Chalífát

prezentace seriálu Chalífát
Autor: www.kinobox.cz

Tvůrci seriálu Chalífát, aktuálně k vidění na Netflixu, představují mnohavrstevný pohled na problém muslimské radikalizace ve Švédsku. V pouhých osmi dílech nabízejí plastický obraz, který zdaleka není černobílý. Můžete svůj pohled omezit výhradně na nebezpečí zradikalizovaných fanatiků a soustředit se pouze na akční stránku neumožňující v podstatě odtržení zraku od monitoru. Bylo by však škoda zůstat jen u této roviny. Seriál nabízí mnohem více.

V úvodní sekvenci se představuje každodenní realita Rakky. Polapenému zloději právě veřejně usekávají ruku. Seznamujeme se s Pervin a jejím manželem Husamem, bojovníkem Islámského státu. Pervin již zcela naplno a dokonale pochopila, že rozhodnutí, opustit společně s Husamem Švédsko a žít více v souladu s islámem, nepatřilo k nejlepším nápadům poslední doby. Lépe řečeno, chtěla by se za každou cenu i s několikaměsíční dcerou dostat co nejrychleji zpátky domů. K tomu jí slouží mobil, který se náhodně dostane do její dispozice. Riskuje víc, než je zdrávo. Manželka bez souhlasu manžela by mohla být za držení mobilu popravena. Husam není, jak se z letmých zmínek zdá, typem fanatického bojovníka. Do Rakky odešel pravděpodobně pod příslibem práce v zázemí bojové linie. Průběžně zápasí mezi touhou být vzorným nekompromisním muslimem a hodným klukem v domácnosti, přičemž se mu daří dramaticky selhávat na obě strany, čemuž se ani nelze divit v exponovaném prostředí plném fanatických bojovníků stejně jako častých bombových útoků.

Paralelně sledujeme příběh dvou pubertálních sester z muslimské sekulární rodiny. Patnáctiletá Sulla přecitlivě snáší zdánlivé nebo i skutečné drobné ústrky ze strany většinové společnosti a hledá odpovědi. Ty jí ochotně poskytne Ibba, mladý školní asistent egyptského původu, který bedlivě zaznamenává též její probouzející se zájem o duchovní život. Tento kultivovaný mladý muž s empatickým přístupem není nikdo jiný než chladný a velmi inteligentní zabiják pracující jako náborář pro IS. Třetí linii představuje osud dvou mladých švédských bratrů, blonďáků typicky švédské vizáže. Žijí společně s matkou v citově vyprázdněném prostředí. Jeden z nich už stihl absolvovat kriminál.

Všechny zmiňované osudy se prolínají přes vyšetřování, které vede policistka Fatima, původem z Bosny. Také ona sleduje vlastní cíle a má jisté služební konflikty. Právě jí se dovolala Pervin. Fatima jí slíbí pomoc, pokud Pervin poskytne dostatek informací z Rakky. Chystá se totiž teroristický útok přímo ve Švédsku.

I když je seriál založen na akci, jeho cenným přínosem je bezvadně zpracovaná psychologická stránka a vhled do myšlení všech zúčastněných. Díky tomu má seriál značný přesah. Mechanismy v něm zobrazené fungují obecně. Ukazuje zneužitelnost lidí, kteří touží po duchovním životě, hledají svoji identitu a chtějí žít v souladu s tím, čemu uvěřili. Ibba a jemu podobní dokážou přesně vyhmátnout místa, kde lze hledajícího člověka účinně zasáhnout, a přes ně s ním pracovat. Prodává své zboží dokonale. Ví, jak působí na mladá děvčata, přesně dokáže zahrát na správnou strunu.

Tvůrci neukazují islám jako fanatické učení. Naopak, velmi solidně rozlišují mezi vírou a mezi činy. Otec Sully, evidentně po vlastních zkušenostech s fanatiky, reaguje radikálně sekulárním přístupem, což je spolehlivá cesta, jak utvrdit mírně rebelující puberťačku v její nedůvěře k rodičům. Zakázat mladé slečně hidžáb a užívání slova haram jednoduše k posílení rodinné důvěry nevede. Vnímavější matka manžela sice brzdí, ale se zpožděním, takže Sulla své zásadní rozhodnutí učiní pod vlivem nových přátel. Naštěstí jí i nadále zůstal zachován solidní pozorovací talent, který přece jen její slepou víru nahlodává.

K zajímavým momentům patří prožívání víry Husama a Pervin. Oba se modlí. Pervin přes všechnu hrůzu nedokáže myslet jen na sebe a je ochotna riskovat i pro někoho, koho vůbec nezná. Osobně mě zaujala scéna, kdy se Husam v prvním návalu emocí pokouší zachovat podle šaríi a zavrhnout Pervin, kterou podezírá, že byla znásilněna. Svěřila se mu s tím, když mu chtěla pomoci s objasněním jeho jisté noční můry. Než se však definitivně rozhodne vypudit Pervin, odejde se modlit. Po návratu z mešity se Husam namísto původního záměru Pervin omluví a prosí o odpuštění.

Chalífát je vysoce hodnocený z mnoha stran, a to zcela právem. Vyplatí se vidět. Nabízí v časově úsporném pohledu mimořádně hluboký vhled s přesahem.