Letní punkta. Ve slově lidském ke Slovu Božímu

Ilustrační foto
Autor: Jakub Pleskot

Podcast Letní punkta, jehož jednotlivé epizody vznikají díky péči Kláry Jirsové a Norberta Schmidta při duchovně-kulturním prostoru Dominikánská 8 a ve spolupráci s Centrem teologie a umění KTF UK v Praze, jsou laskavým pohlazením v časech, který není jednoduchý. V pěti či šestiminutových úvahách přibližují osobnosti českého křesťanského, kulturního, literárního a uměleckého světa některou ze skrytých dominant krajiny, která se do nich v jednom okamžiku nebo po mnoho let otiskovala. Za devíti epizodami, které doposud vznikly, stojí Anna Beata Háblová, Josef Pleskot, Tomáš Sixta, Adam Borzič, Pavel Pola, Josef Prokeš, Michal Rataj, Tereza Říčanová a Zuzana Matisovská.

Každý z autorů chce posluchači odhalit a ukázat svůj malý, a přesto tak důležitý vesmír – údolí, poutní cestu, alej, strom, kostel, kapli, posvátné znamení, dávný prožitek, perspektivu pohledu, detail. Poutní, peripatetický motiv těchto punkt ukazuje, jak podstatné je pro autory vycházet ze sebe sama, utíkat a vracet se, setkávat se s druhými, poznávat nové lidi, poodstoupit od každodenních samozřejmostí a zapomenout na své starosti, které na konci své cesty vloží do náruče Boha, o němž nakonec jejich povídání je. Potěšující a zároveň velká je důvěra, v níž nám dávají nahlédnout do svých myšlenkových pochodů a míst, která by si člověk (třebas já) asi rád hýčkal jen pro sebe. Na rozdíl od exhibicionismu některých křesťanských celebrit neodkazují jednotlivé mikropříběhy na jejich autory. Napřimují posluchačovu pozornost k tomu, co je v jejich vyprávění hluboké a co samo nakonec odkazuje k něčemu či někomu většímu. Tím větším je krása, ticho, svoboda, tajemství a Bůh. Nerozpakuji se říct, že název a žánr podcastu tu má jen své technické, obecně zažité označení. Ve skutečnosti se jedná o zralá literární díla, která mají blízko k homilii a která zvou k dalšímu přemýšlení a přátelským rozhovorům.

Těší mě, že se v dosavadních podcastech objevily i ženy, což je v českém křesťanském prostředí stále stejných mluvících hlav a kazatelů výjimečné – a pro mě občerstvující. Citelně se mě dotkly úvahy Anny Beaty Háblové a Zuzany Matisovské. S chutí jsem si vyslechl a znovu pustil vyprávění Michala Rataje a Pavla Poly, čímž nechci říct, že by mě zbylé úvahy nezaujaly, ba naopak. A ještě jedno překvapení jsem u některých z podcastů, které přibližují místa, jež znám, prožil – souznění a touhu se o nich dozvědět něco víc. Není to totiž samozřejmé. Duchovní horizonty a centra bývají obvykle popisovány jazykem, který od návštěvy spíš odrazuje. Navíc je řada kultovních míst těžce postižená zážitkovým turismem, a tak ten – řečeno poetikou Papouškových Homolků –, kdo je pojízdný, může se dnes dostat téměř kamkoli bez námahy putování, oběti a odříkání. Přijede, vystoupí, zažije a za hodinu si to může zopakovat o padesát kilometrů dál. Blízké je mi putování o samotě nebo ve dvou. Nejsem pouťový typ, který by se mohl mezi desítkami a stovkami věřících křesťanů a modlících soustředit na cíl, který si vytkl. Jsem proto rád, že jsou autoři nalazeni na podobnou vlnu.

Váhám, zda do míst, která z vyprávění neznám, nakonec půjdu. Možná to nechám na okolnostech a intuici, a o to bude mé budoucí setkání silnější. Vzpomenu si na něhu a intimitu, které do své cesty každý jeden vložil, a budu se snažit hledět i jejich očima, abych nepřehlédl, co je pro druhého člověka – Boží dítě – významné. Už teď vím, že třeba na poutní místo Lomec s největším výskytem barokních andělíčků na metr čtvereční, kteří tě při bohoslužbě sledují jako rozpustilí skřítkové, se díky Josefu Prokešovi, který na Lomci působí, budu dívat zase v jiných barevných odstínech. Šťastný výběr autorů dává zažít ještě jednu důležitou věc: mluvené slovo, doplněné na Spotify černobílými fotografiemi, dopomáhá posluchači vidět také něco z toho, co je, jak napsal Saint-Exupéry, očím neviditelné – stále velké duchovní bohatství poničené a skrze dobré lidi kříšené kulturní krajiny, kterou autoři považují za svůj domov. K Letním punktám jsem se dostal přirozeně díky znalosti českého křesťanského prostředí, které je vlastně jednou malou vesnicí o padesáti chalupách, rybníku a dvou statcích. Přál bych si, aby se tento podcast dostal skrze sdílení také k těm, kteří jsou ve svém duchovním hledání na cestě. Cítím a ze zkušenosti vím, že potkat se na začátku své cesty s touto formou reflexe Kristova vykupitelského příběhu je osvobozující a pro rozhodnutí, zda svůj duchovní život ukotvit v církvi a v které, moc potřebný. Poslouchejte Letní punkta, budete krásní.


Autor je křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním a světem umění.