylo jednání senátu zcela zbytečné, neboť se díky němu dostaly na veřejnost některé zajímavé detaily. Děkan Vojtěch Novotný například sdělil, že „každé jeho setkání s biskupy církevní provincie a s velkým kancléřem se dříve nebo později týká prof. Petráčka a tzv. petráčkovců“ a musí „v každé této situaci“ hájit právo na různost názorů uvnitř fakulty. V únoru se profesor Petráček obrátil na vedení fakulty a senátu s podnětem, aby zvážili reakci na obvinění ze strany kardinála, že ve svém článku Vábení politických Sirén ohrožuje církev i dnes manipuluje s textem recenzované knihy. Děkana pochopitelně nenapadlo nic lepšího než o Petráčkově žádosti poinformovat kardinála Duku a pak podle svých slov musel mírnit „afektivní reakci pana kardinála, který hovořil o odebrání kanonické mise prof. Petráčkovi.“ Čeští biskupové by tedy podle tvrzení děkana rádi vystrnadili profesora Petráčka i jeho údajnou frakci z teologické fakulty, kardinál Duka vyhrožuje odebráním kanonické mise, děkan Novotný musí před biskupy, kteří zřejmě ještě nezaregistrovali 2. vatikánský koncil, obhajovat různost názorů na fakultě – ale ve výsledky se nic z toho netýká fakulty a akademických svobod?

Kardinál Duka ze svého úřadu dříve či později odejde, ale každý jeho nástupce už bude vědět, že nemusí vyvinout příliš velké úsilí, aby ze strany oficiálních struktur fakulty zamezil případné kritické reakci na svou činnost. A každý kritický duch, který podobně jako profesor Petráček najde odvahu veřejně varovat před nesprávnými cestami, bude napříště vědět, že se mu od fakulty dostane maximálně rady, aby byl tváří v tvář útokům a šikaně od představeného „umírněný a velkorysý“.

Zápis z jednání AS KTF UK je přístupný na https://www.ktf.cuni.cz/KTF-21-version1-2020_3_25_zapis.pdf

 

Autor je historik.