Vzpomínka na profesora J.I. Packera

J. I. Packer
Autor: Regent College

Ve svých téměř devadesáti čtyřech letech zemřel 17. 7. 2020 ve Vancouveru, Britské Columbii, James Innell Packer. Jedná se o systematického teologa z anglikánské církve, který po celý život patřil mezi významné anglikánské teology evangelikálního směru. Narodil se v anglickém Gloucesteru 22. 7. 1926. Pocházel ze skromných poměrů a formální křesťanské rodiny. Jeho život zasáhla v raném dětství těžká zkušenost, kdy byl sražen autem a utrpěl vážné zranění hlavy. Z tohoto incidentu si odnesl poznamenání na celý život. Ještě významnějším okamžikem jeho života bylo jeho obrácení se ke Kristu, ke kterému došlo v době jeho nástupu ke studiu v Oxfordu. Stalo se to při jednom evangelizačním shromáždění pro studenty. Při studiu na něj měly vliv přednášky C. S. Lewise. Oxfordské studium zakončil obhájením doktorské disertace o reformovaném kazateli Richardu Baxterovi, autoru dnes již klasické knihy „The Reformed Pastor“. V dalších letech působil jako farář na předměstí Birminghamu. Později J. I. Packer působil akademicky v Anglii, a to především na teologické koleji v Bristolu a později jako ředitel Latimer House v Oxfordu. V té době již patřil společně s Johnem Stottem a Martyn-Loyd Jonesem mezi vůdčí představitele moderního evangelikalismu.

V roce 1979 překvapil svým přestěhováním na Regent College ve Vancouveru. Jeho knihy začaly vycházet ve velkých nákladech. Velkou pozornost vzbudila jeho kniha „Fundamentalism and the Word of God“ z roku 1958. V roce 2005 byl J. I. Packer zařazen časopisem Time mezi 25 nejvlivnějších evangelických teologů. Během svého dlouhého aktivního života napsal velké množství knih a článků. Nejznámější se stala jeho kniha „Knowing God“, která vyšla česky pod názvem „Poznání Boha“ (2019). John Stott o této knize napsal: „Packer píše stručně, živě a výstižně. Mapuje horizont celé Bible, a tím nám rozšiřuje obzory. A pravda, o které pojednává, nám zapaluje srdce. Přinejmenším zapálila to moje a donutila mě knihu odložit a uctívat Boha a modlit se.“ Česky vyšly také jeho knihy „Evangelizace a Boží svrchovanost“ a „Choďme Duchem“ zaměřená na pneumatologii. Profesor J. I. Packer býval někdy nazýván „poslední puritán“, a to pro své postoje a důraz na autoritu Božího slova ve všech věcech lidského života.

Měl jsem možnost J. I. Packera poznat osobně nejdříve na konferenci v Amsterodamu a později při návštěvě Regent College v kanadském Vancouveru. Jeho přednášky byly vyhledávané a často vedly k vážným rozhovorům a konfrontaci s tímto člověkem pevné víry a širokých znalostí Bible a teologie. K tomu je možné přičíst zvláštní působivost jeho křesťanského charakteru a vřelost jeho osoby. J. I. Packer byl oddán církvi a za prioritu považoval vzdělávání a výchovu pracovníků církve. Nikdy nebudoval svou akademickou kariéru a upřednostňoval vzdělávání církve. Přesto, že byl tichým a mírným člověkem, jeho působení často vyvolávalo kontroverze a vedlo i k velmi vyostřeným diskusím. Packer provokoval svým důrazem na autoritu a aktuální interpretaci Bible. V roce 2016 již nemohl číst a přednášet vlivem problémů se zrakem a téměř oslepl. Podle dochovaného svědectví byl v této době dotázán, co by bylo jeho posledním slovem církvi. Tehdy odpověděl: „Shrnul bych to do čtyř slov: Oslavujte Krista všemi způsoby“.


Pavel Černý je emeritní předseda Ekumenické rady církví v ČR a emeritní předseda Rady Církve bratrské.